Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Duwo: geen verlaging kamerhuur vanwege corona

Sanne Mariani,
31 maart 2020 - 16:34

Verhuurder Duwo verlaagt voorlopig niet de huren van studentenkamers. Wel neemt de huisvester enkele andere maatregelen voor studenten die in financiële problemen komen doordat hun bijbaan of inkomen via hun ouders tijdelijk zijn weggevallen. ‘Ten tijde van de crisis zullen er geen huisuitzettingen plaatsvinden.’ Een petitie die opriep tot een huurverlaging is inmiddels door bijna 2.000 studenten ondertekend.

Als signaal van solidariteit halveerde de KU Leuven deze week als eigenaar en beheerder van meerdere studentenkamers in Leuven en Kortrijk de huurprijs van studentenwoningen. Deze huurprijsvermindering is voor de eerstvolgende maand, hierna zal maandelijks een evaluatie plaatsvinden voor eventuele verdere vermindering.

 

Zo ver wil Duwo in Nederland niet gaan. ‘Hoezeer we de moeilijke situatie voor de studenten ook begrijpen, een financiële compensatie in de vorm van halveren van de huurprijzen is niet haalbaar. Als we deze inkomsten missen heeft dat grote gevolgen voor de continuïteit van de organisatie en daarmee ook voor onze doelstelling om betaalbare woningen aan te bieden. Dat risico kunnen en willen we, ook in het algemene belang en voor toekomstige generaties studenten, niet nemen,’ aldus de organisatie op hun site.

 

Ruimte bieden

Volgens een woordvoerder treft Duwo wel andere maatregelen om studenten tijdens de coronacrisis tegemoet te komen. ‘Studentenhuisvesters maken 80 procent uit van de verhuurmarkt in Nederland. In overleg met de minister Van Veldhoven van Milieu en Woning hebben huisvesters de taak om ervoor te zorgen dat iedereen ten tijde van de crisis een huis heeft. We zijn in gesprek met andere verhuurders om ervoor te zorgen dat er genoeg ruimte wordt geboden aan studenten om hun financiële situatie op orde te krijgen.’

Studenten melden financiƫle problemen

LSVb en Young United/FNV hebben een speciale corona-informatiepagina aangemaakt op de website nietmijnschuld.nl. De website met bijbehorende petitie is voortgekomen uit verzet tegen het leenstelsel en de daaruit voortvloeiende studieschulden, maar heeft nu een speciale link waar studenten informatie kunnen vinden en hun (beroerde) financiële situatie kunnen melden. Hier staat ook een speciaal ‘meldingsformulier inkomensverlies corona’ dat studenten kunnen invullen en online verzenden naar de LSVb en FNV. Het formulier is inmiddels duizenden keren ingevuld. LSVb-bestuurslid Monty Aal: ‘Studenten geven eigenlijk allemaal aan dat ze financiële hulp nodig hebben. Ondank de oproep van het kabinet blijken veel werkgevers de flexibele schil in hun bedrijf toch op te heffen. Wij horen dat het om bedragen van soms meer dan vierhonderd euro kan gaan die studenten mislopen. Dat is vaak zo ongeveer de maandelijkse huur. Dit kan echt niet.’

Geen huisuitzettingen

Ten tijde van de crisis zullen geen huisuitzettingen plaatsvinden, ook als de huur niet op tijd wordt betaald. ‘Iedere huurder heeft de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. We zullen per situatie bekijken wat financieel wel en niet mogelijk is, en kijken naar een eventuele versoepeling van de voorwaarden. Zodra er problemen ontstaan bij het betalen van de lopende huur, adviseren we om contact met ons op te nemen. Daarnaast zullen we zelf ook proactief contact zoeken met huurders waar de betaling achterblijft.’

 

Tijdelijke contracten die normaal na afloop van de huurovereenkomst zouden vervallen of worden vervangen door een vast contract, kunnen nu worden verlengd. Dit is mede mogelijk gemaakt door een spoedwet van onder meer minister Van Veldhoven om tijdelijke huurcontracten te verlengen, die ondersteund wordt door de Woonbond en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Daarnaast komen incassokosten die in rekening worden gebracht bij het te laat betalen van de huur tijdelijk te vervallen, aldus Duwo. ‘Ook zullen betalingsregelingen om de huur in termijnen te betalen voor iedereen ter beschikking worden gesteld. Normaal gesproken is dit pas mogelijk als je langer dan een jaar huurt.’

Verder overleg

Duwo is in overleg met andere studentenhuisvesters, zoals De Key, en de LSVb voor verdere mogelijkheden tot versoepelingen van huurovereenkomsten. ‘Wij hopen op meer financiële ondersteuning voor de student aan de inkomenskant, hierbij sturen we aan op een rol voor de rijksoverheid.’

 

Daarnaast heeft Duwo contact met de UvA en de VU hoe er om moet worden gegaan met leegstand van studentenwoningen die tijdelijk is toegenomen door spontane huuropzeggingen. Deze is voornamelijk ontstaan door internationale studenten die plotseling terug moesten keren naar hun ouders in eigen land. ‘Ook hier wordt gekeken naar mogelijkheden voor meer flexibiliteit, bijvoorbeeld voor huurcontracten die lopen tot het einde van het studiejaar,’ aldus een woordvoerder.

 

Hospitatie

Verhuizingen en hospitaties gaan ten tijde van de crisis wel gewoon nog door. Studenten kunnen hospiteeradvertenties plaatsen op Room en kandidaten selecteren voor een hospiteerprocedure. Duwo meldt dat een fysieke hospiteeravond voorlopig niet is toegestaan, en dat deze daarom ‘digitaal’ zal moeten plaatsvinden.