Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Sincerely Media (via Unsplash)
actueel

Rechter: UvA mag proctoringsoftware blijven gebruiken

Sterre van der Hee,
11 juni 2020 - 15:33

De UvA mag proctoringsoftware gebruiken bij tentamens tijdens de coronaperiode. Dat bepaalde de rechter vandaag na een kort geding tussen de UvA en studentenraden. 

Het kort geding was aangespannen door de Centrale Studentenraad (CSR), UvA-economiestudent Peter Dobson en de studentenraad van de Faculteit Economie & Bedrijfskunde (FEB) – aan die faculteit worden de meeste proctoringtentamensEen proctoringprogramma ‘surveilleert’ via de webcam en microfoon terwijl de student op de computer een tentamen maakt. Proctorio, het programma dat de UvA gebruikt, detecteert bijvoorbeeld rondslingerende boeken, mensen in je kamer en toetsaanslagen. Dat doet het om fraude te voorkomen. gehouden.

 

De rechter heeft geoordeeld dat de UvA met de proctoringsoftware voldoet aan alle regels en beginselen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Volgens de rechter is er voor de universiteit tijdens de coronaperiode een noodzaak om online proctoring in te zetten bij het afnemen van tentamens en is geen sprake van een onrechtmatige inbreuk op privacy. 

‘We kijken of alsnog een oplossing mogelijk is waarbij studenten zich prettig voelen’

CSR-voorzitter Pjotr van der Jagt zegt ‘een beetje verrast’ te zijn, maar wil het vonnis eerst goed doorlezen om te kijken ‘wat de raad er nog mee kan’. ‘We wilden vooral duidelijkheid over de rechtmatigheid van de inbreuk op privacy van studenten’, zegt hij. ‘De rechtszaak heeft daarvoor gezorgd.’ De raad wil alsnog om tafel met het College van Bestuur om een plan te maken voor de toekomstige proctoringtentamens. ‘We kijken of een oplossing mogelijk is waarbij studenten zich prettig voelen.’ Over mogelijke andere vervolgstappen, zoals een hoger beroep, kan hij nog niets zeggen. 

 

Safe space

De studentenraden wilden dat de rechter het gebruik van proctoring op de UvA zou verbieden zolang de medezeggenschap geen toestemming had gegeven. Die toestemming van de medezeggenschapsraden blijkt niet nodig, zo oordeelt de rechter nu. Ook wilden ze voorkomen dat de universiteit de persoonsgegevens zou gebruiken die via proctoring waren verkregen en vonden ze dat de UvA de toegangssleutel tot die persoonsgegevens aan een notaris zou moeten overhandigen. Het proctoringbedrijf zou verplicht moeten worden om de data te vernietigen. ‘Je huis is jouw plek, jouw safe space, waar de universiteit niet zoveel te zoeken heeft’, zei CSR-voorzitter Pjotr van der Jagt daarover eerder in Folia.

De UvA stelde onder andere dat de eisen van de studenten niet-ontvankelijk moesten worden verklaard omdat de studentenraden met bezwaren moesten aankloppen bij de Geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs. Volgens de UvA waren de studentenraden dus bij de civiele rechtbank aan het verkeerde adres en moesten zij wettelijk een andere rechtsgang volgen. Daar was de rechter het niet mee eens. Zij oordeelde dat er voor de studentenraden ‘geen met voldoende waarborgen omklede andere rechtsgang’ open staat die hetzelfde zou opleveren als een kort geding. De UvA stelde verder dat surveillance via proctoring noodzakelijk was om studievertraging te voorkomen en dat studenten zonder surveillance zouden frauderen. 

 

In het kort geding bleken enkele zaken niet duidelijk: zo stelde de UvA dat ze geen gebruikmaakte van bijvoorbeeld de eyetrackingfunctie van Proctorio, omdat deze data onder bijzondere persoonsgegevens vallen, waarvoor nog hogere eisen gelden dan voor andere gegevens. De studenten zeiden echter dat deze functionaliteit wel aangegeven stond op de website van de software. Verder hadden de partijen andere informatie over de plaats waar data werden opgeslagen (in of buiten de Europese Unie).