Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Koshu Kunii (Unsplash)
actueel

Medewerkers Europese Studies willen meer diversiteit en kritische blik

Dan Afrifa,
9 juli 2020 - 13:51

De reacties op de politiemoord op de Amerikaanse George Floyd en de coronacrisis brachten maatschappelijke ongelijkheden opnieuw in de schijnwerpers. Reden genoeg voor een twintigtal medewerkers van de afdeling Europese Studies om in een statement te reflecteren op hun opleiding en het onderwijs.

In het Engelse statement, dat onderaan dit artikel te lezen is, pleiten de ondertekenaars onder meer voor meer diversiteit in het medewerkersbestand, het dekoloniseren van het curriculum en een kritische blik op hoe de opleiding zichzelf presenteert. Naar aanleiding van het statement legde Folia vragen voor aan Hanna Muehlenhoff, Chiara de Cesari en Sudha Rajagopalan, medewerkers van European Studies. 

 

Een substantieel aantal medewerkers pleit voor veranderingen, maar hebben jullie zelf al veranderingen teweeg kunnen brengen binnen de afdeling?

‘De veranderingen zijn al een tijdje aan de gang en collega’s, ondertekenaars of niet, zijn er van overtuigd dat het proces van het waarborgen van diversiteit cruciaal is. Als eerste concrete stap zal Europese Studies een werkgroep diversiteit opzetten om met concrete maatregelen te komen om deze vraagstukken aan te pakken. Het statement is nog maar het begin. Wat veel belangrijker is, is om breed te reflecteren op diversiteit bij al het werk dat we doen in Europese Studies, van het inrichten van onze bachelor- en masterprogramma’s tot het aannemen van het personeel.’

 

In het statement staat: ‘We began the journey of rethinking European Studies some time ago’. Hoe moeten we ons dat begin voorstellen? 

‘Veel collega’s stellen Europe’s contested nature al aan de kaak om meerdere stemmen naar voren te laten komen, zodat studenten vertrouwd raken met meer dan alleen de klassieke westerse, lees: “witte”, canon. Maar we moeten meer doen om ons curriculum te dekoloniseren door systematisch de ‘postcoloniality’ van Europa en de sleutelkwesties van structureel racisme op de voorgrond te plaatsen. We willen ervoor zorgen dat dergelijke veranderingen beter zichtbaar zijn, zodat we raken aan een meer diverse groep studenten en medewerkers, en relevanter worden in het licht van de huidige maatschappelijke uitdagingen. Als we ons bezighouden met inhoud die meervoudige geschiedenissen en beleefde ervaringen erkent, raken we beter in verbinding met een meer diverse studentenpopulatie.’

‘Dit betekent dat individuele keuzes niet de oplossing zijn: structurele problemen vereisen structurele oplossingen en het opgeven van onze posities zal niet per se leiden tot een verandering in de wervingspraktijken, wat wel het doel is’

Met het oog op de (beperkte) budgetten – zou het bijvoorbeeld een optie zijn om posities op te geven zodat mensen met een 'minderheidsachtergrond’ die plaats in kunnen nemen?

‘Ons initiatief begint met de erkenning dat institutioneel racisme, meerdere vormen van discriminatie en gebrek aan diversiteit structurele problemen zijn die ons werk en leven diep beïnvloeden. Wit privilege, en hoe dat door een nationale denkwijze over diversiteit soms wordt verborgen, maakt daar deel van uit en beïnvloedt onder meer de wervingspraktijken en procedures die ook tot onze benoemingen hebben geleid. Dit betekent dat individuele keuzes niet de oplossing zijn: structurele problemen vereisen structurele oplossingen en het opgeven van onze posities zal niet per se leiden tot een verandering in de wervingspraktijken, wat wel het doel is. Daarom is intern besloten om een ​​commissie c.q. werkgroep op te richten om een begin te maken met het doen van concrete aanbevelingen voor verandering en om ervoor te zorgen dat er meer divers personeel wordt aangenomen. We denken dat er ruimte en meer bewustzijn is nu de recente gebeurtenissen de structurele uitsluiting zichtbaarder hebben gemaakt. We moeten ervoor zorgen dat de universiteit veel meer middelen investeert in het diversifiëren van profielen, curricula, studenten en medewerkersbestanden.’

 

Hoe trek je meer studenten met een niet-Europese achtergrond aan voor European Studies?

‘Allereerst moeten we oplettend zijn bij het gebruik van de term “niet-Europees”: onze universiteit een meer diverse plek maken moet in overeenstemming zijn met de realiteit van onze steden en samenlevingen, en het is niet alleen een kwestie van het binnenhalen van studenten van buiten Europa. Van cruciaal belang is het aantrekken van een divers geheel van Europese studenten met een meervoudige achtergrond, etnische en andere maatschappelijke minderheden en studenten van kleur.’

 

‘Een concrete stap zou bijvoorbeeld het bezoeken van middelbare scholen in Nederland zijn om onze opleidingen te presenteren aan meer diverse groepen studenten. Maar het gaat niet alleen over het presenteren van onze studie, maar ook over wat we de toekomstige studenten kunnen bieden. Decolonising our curriculum implies that we emphasise Europe as a highly contested project and position Europe’s postcoloniality as central to our programme. Dit kan alleen als we het werk van zwarte wetenschappers en academici met een minderheidsachtergrond inhoudelijk betrekken in onze opleiding.’

 

Lees hieronder de hele Engelse brief.