Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Dirk Gillissen (UvA)
actueel

Update | Bindend studieadvies opgeschort, extra leenopties bij DUO

Henk Strikkers,
19 maart 2020 - 19:50

Het bindend studieadvies (bsa) wordt opgeschort voor eerstejaars studenten. Dat meldt het Ministerie van Onderwijs na overleg met universiteiten, hogescholen en studentenbonden. Studenten krijgen een extra jaar om aan de eisen van het bsa te voldoen.

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kunnen studenten vertraging oplopen die ze normaal niet zouden oplopen. Daarom heeft het ministerie met universiteiten en hogescholen afgesproken dat dit jaar de handhaving van het bsa wordt opgeschort.

 

‘Studenten die niet aan het bindend studieadvies (bsa) van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel,’ melden het ministerie en de UvA. Die studenten moeten volgend jaar, in hun tweede jaar, wel aan de eisen van het bsa voldoen.

‘Studenten kunnen met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar maximaal lenen’

Studentenbond ISO is blij met het uitstel. ‘Deze maatregelen geven studenten en aankomend studenten ruimte om soepel te studeren binnen de huidige situatie,’ zegt voorzitter Kees Gillesse. Alex Tess Rutten (voorzitter Landelijke Studentenvakbond) is het daarmee eens. ‘We zijn blij dat er duidelijkheid is en zien hierin echt een verlichting voor studenten.’

 

Lenen

Studenten die in de financiële problemen dreigen te komen door de maatregelen, bijvoorbeeld omdat ze hun werk of een deel van hun salaris verliezen, kunnen extra lenen bij DUO. Dat kan ‘zo nodig met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar. Daarnaast kunnen studenten collegegeldkrediet aanvragen.’ Als dit niet genoeg is kunnen studenten contact opnemen met DUO voor ‘een maatwerkoplossing’, meldt het ministerie.

 

Rutten maakt zich zorgen over de mogelijkheden om extra te lenen. ‘Ik vind het echt onverantwoord om jonge mensen nog dieper in de schulden te steken. Het leenstelsel maakte studenten afhankelijk van bijbanen en nu moeten ze meer en langer lenen om deze crisis door te komen.’

 

Ook afgestudeerden die bij de afbetaling van hun studielening in de problemen komen, kunnen op clementie rekenen. Zij kunnen de komende tijd hun vijf aflossingsvrije jaren inzetten. Als ze die al hebben ingezet kunnen zij ook contact opnemen met DUO. DUO zal dan ‘coulant omgaan met de situatie en maatwerk toepassen.’

‘Dat de plechtigheid niet in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s gevierd kan worden vindt de UvA ontzettend spijtig’

Extra week

Het College van Bestuur van de UvA heeft besloten om het academisch jaar met een week te verlengen tot en met vrijdag 17 juli. Die laatste week kan eventueel gebruikt worden voor het inhalen van tentamens die door de maatregelen tegen het coronavirus volgende week of in de volgende blokken niet door kunnen gaan. Studies mogen zelf beslissen of ze die week daarvoor gebruiken, of dat ze tentamens op een ander moment laten inhalen.

 

UvA-studenten die door de maatregelen in de knoop komen met hun scripties, bijvoorbeeld omdat bibliotheken dicht zijn, of omdat ze geen data kunnen verzamelen, kunnen rekenen op hulp. Zo kunnen ze gebruik maken van bestaande datasets, of andere bronnen. ‘Indien normale afronding niet mogelijk is, biedt een opleiding een aangepaste regeling (maatwerk) aan de student aan. Deze wordt in overleg met de examencommissie van de opleiding vastgesteld, rekening houdend met de leerdoelen.’

 

Promoties gaan weer opstarten

De promoties die gepland stonden voor de periode van 23 maart tot 6 april gaan door, zo heeft de UvA aan het eind van de middag laten weten. Het College voor Promoties van de UvA kiest voor promoties op het online platform Zoom, waar je kunt videobellen. Promovendi zitten thuis achter hun laptop of pc en bellen zo met de hoogleraren of docenten die normaliter in hun promotiecommissie zouden zitten.

 

Het College koos voor deze mogelijkheid ‘zodat de promovendi kunnen afronden waar zij vier jaar lang naartoe gewerkt hebben en hun loopbaan kunnen voortzetten.’ ‘Dat de promotieplechtigheden door de bijzondere omstandigheden niet - zoals gebruikelijk - in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s gevierd kunnen worden, vindt het CvP ontzettend spijtig.’ Waarschijnlijk wordt volgende week een besluit genomen over de promoties na 6 april.

 

De UvA adviseert bovendien alle internationale studenten naar huis terug te keren als dat veilig en mogelijk is. Wanneer buitenlandse studenten zich via Studielink uitschrijven krijgen ze een deel van het collegegeld terug, naar rato van de maanden dat ze aan de UvA studeerde.

Andere maatregelen
  • De Nationale Studentenenquête gaat niet door
  • De opbrengsten van het leenstelsel worden voor 2021 over de universiteiten en hogescholen verdeeld, ook al zijn de plannen om dat geld te besteden nog niet goedgekeurd door het ministerie.
  • Op het ministerie komt één contactpersoon voor problemen die buitenlandse studenten in Nederland ervaren, bijvoorbeeld doordat hun visum niet wordt verlengd omdat ze te weinig studiepunten halen.

Aanmelddeadline opgeschoven

Normaal gesproken zouden alle aankomende studenten zich voor 1 mei moeten aanmelden, maar die aanmelddeadline wordt een maand opgeschoven naar 1 juni. Doordat het niet voor alle studies mogelijk zal zijn om studiekeuzechecks aan te bieden zijn universiteiten vanaf 1 mei vrijgesteld van verplichte studiekeuzechecks. Wel vraagt het ministerie universiteiten zich in te spannen om zoveel mogelijk studiekeuzechecks door te laten gaan.

 

Voor studies die selecteren aan de poort is de deadline van de selectieprocedure van 15 april opgeschoven naar 15 juni. Studenten die zich hebben aangemeld bij een studie met selectie, kunnen zich ook aanmelden voor een studie zonder selectie, waardoor ze sowieso kunnen beginnen aan een studie in september.

 

Dit bericht is op vrijdag 20 maart aangevuld met het nieuws over scripties en het inhalen van tentamens.