Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Dirk Gillissen (UvA)
actueel

‘Paviljoens in het park’ voorgesteld bij inrichting Universiteitskwartier

Dirk Wolthekker,
6 mei 2021 - 15:58

De afgelopen maanden lag het Strategisch Masterplan (SMP) van UvA en gemeente Amsterdam over de inrichting van het Universiteitskwartier ter inzage. Omwonenden zijn het nog steeds niet eens met het inrichtingsplan en dienden een zienswijze in. Begin juni zal het College van B&W een besluit nemen.

Al kort nadat de UvA en de gemeente Amsterdam het Strategisch Masterplan (SMP) voor de inrichting van het Universiteitskwartier hadden vrijgegeven voor inspraak, liet de vereniging van omwonenden VOLBG bij monde van voorzitter Edit Tuboly weten niets, maar dan ook niets te zien in de voorgenomen inrichtingsplannen van het gebied, eerder bekend onder de naam BG-terrein, het gebied waar de nieuwe UB en de Binnenstadscampus worden gerealiseerd. ‘Wij gaan er alles aan doen om dit waanzinnige plan tegen te houden,’ zei ze. ‘Er moeten nog allerlei vergunningen worden afgegeven en we kunnen ook altijd nog naar de rechter stappen. Dit gaat niet door.’

‘Het is onze ervaring dat stegen donker en somber zijn, poorten het overzicht wegnemen en daardoor ruimte geven voor vies en gevaarlijk gedrag’

110 pagina’s

Of ze gelijk gaat krijgen is nog niet bekend, maar VOLBG heeft inmiddels bij de gemeente wel een vuistdikke zienswijze ingediend van maar liefst 110 pagina’s, inclusief bijlagen en enquête. Daaruit zou volgens omwonenden blijken dat het inrichtingsplan opnieuw naar de tekentafel moet, waarvoor bureaus Space &Matter en KZNA overigens al eerder aan de slag gingen, in opdracht van VOLBG.

 

Steen des aanstoots blijft de voorgenomen afbraak van het monumentale ronde Theo Bosch-paviljoentje, ook genoemd BG-3. Ter vervanging wordt in het SMP gesproken van ‘een ontwerpprijsvraag’, maar de criticasters willen daar niets van weten, ze willen dat het pand blijft bestaan. Ook het dichtbouwen van het terrein waar nu nog de Atrium-piramide staat vinden de omwonenden een slecht idee: ze willen minder compacte bouw en meer openheid, desnoods de hoogte in.

 

Paviljoens in een park

In de zienswijze komen de omwonenden op de proppen met de term ‘paviljoens in een park’ om aan te geven dat ze meer losstaande bouw willen met lucht en licht, waar in het voorgestelde SMP te veel kruip-door, sluip-door architectuur is opgenomen en te weinig groen zou zijn opgenomen. ‘Het is onze ervaring dat stegen donker en somber zijn, poorten het overzicht wegnemen en daardoor ruimte geven voor vies en gevaarlijk gedrag,’ staat in de zienswijze van VOLBG. De vereniging zegt dat de stedelijke Groenvisie 2020-2050 voldoende aanknopingspunten biedt ‘om het leefbare, openbare, duurzame en groene karakter van de stad en de buurten te vergroten’. Deze Groenvisie is volgens de omwonenden te weinig ingezet in het SMP.

 

VOLBG heeft ook een enquête gehouden onder omwonenden waarbij is gevraagd wat die vinden van het alternatieve plan van VOLBG. Daar kwamen 79 bruikbare reacties op binnen; van hen zegt 95 procent het alternatieve plan van VOLBG in het algemeen een goed idee te vinden. Over eventuele sloop van het Theo Bosch-paviljoen was vrijwel iedereen het eens: niet slopen. Slecht 1 van de 79 respondenten vond sloop een goed plan.

8 juni

De projectmanager Universiteitskwartier van de gemeente Amsterdam laat weten momenteel bezig te zijn met de beantwoording van alle ingediende zienswijzen. Hij kan nog niet zeggen hoeveel dat zijn en van wie ze afkomstig zijn. ‘We zijn momenteel bezig met het opstellen van de Nota van Beantwoording met daarin opgenomen alle zienswijzen met antwoorden. Deze nota wordt samen met het Strategisch Masterplan voorgelegd aan het College van B&W en vervolgens aan de Gemeenteraad. Het besluit van het College hierover is voorzien op 8 juni. Daarna worden de stukken gepubliceerd.’

 

Scroll hieronder door het rapport van VOLBG.