Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

VU moet tientallen miljoenen bezuinigen

Dirk Wolthekker,
23 september 2015 - 12:21

Na de UvA is nu ook de andere  Amsterdamse universiteit in de financiële problemen geraakt. De VU moet de komen jaren tientallen miljoenen bezuinigen. Voor komend jaar staat een korting van 28 miljoen euro voor de deur, voor de jaren erna respectievelijk 30 en 36 miljoen. De medezeggenschap van de VU gaat er niet voetstoots mee akkoord.

 

 

Dit schrijft het VU-blad Ad Valvas op basis van begrotingsgegevens voor komend jaar. Volgens de redactie wordt de bezuiniging door het CvB van de VU als noodzakelijk gezien vanwege het dalende aantal studenten – minder instroom en dus minder inkomsten. Alleen daardoor zou er al acht miljoen minder binnen komen. Daarnaast heeft ook de VU te maken met stijgende huisvestingslasten door investeringen in nieuwbouw. Naast stijgende huisvestingslasten voorziet de VU stijgende personeelslasten door afspraken in de nieuwe caoDankzij de nieuwe cao krijgen alle medewerkers een structurele loonsverhoging van 3 procent en een eenmalige uitkering van 350 euro in 2016..

 

De VU had volgens het bericht in Ad Valvas over 2014 een tekort van 18 miljoen euro. Naar verwachting komt daar dit jaar nog een tekort van 12 miljoen bij. Als gevolg daarvan zou het eigen vermogen dermate zijn gedaald dat er een grens is bereikt waarbij banken nog bereid zijn de VU geld te lenen voor nieuwbouw. Het CvB van de VU wil daarom ‘per se een positief saldo realiseren van drie miljoen’. Maar dat kan alleen als er flink wordt bezuinigd. Voor komend jaar gaat het zoals gezegd om 28 miljoen. Daarvan moet 11 miljoen worden opgehoest door faculteiten, die bovendien maar moeten zien hoe ze de stijgende personeelslasten opvangen. De centrale dienstenafdelingen moeten de andere 17 miljoen opvangen.

De medezeggenschap aan de VU vindt dat onderwijs en onderzoek te hard wordt getroffen

Per faculteit anders

De precieze gevolgen voor de faculteiten zijn volgens Ad Valvas ‘nog niet volledig’ te overzien. Het CvB van de VU wil namelijk de komende weken met de faculteitsbesturen praten over meerjarenafspraken. Daarbij wordt de faculteiten gevraagd wat ze kunnen besparen op onder meer inkoop en externe inhuur. Daardoor kunnen de bezuinigingen per faculteit anders uitpakken. Verschillende faculteiten zouden zich inmiddels grote zorgen maken. De Faculteit Sociale Wetenschappen zou afstevenen op een bezuiniging van rond de tien procent, mede vanwege een dreigend tekort op de eigen begroting. Ook Geesteswetenschappen, Rechten, Economie en Aard- en Levenswetenschappen dreigen miljoenen te moeten ‘ombuigen’.

 

Karen Maex, decaan van de bètafaculteit van de UvA, maar ook van de twee bètafaculteiten van de VU, is vandaag moeilijk bereikbaar voor commentaar, maar laat per mail aan Folia weten: ‘We zijn op dit moment nog bezig met de begroting en doen dat in goed overleg met de medezeggenschap. Dat overleg wil ik respecteren. Tot zolang is het niet verstandig om publieke uitspraken te doen.’

 

De ondernemings- en studentenraad van de VU, die dit jaar net als aan de UvA voor het eerst instemmingsrecht hebben op de hoofdlijnen van de begroting, zouden volgens Ad Valvas inzien dat er geld moet worden bespaard, maar vinden dat het onderwijs en onderzoek nu te hard worden getroffen. ‘Daarom stellen ze voor naar een zogeheten nulbegroting te streven en niet naar een positief saldo van drie miljoen.’.

 

Hogere huurprijs voor de UvA

Aan de Zuidas verrijst momenteel het O|2-gebouw, waarin verschillende bèta-onderzoeksgroepen van de UvA en de VU worden gehuisvest. De UvA betaalt niet mee aan de bouwkosten van die panden. Wel zal de bètafaculteit van de UvA huur moeten gaan betalen voor de groepen die daar worden geplaatst. Punt van onderhandeling is nog hoe hoog de vierkante meterprijs – op de duurste grond van Nederland – zal worden. De vraag is bovendien of en hoe de financiële malaise bij de gereformeerden die huurprijs zal beïnvloeden.