Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Medezeggenschap ongerust over commissie Financiën

Steffi Weber,
16 september 2015 - 13:14

Er moet spoedig duidelijkheid komen over de voortgang van de commissie die onderzoek doet naar de financiële situatie van de UvA. Dat stelt Ingmar Visser, vicevoorzitter van de centrale ondernemingsraad (COR). ‘De geloofwaardigheid van de commissie staat op het spel als er niet op korte termijn een signaal richting de academische gemeenschap gaat,’ aldus Visser in een e-mail aan de precommissie, die in handen is van Folia.

Tasten in het duister

Visser was zelf lid van de precommissie, die de commissie Financiën moet instellen. Volgens hem werd er tijdens de laatste bijeenkomst van de precommissie, eind juni, besloten om een nieuwe voorzitter te zoeken en het mandaat aan te passen. Sindsdien is het echter stil geworden rond de commissie, schrijft Visser. 'Er is geen enkel bericht richting academische gemeenschap gegaan over de stand van zaken en eerlijk gezegd tast ik zelf ook in het duister over hoe de vlag er nu bijhangt.'

 

Visser wil nu weten welke stappen er ondertussen zijn ondernomen, hoe het mandaat er nu uitziet en 'welke stappen nog nodig zijn om te komen tot de vorming van een commissie die daadwerkelijk aan de slag kan.' 

 

'Gaat hartstikke goed'
Precommissielid en hoogleraar antropologie Amade M’charek laat in een reactie weten dat Vissers zorgen ongegrond zijn. Volgens haar gaat het 'hartstikke goed' met de commissie Financiën. 'De commissieleden hebben de zomer doorgewerkt en we zijn zo ver dat we op 23 september de voltallige commissie kunnen vaststellen en een werkplan zullen presenteren.' Naast het opzetten van het werkplan waren de commissieleden volgens M'charek gedurende de zomer druk bezig met onderzoek en zijn er gesprekken gepland met verschillende mensen binnen de universiteit. 

Met uitzondering van Femke Halsema en Reijer Hendrikse is de commissie nog compleet

Hoewel het er in de zomer op leek, dat de hele commissie onder leiding van Femke Halsema de opdracht terug had gegeven, bleef het meerdendeel van de leden volgens M'charek in de commissie. 'Het grootste deel van de leden heeft gezegd dat ze de opdracht erg belangwekkend vinden en ook het team als zodanig waardeerden. Ze hebben daarom de mogelijkheden onderzocht om als commissie verder te gaan.' Met uitzondering van Halsema en financieel geograaf  Reijer Hendrikse is de oorspronkelijke commissie nog compleet. Of dit team nog versterkt wordt met nieuwe leden, wordt dinsdag bekendgemaakt. Waarnemend voorzitter is momenteel Hendrik van Moorsel, expert op het gebied van boekhouding met uitgebreide ervaring in de publieke sector. Ook het mandaat is volgens M'charek zo goed als onveranderd. 

 

Onafhankelijkheid

De commissie Financiën was eerder in het nieuws, toen beoogd commissievoorzitter Femke Halsema eind juni haar opdracht teruggaf. 'De commissie mist elementaire randvoorwaarden om onafhankelijk, zonder last of ruggespraak, zorgvuldig onderzoek te kunnen doen,' schreef Halsema destijds in een brief aan de precommissie. De commissie Financiën is een van de twee commissies die na de bezetting van het Maagdenhuis in het leven werden geroepen. De commissie moet zich buigen over het financiële beleid en de financiële stand van zaken van de UvA en de UvA Holding BV van de afgelopen twintig jaar. Ook gaat de commissie de oorzaken en gevolgen van eerder genomen financiële beslissingen onderzoeken.

 

Hendrik van Moorsel kon op dit moment nog niet reageren.