Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marc Kolle
opinie

‘We moeten de manier waarop we omgaan met racisme en intersectionele discriminatie veranderen’

Een gastredacteur,
18 juni 2020 - 14:43

De afdeling politicologie van de UvA ambieert een leidende stem te zijn in het bevorderen van diversiteit in het Nederlandse hoger onderwijs, maar doet niet genoeg, volgens tachtig bezorgde medewerkers van deze afdeling. ‘Ons falen blijkt uit de ideeën die wij hebben uitgedragen en de gemeenschap die wij hebben opgebouwd.’

Als medewerkers van de afdeling politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, drukken wij onze steun voor en solidariteit met de wereldwijde protesten uit tegen racistisch gemotiveerd onrechtvaardig politieoptreden en onrecht op grond van ras in al zijn vormen. Deze protestbeweging begon in de VS, maar verwijst niet naar een uniek Amerikaans probleem. RasongelijkheidWij gebruiken rasongelijkheid op een gelijkaardige manier waarop klasseongelijkheid en genderongelijkheid gebruikt worden, waarbij ras, net zoals klasse als gender, verwijst naar een sociale categorie en een sociaal systeem dat binnen de bestaande maatschappelijke machtsverhoudingen tot stand komt – en dus veranderd kan worden. en onrecht op grond van ras - kruisend met religie, geslacht, seksualiteit en klasse - veroorzaken onrechtvaardige vormen van discriminatie in elke samenleving op aarde.

 

Onze afdeling heeft een belangrijke rol te spelen in de bestrijding van deze discriminatie en onrechtvaardigheid. Sterker nog, wij streven ernaar een leidende stem te zijn in het Nederlandse hoger onderwijs, in de bevordering van diversiteit, gelijkheid en rechtvaardigheid.

‘Wij hebben gefaald om studenten van kleur aan te trekken en te behouden; wij hebben gefaald om personeel van kleur aan te trekken en te bevorderen’

Wij erkennen dat we deze belangrijke verantwoordelijkheid nog niet hebben waargemaakt. Ons falen blijkt uit de ideeën die we hebben uitgedragen en de gemeenschap die we hebben opgebouwd. Meer concreet: wij hebben ons in ons onderzoek niet voldoende gefocust op kwesties van ras als sociaal systeem en de manier waarop ras samenhangt met andere sociale stratificaties; wij hebben in ons onderwijs niet genoeg gedaan om onze studenten te voorzien van de kennis om kwesties van ras te begrijpen en erop te kunnen reageren; wij hebben gefaald om studenten van kleur aan te trekken en te behouden; wij hebben gefaald om personeel van kleur aan te trekken en te bevorderen; en wij hebben gefaald om te begrijpen hoe ras en andere vormen van verschil het welzijn en de prestaties van onze studenten en medewerkers beïnvloeden. Het is niet genoeg om afkeurend ons hoofd te schudden over één politieagent in Minneapolis of één president in Noord-Amerika.

 

Wij erkennen dat wij niet genoeg doen.

‘We moeten onze aanpak van racisme en intersectionele discriminatie veranderen en wel nu’

Deze tekortkomingen kunnen niet worden verholpen door alleen maar beleid en maatregelen aan te nemen die non-discriminatie en tolerantie bevorderen. Ze komen namelijk voort uit structurele problemen in onze onderwijssector, onze academische discipline en de gemeenschap als geheel. Ze komen ook voort uit de ondoorzichtige, informele en hiërarchische besluitvormingsstructuur aan onze universiteit die raciale en andere vormen van ongelijkheid in stand houdt. Deze tekortkomingen vereisen dan ook permanente maatregelen om structurele en institutionele ongelijkheden en vooroordelen te bestrijden. Met deze punten in het achterhoofd sporen wij onze collega's van deze afdeling aan om zich in te zetten voor de volgende doelen:

 

  1. Meer aandacht besteden aan ongelijkheid op het gebied van ras, onrecht op grond van ras en intersectionele vormen van discriminatie en ongelijkheid in ons onderwijs en onderzoek; en
  2. Het werven, behouden en bevorderen van een studenten- en personeelsbestand dat diverser is op het vlak van ras, en streven naar een volledige eliminatie van de negatieve effecten van ras en andere vormen van verschil die met ras samenhangen op hun ervaringen en carrières aan de UvA;

 

