Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: CSR
actueel

Studentenraad wil dat de UvA studenten financieel tegemoet komt

Dan Afrifa,
23 april 2020 - 08:41

De Centrale Studentenraad (CSR) van de UvA wil dat de universiteit studenten die studievertraging oplopen financieel tegemoet komt vanwege de coronacrisis. Dat kan volgens de raad bijvoorbeeld door een deel van het collegegeld terug te geven aan studenten, of door betalen per vak voor meer studenten open te stellen.

Online vergaderen via Zoom doet de studentenraad goed. Waar er vóór de anderhalvemetersamenleving werd geworsteld met de aanwezigheid, zijn vandaag elf van de veertien raadsleden aanwezig. Het merendeel van hen is gestoken in de nieuwe CSR-hoodies of een vervangende rode trui.

‘De UvA kan het voorbeeld van de TU Delft volgen’

Vandaag wordt gesproken over het advies dat de raad wil uitbrengen aan het universiteitbestuur om studenten die studievertraging oplopen financieel tegemoet te komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om studenten die door de coronacrisis bijvoorbeeld nog één vak missen voor hun diploma. De raad wil dat zij niet weer een heel jaar collegegeld hoeven te betalen, maar dat vak volgend jaar gratis mogen volgen.

 

Delft

Volgens raadslid Maya Moreno kan de UvA het voorbeeld van de TU Delft volgen. Die universiteit maakte dinsdag bekend studenten van buiten de Europese Unie in sommige gevallen tegemoet te komen. Wanneer zij in de laatste fase van hun studie studievertraging oplopen kunnen zij volgend jaar drie maanden gratis verder studeren in Delft en zo toch hun diploma halen.

 

Mederaadslid Anna de Koning staat in ieder geval terughoudend tegenover het teruggeven van collegegeld aan grote groepen studenten, zegt ze. Volgens haar zou dat een te grote financiële last opleveren voor de universiteit. Daarnaast vindt ze het niet redelijk om studenten voor een heel collegejaar te compenseren, zoals werd gesuggereerd, en ziet ze meer heil in compensaties per vak dat door de coronacrisis niet succesvol kon worden afgerond.

Foto: Jern Ken Chew
CSR-voorzitter Pjotr van der Jagt

Flexstuderen

Daniëlle de Nobel vindt op haar beurt dat bij het uitbrengen van advies de nadruk moet liggen op de mogelijkheid van vakken inhalen via flexstuderen Je betaalt bij flexstuderen alleen collegegeld voor de vakken die je wil volgen. Dit komt neer op €41,07 per EC, (met een minimum van 6 EC = €246,42).en niet op een teruggave van collegegeld. Ömür Kırlı stelt dat de CSR juist de meest ambitieuze optie voorop moet stellen. Een groot deel van de studentenpopulaite schiet bovendien weinig op met flexstuderen, meldt Artem Gryshchenko. Studenten van buiten de Europese Economische Ruimte komen daar namelijk niet voor in aanmerking. Daarnaast wordt opgemerkt dat flexstuderen überhaupt nog geen mogelijkheid is bij sommige studies.

 

Voorzitter Pjotr van der Jagt onderkent de problemen met de haalbaarheid van aan (alle) studenten geld teruggeven en hij beseft ook dat het flexstuderen niet de meest inclusieve oplossing is. De consensus luidt: in het advies aan het bestuur van de UvA worden de collegegeldteruggave én het aanbieden van flexstuderen om vakken in te halen als gelijkwaardige opties aangeprezen.

 

Gesprek met ministerie

Volgens UvA-bestuursvoorzitter Geert ten Dam ‘loopt op dit moment het gesprek’ bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap over ‘wat er nu meer gedaan kan worden dan dat je alleen ruimere leenmogelijkheden bij DUO hebt’. ‘We gaan een crowdfundingactie bij alumni starten om studenten die dat nodig hebben een steuntje in de rug te geven in deze tijd.’ Bekijk later vandaag het volledige interview met Geert ten Dam in een nieuwe editie van Inzoomen met Geert.

 

De studentenraad publiceert het advies binnenkort op haar website.