Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Victoria Heath (Unsplash)
actueel

Amsterdamse studenten geven onderwijs in coronatijd een onvoldoende

Henk Strikkers,
4 juli 2020 - 07:00

Studenten van de UvA geven het onderwijs sinds de coronacrisis gemiddeld een 5,0. Dat blijkt uit een enquête van Folia, HvanA en AT5 onder meer dan 500 Amsterdamse studenten, onder wie 185 UvA’ers. Hoewel de meeste respondenten vinden dat docenten hun best hebben gedaan, missen ze persoonlijke interactie en vinden ze het moeilijk gemotiveerd te blijven.

‘Bij het overbrengen van ingewikkelde concepten is menselijk contact cruciaal. Voorheen was ik erg gemotiveerd, nu niet meer. Ik stop wel nog steeds veel tijd in mijn studie, maar m'n cijfers hebben een duikvlucht genomen,’ schrijft een student aan de bètafaculteit. ‘Ik mis daarnaast het informele contact met docenten. Ik weet niet of ik het zal volhouden als we volgend semester maar 10 procent fysiek les kunnen krijgen. Wat ik hier heb gezegd geldt voor zo'n beetje alle medestudenten die ik heb gesproken. Iedereen is minder gemotiveerd.’

 

Studenten missen interactie

Meer dan driekwart van de respondenten die aan de UvA studeert is het met de bètastudent eens en vindt het onderwijs aan de UvA de laatste maanden slechter dan het onderwijs voor de coronacrisis. Ze missen vooral interactie met docenten en met andere studenten, en klagen over tentamens. ‘Ik zie in dat mijn opleiding zo toereikend mogelijk les probeert te geven. Maar ik mis toch echt het persoonlijke contact met de docenten,’ schrijft een wiskundestudent. ‘Colleges via Zoom missen interactie, de stap om naar een docent te stappen of een gesprek,’ schrijft een student maatschappij- & gedragswetenschappen.

 

(Lees verder onder het diagram)

Een aantal studenten is ook ontevreden over tentamens. Ze vinden het vaak moeilijk om zich thuis een paar uur op een tentamen te concentreren, of vinden dat de tentamens inhoudelijk moeilijker zijn geworden. Anderen zien dat juist als voordeel. ‘De tentamens zijn wel beter geworden omdat ze daadwerkelijk diepgang vragen in plaats van alleen maar stof opratelen,’ schrijft een student van de bètafaculteit.

 

Communicatie

Studenten zijn iets meer tevreden over hoe de universiteit met de coronacrisis is omgegaan. In hun antwoorden lijkt met name de communicatie van de universiteit belangrijk. Sommige studenten vinden die erg goed, anderen juist erg slecht. ‘Ik vind het erg knap dat de universiteit in zo'n korte tijd volledig over is gegaan op online onderwijs (inclusief tentaminering). Vanaf het begin is er veel en duidelijk gecommuniceerd over de gang van zaken,’ schrijft een rechtenstudent. Een economiestudent schrijft daarentegen: ‘Onduidelijke communicatie. Te late communicatie. Veel onduidelijk over 2021.’

‘Ik vind het constante thuiszitten vervelend en demotiverend en ik vind de kwaliteit van het online onderwijs gebrekkig. Het staat me tegen om op deze manier nog maanden door te moeten’

Voor hun docenten hebben veel studenten niets dan lof. ‘De docenten zijn heel erg begaan en begripvol,’ vindt geesteswetenschappenstudent. ‘Bij alle vakken die ik volgde hebben de docenten enorm snel geschakeld en waren zij goed bereikbaar voor vragen en moeilijkheden. Echt grote klasse om zoveel docenten gewoon vanuit hun huiskamer les te zien geven en hun best te doen om alles zo goed mogelijk voort te zetten,’ schrijft een bètastudent.

 

De UvA krijgt gemiddeld een 5,9 voor hoe ze met de coronacrisis is omgegaan, aanmerkelijk hoger dan de HvA (5,2) en de VU (5,5).

 

Negatief over volgend jaar

Ruim 55 procent van de studenten kijkt overwegend negatief naar volgend jaar. ‘Ik ben bang dat universiteiten een permanente switch gaan maken naar een online leeromgeving,’ schrijft een bètastudent. Een geesteswetenschappenstudent schrijft: ‘Ik vind het constante thuiszitten heel erg vervelend en demotiverend en ik vind de kwaliteit van het online onderwijs gebrekkig. Het staat me erg tegen om op deze manier nog maanden door te moeten. Ook moet ik komend jaar een scriptie schrijven en afstuderen en ik zie er erg tegenop om dat volledig thuis en dus grotendeels in mijn eentje te moeten doen.’

 

(Lees verder onder het diagram)

Een op de vijf studenten kijkt juist wel positief naar het volgende academische jaar. Zij verheugen zich vooral weer op fysiek onderwijs, studievrienden zien en studeren in de bieb.

 

Minder werk

Meer dan de helft van de UvA-respondenten geeft aan sinds de coronacrisis minder te werken. Twee op de vijf werken zelfs veel minder dan daarvoor. Bij meer dan de helft van de respondenten is de financiële situatie veranderd, vrijwel in alle gevallen verslechterd. Veel respondenten geven aan dat hun werkzaamheden in de horeca, bij de buitenschoolse opvang, of bij Deliveroo zijn stopgezet. ‘Ik heb nu per maand een stuk minder geld over om dingen mee te doen. Ik besteed alles wat ik nog heb aan boodschappen. Als ik iets overhou bespaar ik het zodat ik het later kan gebruiken als het nóg slechter zou gaan,’ schrijft een FMG-student.

 

Toch zijn er ook uitzonderingen. ‘Ik geef minder uit aan horeca en feesten waardoor ik opeens geld over heb aan het einde van de maand,’ zegt een student geesteswetenschappen. Een rechtenstudent had een gelukje op de beurs: ‘Ik ben er financieel op vooruit gegaan! Ik heb rond de 12 euro aandelen Shell gekocht om daarna rond de 17 euro weer te verkopen, en heb daar best een mooi zakcentje wat de komende vakantie gaat betalen mee verdiend!’

 

(Lees verder onder het diagram)

De enquête werd in de periode van 19 tot en met 25 juni door 514 studenten ingevuld, onder wie 185 UvA-studenten. De diagrammen en cijfers en percentages in de tekst zijn gebaseerd op de respons van UvA-studenten, tenzij anders vermeld. In de enquête werd gevraagd naar onderwijs, bijbaantjes, inkomsten en de woonsituatie van studenten sinds de coronacrisis.