Er zijn meerdere concrete manieren waarop onze afdeling deze twee doelen zou kunnen realiseren. Het rapport ‘Diversiteit is een Werkwoord’ dat in opdracht van de universiteit door professor Wekker et al. is opgesteld, de facultaire werkgroep diversiteit en de ‘Diversity Lunches’ binnen de afdeling politicologie zijn stuk voor stuk cruciaal geweest voor het formuleren en bevorderen van concrete maatregelen tegen racisme en intersectionele discriminatie. Hierop voortbouwend, zijn wij van mening dat de afdeling politicologie zou moeten overwegen om:

  • Onderwijsuren ter beschikking te stellen om het curriculum te hervormen;
  • Onderwijsadministratieve middelen in te zetten om de werving en ondersteuning van studenten uit minderheidsgroepen te verbeteren;
  • Middelen ter beschikking te stellen voor onderzoek rondom ras en intersectionaliteit;
  • Middelen vanuit onderwijs of vanuit de programmagroep in te zetten voor een betere, meer intensieve vorm van begeleiding van studenten en medewerkers uit minderheidsgroepen;
  • Het personeelswervingsbeleid te hervormen door afdelingsbrede commissies verplicht te stellen voor alle vacatures voor tijdelijke en permanente posities, inclusief verzoeken om een inbeddingsgarantie.
  • Data te verzamelen over de diversiteit van het studenten- en personeelsbestand (waarbij gelet dient te worden op zowel academisch als ondersteunend personeel);
  • Actief geracialiseerde en intersectionele vormen van hiërarchie in de afdeling te onderzoeken en aan te pakken, waarbij in het bijzonder aandacht moet worden besteedt aan de volgende verhoudingen: Hoogleraren/overige wetenschappelijke staf; onderzoek/onderwijs; wetenschappelijk/administratief en ondersteunend; en
  • Te pleiten voor verandering van de allocatie van onderzoeksgeld (RPAs, onderzoeksbeurzen, etc.) op het facultaire, universitaire en landelijke niveau.

 

Over het precieze pakket aan maatregelen die onze afdeling door zal voeren, is discussie mogelijk. Waar echter niet langer over gediscussieerd kan worden is dat wij onze aanpak van racisme en intersectionele discriminatie moeten veranderen en wel nu. De mensen die deze verklaring hebben ondertekend zijn er actief mee bezig om deze concrete veranderingen in het beleid van onze afdeling waar te maken. Wij verzoeken onze collega’s, studenten en de wijdere universitaire gemeenschap ons te ondersteunen in ons doel om de afdeling politicologie van de UvA vanaf dit moment een toonaangevende rol te laten vervullen op dit gebied.

 

Dit artikel is uit het Engels vertaald door Lee Philips.

Collega’s binnen de domeinen sociale wetenschappen, en aan andere universiteiten, vervoegen de rangen van de politicologiemedewerkers. Net als onze collega’s bij politicologie zijn we solidair met de wereldwijde protesten tegen racisme en onrecht op grond van ras en erkennen we dat we niet genoeg gedaan hebben om een eind te maken aan racisme in ons onderzoek, ons onderwijs, en het aanwerven en behouden van collega’s van kleur. We erkennen dat het onze collectieve verantwoordelijkheid is om onrecht op grond van ras te bestrijden in onze eigen afdelingen en binnen de faculteit als geheel.

 

