Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marc Kolle
actueel

Jongerenorganisaties: ‘Raar dat gemeente nóg minder aandacht gaat besteden aan studentenhuisvesting’

Thirza Lont,
28 maart 2023 - 09:44

In het nieuwe beleid voor de woningmarkt van Amsterdam worden studenten en jongeren benadeeld, vindt de Amsterdamse Studentenvakbond (Asva) met nog een aantal organisaties. ‘De wachttijden voor een woning is gemiddeld drie jaar of meer – dat is langer dan een gemiddelde bacheloropleiding.’

De woningnood in Amsterdam is niks nieuws. Maar vanaf dit jaar komen studenten er nog schraler af dan andere jaren. Ze worden nauwelijks genoemd in de bouw- en woonplannen van de gemeente Amsterdam. Daarom heeft de Asva, samen met een aantal jongeren- en studentenorganisaties als de Amsterdamse Kamer van Verenigingen, FNV Young & United en Dwars, een reactie opgesteld waarin ze zich uitspreken tegen de nieuwe Amsterdamse aanpak volkshuisvesting (AAV).

 

Ze vinden dat jongeren en studenten te weinig voorkomen in de plannen en roepen het college op om meer aandacht te besteden aan deze groep. Verder doen ze in de reactie suggesties om de woningnood onder jongeren en studenten te bestrijden.

 

Bor, waarom vonden jullie het belangrijk een reactie te schrijven op de Amsterdamse aanpak volkshuisvesting?

‘De AAV is een document dat de gemeente om de vier jaar uitbrengt. Daarin leggen ze uit wat de plannen zijn met de woningbouw, en ook hoe ze het schamele aantal huizen in Amsterdam gaan verdelen. Ons viel op dat studenten en jongeren nauwelijks voorkomen in de plannen. Ze worden wel een aantal keer genoemd, maar er staat niet echt iets in over hoe hun positie op de woningmarkt verbeterd kan worden. In deze periode krijgen betrokken partijen de tijd om te reageren op de AAV van de gemeente. Dat doen wij door deze reactie. Daarnaast heeft de gemeente het convenant studentenhuisvesting niet verlengt in november, waar wij erg teleurgesteld over waren.’

Bor van Zeeland

Wat is dat, het convenant studentenhuisvesting?

‘Dat was een vierjarig convenant, om de positie van studenten op de Amsterdamse woningmarkt te verbeteren. Aan dit convenant deden ook onderwijsinstellingen mee en belangenorganisaties voor studenten, zoals wij. Als goedmaker voor het stopzetten hoorden wij indertijd dat voor studenten en jongeren wel ruimte zou komen in het nieuwe AAV, maar dat lezen wij onvoldoende terug.’

 

Waarom is het belangrijk om voor studenten en jongeren specifiek te noemen in het nieuwe plan?

‘Hoe studenten, en hoeveel studenten in een stad wonen heeft te maken met hoeveel studenten de grote onderwijsinstellingen in Amsterdam (UvA, VU en HvA) toelaten. Deze instellingen bij elkaar hebben bijna 100.000 studenten. Daarmee is Amsterdam echt een studentenstad. Dan moet je als gemeente ook voor deze mensen zorgen, en ook deze instellingen betrekken bij het huisvestingsbeleid van de gemeente. Anders heb je in de zomer weer de situatie dat studenten buiten moeten slapen.’

 

‘Daarnaast zijn studenten vaak slecht vertegenwoordigd in bewonersorganisaties en verhuurdersbelangengroepen, omdat ze ergens tijdelijk wonen of druk zijn met studeren. Dat betekent dat je als gemeente extra je best moet doen om de stem van deze mensen toch te betrekken.’

‘De gemeente zet zich niet meer actief in voor de huisvesting voor internationale studenten en andere expats. Dat vinden wij belachelijk’

Help even herinneren, hoe moeilijk is het ook alweer om in Amsterdam als student een kamer te vinden?

‘In geen enkele stad is het zo moeilijk om een kamer te vinden, als Amsterdam. De wachttijden voor studentenwoningweb zijn gemiddeld drie jaar of meer – dat is langer dan een gemiddelde bacheloropleiding. Als je actief op zoek bent via bijvoorbeeld een site als Kamernet, ben je minstens een halfjaar bezig. En de prijzen gaan door het dak heen, 100 euro per vierkante meter is niet vreemd. Het is dan ook raar dat de gemeente nóg minder aandacht gaat besteden aan studentenhuisvesting, terwijl de situatie al zo benard is.’

 

Staat er in het nieuwe plan van de gemeente nog iets over internationale studenten?

‘Daar is de gemeente duidelijk over. Ze zetten zich niet meer actief in voor de huisvesting voor internationale studenten en andere expats. Dat vinden wij belachelijk. Die mensen wonen hier nu al. Het is vaak een kwetsbare groep die nog weinig connecties heeft in Amsterdam. Deze groep kan je niet zomaar de rug toekeren.’

 

Wat zou jullie coalitie het liefst zien dat de gemeente doet om de situatie studentenhuisvesting te verbeteren?

‘Een aantal maanden geleden is het landelijk actieplan studentenhuisvesting opgericht door onder meer het kabinet, gemeentes en onderwijsinstellingen. Daar staan concrete suggesties in over hoe je de woonsituatie voor studenten. De gemeente heeft dat actieplan ook ondertekend, en daarmee de belofte gedaan om het plan op lokaal niveau in te vullen. Daar is alleen niks van terug te lezen in de AAV.’

 

‘Daarnaast stellen wij voor, dat staat ook in onze reactie, om het voor mensen gemakkelijker te maken om een student in huis te nemen. In Amsterdam is dat nu heel ingewikkeld. Ook staan er in Amsterdam veel kantoren leeg die omgebouwd kunnen worden tot studentenwoningen. Daarnaast wil ik toevoegen dat sommige studenten in onveilige situaties wonen. De gemeente zou extra eisen kunnen stellen aan bijvoorbeeld tijdelijke complexen zodat die brandveiliger worden. Want een paar maanden geleden nog is het jongeren- en studentencomplex Riekerhaven deels afgebrand.’