Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Sander Nieuwenhuys (UvA)
actueel

Corona: UvA-bestuur kijkt naar ‘andere toetsvormen en andere toetsmomenten’

Henk Strikkers,
13 maart 2020 - 16:25

Alle offline tentamens en al het fysieke onderwijs gaat deze maand niet door, zo besloot het UvA-bestuur gisterenavond. Een dag later spreken we met bestuursvoorzitter Geert ten Dam over hoe het besluit het tot stand kwam, en wat de gevolgen zijn. ‘We hebben dit nog nooit meegemaakt, en we gaan niemand aan het onmogelijke houden.’

Wat gebeurde er precies op de UvA gisterenmiddag?

‘We hebben uiteraard de persconferentie gekeken van de minister-president. Daarin werd gezegd dat het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo open zouden blijven, vooral vanwege de ouders van de kinderen op die scholen. Voor hogescholen en universiteiten werd gezegd dat grootschalige colleges online aangeboden zouden worden en dat evenementen van meer dan honderd mensen afgelast zouden worden. We hebben meteen de koppen bij elkaar gestoken. Even daarna kwam de brief van de regering aan de Tweede Kamer. Daarin werd aangegeven dat “al het onderwijs” in ieder geval tot en met 31 maart moest worden afgelast. We werden opgeroepen om, waar mogelijk, met online alternatieven te komen. Er is toen ook meteen overleg opgestart tussen de Vereniging van Universiteiten, de Vereniging Hogescholen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.’

‘Er is onder medewerkers een grote bereidheid om de handen uit de mouwen te steken en naar oplossingen te zoeken’

Was dit de eerste keer dat er een crisisteambijeenkomst was?

‘We hebben al drie weken een centraal crisisteam operationeel dat meermaals per week bijeenkomt. De faculteiten en diensten hebben een eigen decentraal crisisteam. Er zijn heel strakke richtlijnen over wie in zo’n team zit, en iedereen heeft bijvoorbeeld een vervanger. De eerste weken gingen die overleggen over wat er zou moeten gebeuren in het geval van een besmetting op de campus, en over andere mogelijke scenario’s. Gisteren zaten we, met alle decanen erbij, aan tafel. Het was meteen duidelijk dat dit een heel bijzondere situatie is. Je merkt het ook op de universiteit. Er is onder medewerkers een grote bereidheid om de handen uit de mouwen te steken en naar oplossingen te zoeken.’

 

Wat waren de prioriteiten voor de UvA?

‘We hebben twee doelen. Allereerst zorgen voor de veiligheid van studenten, van medewerkers en van hun opa’s en oma’s. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat de UvA bijdraagt aan het verspreiden van het coronavirus en dat we zo een onnodige piek in de zorgbelasting veroorzaken. Ten tweede wilden we dat vooral studenten, maar ook medewerkers zo min mogelijk negatieve effecten ervaren.’

‘We richten ons er vooral op dat al het onderwijs in blok 5, dat 30 maart begint, zoveel mogelijk online gegeven kan worden’

Hoe gaat de UvA dat doen voor studenten?

‘We hebben gezegd dat we studievertraging willen voorkomen. Daar gaan we ons uiterste best voor doen. We ondersteunen het onderwijs maximaal, bijvoorbeeld met ICT-voorzieningen. Op Canvas wordt vandaag een extra pagina aangemaakt, de capaciteit van het VPN is inmiddels uitgebreid. Volgende week zou de laatste onderwijsweek van het blok zijn en daarna zouden tentamens volgen. Alle tentamens en colleges waarbij studenten aanwezig moesten zijn, gaan niet door. Dat we die onderwijsweek missen is jammer, maar niet het einde van de wereld. We richten ons er vooral op dat al het onderwijs in blok 5, dat 30 maart begint, zoveel mogelijk online gegeven kan worden.

Voor de tentamens verkennen we nu twee opties: ofwel andere toetsvormen, ofwel een ander tijdstip. Na overleg met de faculteiten en met examencommissies komen we zo snel mogelijk met centrale richtlijnen, waarmee alle opleidingen uit de voeten kunnen.’

 

Geen studievertraging betekent dat tentamens vóór september ingehaald moet worden. Betekent het dat tentamens mogelijk in de zomer ingehaald worden?

‘Dit is ook voor ons een volstrekt nieuwe situatie. We hebben hier nog nooit mee te maken gehad. Geef ons even de tijd dit met elkaar te bespreken.’

‘Er zullen de komende tijd zeker dingen misgaan. Dat gaat frustraties opleveren. Maar we vragen iedereen begrip en flexibiliteit te betrachten’

Stel je voor: je bent een docent die normaliter volgende week zeven werkgroepen moest geven en je hebt nog nooit iets online gedaan. Hoe moet zo’n docent dat dan maandag gaan doen?

‘We hebben voor docenten een document met tips gemaakt over hoe ze hun onderwijs voort kunnen zetten. Misschien al volgende week, maar vooral vanaf blok 5. Daarnaast zien we ook dat veel docenten zelf zijn begonnen met zoeken naar mogelijkheden, of dat nu op Canvas is, of buiten de UvA-systemen. We waarschuwen extra op te letten met cybersecurity, maar we vinden het goed dat docenten dit op hun eigen manier oplossen. We weten dat we veel flexibiliteit vragen van medewerkers, maar we gaan niemand aan het onmogelijke houden.’

 

Hoe weet een student of en hoe zijn onderwijs volgende week verder gaat?

‘Kijk op Canvas. Daar wordt alle belangrijke informatie voor studenten geplaatst. Tegen studenten, maar ook tegen medewerkers wil ik zeggen: er zullen zeker de komende tijd ook dingen misgaan. Dat gaat frustraties opleveren. Maar we vragen iedereen om begrip en flexibiliteit te betrachten. Onze ICT-afdeling werkt volop om onderwijs zoveel mogelijk te ondersteunen, maar we kunnen niet voorkomen dat er af en toe een verbinding uitvalt of hapert. We zijn zo secuur mogelijk, maar dit hebben wij ook nog nooit meegemaakt.’

‘We moeten ons ook niet gek laten maken en niet onnodig paniek zaaien’

Gaat de UvA dit niet heel veel geld kosten?

‘We hebben nog geen financieel plaatje gemaakt. We gaan uit van onze zorgplicht en kijken later of we dingen met onze verzekering kunnen regelen. Studenten en medewerkers die in het buitenland zitten en willen terugkeren, zullen we binnen het redelijke financieel ondersteunen bij hun terugkeer. Medewerkers die geen UvA-telefoon hebben en extra kosten maken mogen dat declareren. Aan dit soort “kleinere” gevolgen van het stopzetten van het fysieke onderwijs werken we nu nog volop.’

 

Als studenten hierdoor toch studievertraging oplopen kan dit ook gevolgen hebben voor het geld dat de UvA van het ministerie krijgt. Worden daar afspraken over gemaakt?

‘De Vereniging van Universiteiten voert volop overleg met het ministerie over allerlei kwesties rond deze maatregel. We gaan er vanuit dat deze minister redelijk zal zijn, maar we moeten het op dit moment ook niet groter maken dan het is. We proberen er echt voor te zorgen dat het niet tot studievertraging leidt.’

 

Hoe ziet uw week er volgende week uit?

‘Ik blijf gewoon aan het werk op de UvA. Er is genoeg te doen. We moeten ons ook niet gek laten maken en niet onnodig paniek zaaien. Je moet ook gewoon door de stad kunnen blijven fietsen.’