Politicologie

Darshan Vigneswaran

Abbey Steele

Polly Pallister-Wilkins

Beste İşleyen

Saskia Bonjour

Farid Boussaid

Tasniem Anwar

Conny Roggeband

Jana Krause

Lucy Hall

Javier Garcia-Bernardo

Anne Louise Schotel

Mehdi Parvizi Amineh

Evelyn Ersanilli

Jeroen Doomernik

Natalie Welfens

Barbara Koole

Judith de Jong

Ugur Aytac

Serena Cruz

Joost Berkhout

Dawid Walentek

Gijsbert van Iterson Scholten

Marieke de Goede

Ellis Aizenberg

Isabella Rebasso

Liza Mügge

Daniel Mügge

Rocco Bellanova

Sander Mensink

Carola Westermeier

Hannah Werner

Afsoun Afsahi

Linet Durmuşoğlu

Anja van Heelsum

Astrid Bodini

Sonja Evaldsson Mellstrom

Theresa Leimpek

Dimitris Bouris

Franca van Hooren

Johan Oolsthorn

(Ana) Miškovska Kajevska

Ursula Daxecker

Theresa Kuhn

Diliara Valeeva

Nel Vandekerckhove

Julian Gruin

Imke Harbers

Norah Schulten

Sanne van Oosten

Hayley Kelsall

Eric Schliesser

Martijn Dekker

Eline Westra

Anne Kervers

Grace Coert

Mira Burmeister-Rudolph

Anneroos Planqué-van Hardeveld

Gabriel Ramirez Acevedo

Matthijs Rooduijn

Kristin Cain

Gordon Arlen

Eeefje Steenvoorden

Ebe Ouattara

Philip Schleifer

Milan Babic

Armèn Hakhverdian

Geert Lutejin

Anna Salden

Daan Tillie

Jonas Fitzler

Floris de Krijger

Aldert van Dam

Tess Czerski

Sarah Poss

Marieke Bakker

Nicky Westerkamp

Dagmar Punter

Pepijn Maas

 

Antropologie

Julie McBrien

Barak Kalir

Tina Harris

Hayley Murray

Noëlle Steneker 

Peter Miller

Cristóbal Bonelli

Annerienke Fioole

Shanshan Lan

Else Vogel

Janus Oomen

Anne de Jong

Gezina Oorthuys

David Feenstra

Janine Häbel

Ward Berenschot

Cecilia Vergnano

Joop de Jong

Sasha N. Kruger

Muriël Kiesel

Francio Guadeloupe

Kristine Krause

Erella Grassiani

Rahil Roodsaz

Anja Hiddinga

Rachel Spronk

Raviv Litman

Vincent de Rooij

Shanshan Lan

Apostolos Andrikopoulos

Willy Sier

Jordi Halfman

Niko Besnier

Luisa Steur

Milena Veenis

Eileen Moyer

Bregje de Kok

David E Bukusi

Tusajigwe Erio

Chia-Shuo Tang

Lucy W. Mung'ala 

Katlego Disemelo

Emily Yates-Doerr

Carolyne Egesa

 

Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingstudies

Nanke Verloo

Mieke Lopes Cardozo

Federico Savini

Luca Bertolini

Rivke Jaffe

Hebe Verrest

Dennis Arnold

Jolien Groot

Carolina Frossard

Daniel Sloman

Debra Soloman

Daan Bossuyt

Ricardo Fuentealba

Virginie Mamadouh

Yves van Leynseele

Justus Uitermark

Anouk Kootstra

Wouter van Gent

Sofie te Wierik

Cody Hochstenbach

Kim van Winsen

Iris van Urk

Esther Miedema

Maryam Babur

 

Sociologie

Sarah Bracke

Pamela Prickett

Marci Cottingham

Tania Huijben

Margriet van Heesch

Bram Lancee

Evelien Geerts

Marguerite van den Berg

Stephanie Steinmetz

Anna Esther Younes

Patrick Brown

Andrea Forster

Afra Foli

Milio van de Kamp

Robby Davidson

Anastasiya Halauniova

Fenna Smits

Ceylin Idel

Dragana Stojmenovska

Anna Wallis

Bo Paulle

Kobe de Keere

Sherria Ayuandini

Luis Hernández Aguilar

Phie van Rompu

Dolly Loomans

Simona Vezzoli

Marte Kuijpers

Suzanne de Leeuw

Gerben Moerman

Jan Willem Duyvendak

Myra Bosman

Hein de Haas

Yannis Tsaninis

Marie-Louise Janssen

Josien Aerts

Michiel Stapper

Christian Broër

Berfin Yurdakul

Christophe Janietz

Sherilyn Deen

Janna Besamusca

Stefano Giani

Berna Toprak

Lou Mousset

Laila Wiersma

Floris Mosselman

Minke Hajer

Katharina Stuckradt

Olga Sezneva

Sara Geven

Thijs Bol

Paula Thijs

Anne-Marie van Huls

Sanne Hoekstra

 

Institute of Political Science (Leiden University) - in alfabetische volgorde
Amanda Aronsson
Ariane Berends 
Ingrid van Biezen 
Simon Chauchard 
Juliana Chueri 
Matt DiGiuseppe 
Thijs van Dooremalen 
Adeel Hussain 
Corinna Jentzsch 
Kevin Köhler 
Hilde van Meegdenburg 
Martijn Mos 
Katharina Natter 
Simon Otjes 
Francesco Ragazzi 
Alexander Schilin 
Jonah Schulhofer-Wohl 
Tom Theuns 
Vassiliki Tsagkroni 
Claire Vergerio
Josh Walmsley 
Carina van de Wetering