Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

UvA en HvA gelijkelijk betrokken bij benoemingen CvB

Dirk Wolthekker,
10 september 2015 - 16:31

De selectiecommissies voor een nieuwe collegevoorzitter en een nieuwe rector magnificus van UvA-HvA zullen worden uitgebreid met extra studenten en medewerkers. Dat hebben de Raden van Toezicht (RvT) vandaag besloten na overleg met de medezeggenschapsorganen van UvA en HvA. De procedure is hiermee licht gewijzigd ten opzichte van twee maanden geleden.

De gewijzigde procedure is mede tot stand gekomen door kritiek die afgelopen zomer werd geuit op de conceptprocedure. Aanvankelijk was voorgesteld dat er 'gezamenlijke vertegenwoordigers’ uit de medezeggenschapsorganen van UvA en HvA in de selectiecommissies zouden worden opgenomen. Dat is niet meer het geval: beide instellingen zullen gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. In het nieuwe voorstel is bovendien besloten dat de medezeggenschapsorganen van UvA en HvA instemmingsrecht krijgen op de profielschetsen van zowel de collegevoorzitter als de rector magnificus.

 

1+1+2

In elk van beide selectiecommissies komen – naast bestuurders en leden van de RvT – vier leden namens studenten en medewerkers: 1 van de centrale studentenraad (CSR) en 1 van de centrale ondernemingsraad (COR) van de UvA. De centrale medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA levert aan elke commissie twee leden.Op de HvA zitten medewerkers en studenten in één gezamenlijke medezeggenschapsraad.

 

De drie medezeggenschapsorganen laten in een reactie weten tevreden te zijn met de nu overeengekomen inspraak bij de selectie. ‘Wij zijn verheugd dat de gezamenlijke medezeggenschap nu instemming heeft op het profiel van nieuwe bestuursleden en ook grote invloed heeft op de daadwerkelijke invulling van vacatures. De RvT’s laten zien dat het hen ernst is met het versterken van de medezeggenschap aan onze universiteit. Wij zullen ruim de tijd nemen om de hele UvA-gemeenschap bij dit proces te betrekken,’ aldus scheidend COR-voorzitter Radboud Winkels namens de COR.

‘Het kan natuurlijk altijd idealer, maar we hebben er begrip voor dat het nu zo gaat'

Geen openbare presentatie

Ook de CSR laat weten positief te staan tegenover de aanpassingen in de procedure. ‘Wij zullen ons uiterste best doen om de academische gemeenschap zo veel mogelijk te betrekken bij het opstellen van de profielschets,’ zegt voorzitter Naomi Appelman namens de CSR. Haar voorganger in de CSR wilde in eerste instantie nog een openbare presentatie van de te benoemen bestuurders voorafgaand aan hun benoeming. Dat zal nu niet gebeuren. Appelman: ‘Het kan natuurlijk altijd idealer, maar we hebben er begrip voor dat het nu zo gaat, al wil ik nogmaals benadrukken dat we de academische gemeenschap zo veel mogelijk zullen betrekken bij de profielschetsen en de te benoemen bestuurders.’

 

Versterkte rol HvA

De CMR noemt de toezegging van de RvT’s ‘constructief en een goede stap in de richting van een verdere versterking van de medezeggenschap binnen de beide instellingen’. CMR-voorzitter Menno Oldenhof zegt namens de CMR: ‘Wij realiseren ons dat door de nieuwe en versterkte rol binnen de benoemingsprocedure de verantwoordelijkheid van de CMR toeneemt. De CMR zal de HvA-gemeenschap daarom nadrukkelijk bij de procedure betrekken.’

 

Naar verwachting zullen de RvT’s aan het eind van deze maand of begin volgende maand met profielschetsen naar buiten komen die vervolgens ter instemming worden voorgelegd aan COR, CSR en CMR. Voordat die instemming zal worden gegeven zullen zij hun achterbannen consulteren. Hoe zij dat gaan doen is nog onderwerp van intern overleg.