Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Victoria Heath (Unsplash)
actueel

Studenten halen ondanks coronacrisis niet minder studiepunten

Maureen Blankestijn,
17 februari 2021 - 09:44

Ondanks de effecten van de coronacrisis op de somberheid en eenzaamheid van de studenten, lijkt de studievoortgang er niet onder lijden. De meest recente cijfers van de studieresultaten van UvA-studenten schetsen een positief beeld.

Terwijl het onderwijs op afstand is en het mentale welbevinden van de studenten onder druk staat, is de studievoortgang van de UvA-studenten in de maanden september-december 2020 niet achteruit gegaan, laat de UvA weten. Aan het begin van het jaar steeg het gemiddelde tentamencijfer van UvA-studenten zelfs licht, net als het aantal geslaagden per vak. In de beoordeling van het onderwijs zit ook een lichte stijging van een-tiende punt op een schaal van tien. Het aantal studiepunten dat wordt behaald door de studenten is gelijk gebleven, blijkt uit de cijfers van de UvA.

 

Gevolgen niet handhaven bsa
Bij de studenten die doorstromen vanuit het eerste jaar naar het tweede jaar zijn duidelijkere verschillen zichtbaar. Dit academisch jaar is het aantal tweedejaars met 8 procent toegenomen, wat volgens de universiteit wordt veroorzaakt door het tijdelijk opgeschorte bindend studieadvies. Dit is terug te zien in het aantal tweedejaars studenten dat dit academisch jaar startte met minder studiepunten dan het bsa voorschrijft. Slechts 77 procent van de tweedejaars had voldoende studiepunten volgens het bsa, een percentage dat in voorgaande jaren op 88 procent en 89 procent lag.

 

Andere opmerkelijke cijfers zijn de afgenomen zorgen van de studenten over het corona sinds de vorige lockdown, ondanks de toegenomen somberheid en eenzaamheid onder studenten. Volgens de universiteit kan dit veroorzaakt zijn door de positieve berichten over de komst van vaccins afgelopen najaar.