Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

Liever een collegevoorzitter zonder politieke ambities

Dirk Wolthekker,
23 september 2015 - 09:49

De raden van toezicht (RvT), medezeggenschap en bestuurders van UvA en HvA breken dezer dagen het hoofd over wie in godsnaam UvA en HvA kan en vooral wil gaan besturen. Folia legde alvast haar oor te luister op het Maagdenhuis en aan de faculteiten.

Daaruit komt een ding naar voren: veel mensen zijn de verpolitiekte en gepolitiseerde sfeer in het Maagdenhuis en aan de faculteiten helemaal beu. Politieke vooringenomenheid en/of politieke ambities van bestuurders lijken in de genen van de UvA te zitten, maar lijken ook steeds een rol te spelen bij het voortijdig afhaken van bestuurders aan UvA en HvA. Recentelijk stak deze cultuur nog weer de kop op toen Femke Halsema, oud-fractieleider van GroenLinks, eerst werd benaderd om voorzitter te worden van de commissie financiën, maar die functie schielijk neerlegde toen ze vreesde geen objectief onderzoek te kunnen doen naar de financiële handel en wandel van de UvA en naar de pijpen van de actiegroepen zou moeten dansen. Weg voorzitter, weg commissie, weg commissie-imago. Men kon weer opnieuw beginnen.

 

Den Haag

Wie zijn oor te luisteren legt rond het Spui en op de faculteiten hoort intussen dat men vreest dat het met de nieuwe collegevoorzitter net zo zal gaan als onlangs met Halsema. Als er wordt gekozen voor iemand met politieke ambities of een al te zwaar politiek profiel, laat staan uitgerangeerde of oud-politici, is het afbraakrisico te groot.

 

Politieke figuren als minister Ronald Plasterk (PvdA), oud-minister en nu VUmc-bestuurder Wouter Bos (PvdA) of oud-minister en nu bankier Joop Wijn (CDA) zouden in die visie niet in aanmerking komen, wat strikt genomen onzin is, want besturen kunnen ze wel. maar of ze ook een nieuwe universitaire bestuurscultuur vertegenwoordigen en zin hebben om vanuit een achterafkamertje ergens op een campus UvA en HvA te besturen – zoals door Dymph van den Boom bepleit – is de vraag.

 

Wat dat betreft is Femke Halsema wellicht een betere optie. Ze heeft in elk geval geen corporate imago en dat is al heel wat. Maar zou de voorzitter van de RvT, de prominente VVD-er Atzo Nicolaï, haar zien zitten? Stiekem wordt trouwens gehoopt op de terugkeer van de apolitieke Robbert Dijkgraaf, al verwacht geen mens dat hij zijn superbaan als directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton zal opgeven.

Van links naar rechts: AMC-decaan Marcel Levi, FEB-decaan Han van Dissel en voormalig minister Joop Wijn
Misschien is Karen Maex wel het ei van Columbus

Decanen

De selectie van een nieuwe rector magnificus is een verhaal apart en misschien wel iets makkelijker dan de collegevoorzitter. Gebruikelijk is dat de rector magnificus uit de eigen organisatie komt, wetenschappelijke statuur heeft en bestuurlijke ervaring heeft. Van den Boom was voor haar benoeming als rector decaan van de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen. Wellicht zijn er nu ook decanen te porren voor het rectoraat?

 

Decaan Han van Dissel van de economiefaculteit zou waarschijnlijk heel geschikt zijn: zijn faculteit loopt goed en hij heeft een vrij nuchtere ‘niet lullen, maar poetsen-mentaliteit’. Ook Marcel Levi (AMC) en Karen Maex (bètadecaan van zowel UvA als VU) lijken geschikt, al heeft de eerste vermoedelijk andere ambities. Hij wil voorzitter worden van de Raad van Bestuur van het fusieziekenhuis AMC-VUmc. Misschien is Karen Maex wel het ei van Columbus: twee benen in de internationale onderzoekswereld, bescheiden profiel, in Nederland apolitiek en blijkens haar wil om in Leuven rector te worden, ambitieus. Meteen is dan de bestuurlijke anomalie van één decaan voor drie faculteiten opgelost. We zijn dan bovendien wat betreft de bètasamenwerking weer terug bij af.

Lees een veel uitgebreider verhaal in Folia 4, die vanaf vanmiddag in de bakken ligt.

 

De CSR organiseert morgenmiddag vanaf 17 uur in de hal van het Maagdenhuis een debat met als onderwerp ‘De ideale UvA-HvA bestuurder’.De conceptprofielen voor de rector magnificus en collegevoorzitter kun je hier vinden. Zie hier voor info.