Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniel Rommens
actueel

Verkiezingen studentenraden mogelijk uitgesteld

Dirk Wolthekker,
23 maart 2020 - 14:04

Het centraal stembureau van de UvA onderzoekt momenteel welke mogelijkheden er zijn om de studentenraadsverkiezingen uit te stellen. De verkiezingen vinden normaal gezien plaats van 11 tot en met 15 mei, maar de kandidaatstelling begint al een maand eerder. ‘Om kandidaten te werven moet je hen fysiek kunnen aanspreken en dat kan nu niet.’

Vorige week zou op de bètafaculteit (FNWI) op Science Park een algemene informatie- en wervingsavond plaatsvinden voor potentiële kandidaten voor de facultaire studentenraad. Uiteraard ging dat niet door, al moet gezegd dat zich sowieso maar acht studenten hadden aangemeld als mogelijk kandidaat voor een van de deelnemende partijen voor de verkiezingen aan de FNWI.

 

‘Maar hoe werf je kandidaten op een lege campus?’ vraagt Anne-Ruth Meijer, voorzitter van de facultaire studentenraad en lid van studentenpartij Lief, zich af. ‘Om kandidaten te interesseren voor de studentenraden is het belangrijk dat je hen fysiek kunt benaderen en aanspreken. Nu dat niet kan, vrees ik dat de kandidaatstelling heel moeilijk zal worden.’

‘Wij dringen erop aan om de verkiezingen uit te stellen’

Uitstel

Zie hier het probleem dat zich de komende weken voordoet: de werving van facultaire kandidaten en kandidaten voor de centrale studentenraad, dreigt te gaan haperen en daarmee ook de studentenraadsverkiezingen zelf. Die worden gehouden van 11 tot en met 15 mei. De werving moet zijn afgerond op 6 april, want in die week vindt de formele kandidaatstelling plaats, waarbij partijen hun lijsten fysiek (dus in persoon) aanleveren bij het centraal stembureau. Gevreesd wordt dat dit niet zal lukken. ‘Wij dringen er daarom op aan dat de verkiezingen worden uitgesteld,’ zegt Meijer. Zij heeft daartoe een oproep gedaan aan de Centrale Studentenraad om met een voorstel te komen.

‘Veel studenten vrezen al extra studievertraging op te lopen, waardoor het extra lastig zal zijn voldoende kandidaten te werven’

‘We hebben nog geen concreet plan, maar het centraal stembureau bekijkt welke scenario’s mogelijk zijn. Daarbij kun je denken aan uitstel of de verkiezingen op een andere manier organiseren,’ zegt Pjotr van der Jagt, voorzitter van de centrale studentenraad. ‘Dat geldt ook voor de kandidaatstelling. De lijsten met kandidaten zouden misschien ook elektronisch kunnen worden aangeleverd, net als het stemmen zelf al jaren elektronisch gaat.’ Waar het op uit zal draaien is nog niet bekend.

 

Studievertraging

Elk van de zeven faculteiten van de UvA kent een facultaire studentenraad. Elke raad heeft tussen de acht en twaalf leden, afhankelijk van de omvang van de faculteit. Al deze leden worden direct gekozen. Daarnaast is er de centrale studentenraad van veertien leden; de helft van hen wordt direct gekozen, de andere helft wordt afgevaardigd uit de facultaire raden, één per raad. Om alle raden te bezetten zijn er al snel tachtig tot honderd studentkandidaten nodig, al staan sommige studenten soms op meerdere lijsten.

 

De laatste jaren is het steeds erg lastig gebleken voldoende kandidaten voor de studentenraden te vinden. De oorzaak daarvan wordt gezocht bij het leenstelsel: studenten willen doorstuderen en geen studievertraging oplopen. ‘Door de huidige situatie vrezen veel studenten extra studievertraging op te lopen, waardoor het extra lastig zal zijn voldoende kandidaten te werven,’ zegt Meijer.