Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Janericloebe (cc, via Wikimedia Commons)
actueel

Amsterdam UMC gelast colleges geneeskunde af, medewerkers krijgen reisverbod

Sanne Mariani,
12 maart 2020 - 11:53

Alle colleges van de Faculteit Geneeskunde van het Amsterdam UMC worden per direct stopgezet. Dat meldt een woordvoerder van het academisch ziekenhuis. Medewerkers wordt ‘sterk afgeraden’ om te reizen, voor werk én privé.

Alle colleges geneeskunde op het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (UMC) worden vooralsnog geschrapt tot en met 27 maart, zowel locatie VUmc als AMC. Een intern voorlichtingscongres over het coronavirus dat zou plaatsvinden in het AMC-gebouw is ook geschrapt. Tentamens die in het ziekenhuisgebouw plaatsvinden zullen worden afgelast, maar het is nog niet duidelijk of ook de IWO-tentamenzalen naast het AMC-complex zullen sluiten. Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk colleges online beschikbaar te maken voor studenten in de digitale leeromgeving Canvas, zegt een woordvoerder. Het AMC-gebouw blijft opengesteld voor de reguliere zorg.

 

Medewerkers AMC hebben reisverbod

Medewerkers wordt met klem ontraden om internationale congressen bij te wonen en privé-vakanties naar risicogebieden volgens de definitie van het Rijksinstituut Voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Betreft het geen risicogebied, dan moet de medewerker de situatie in de gaten houden en bij twijfel overleggen. ‘Maar in werkelijkheid zullen medewerkers nu niet gaan reizen,’ meldt een woordvoerder.

‘Er zijn nog voor een aantal weken mondkapjes op het AMC, maar we doen wel zuinig aan’

‘Medewerkers die terugkomen uit risicogebieden met klachten moeten dit melden bij het ziekenhuis en thuisblijven. Als mensen naar risicogebieden zijn gereisd maar geen klachten ondervinden, kunnen ze gewoon aan het werk, echter niet op afdelingen voor patiënten waarbij het immuunsysteem is verstoord, zoals patiënten die net een orgaandonor hebben gehad.’

 

Voor medewerkers van het AMC die hun vakanties al hadden gepland voordat er een negatief reisadvies bestond voor het desbetreffende land, worden afspraken gemaakt voor vergoedingen.

 

Tekort aan mondkapjes Acta

Op het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (Acta) worden door een tekort aan mondkapjes alleen nog spoedeisende gevallen in behandeling genomen. Patiënt spraken voor controles, gebitsreiniging of restauratie worden geannuleerd, zo meldt AT5. Dit mondkapjestekort duurt zeker nog tot de zomer, zei Acta-decaan gisteren aan de UvA.

‘Op Acta is de situatie anders, omdat het hier om tandheelkunde gaat vereisen alle behandelingen een mondkapje. In het ziekenhuis is dat niet zo.’

Mondkapjesbeleid

Op het AMC is het nog niet zo ver. ‘Er zijn nog voor een aantal weken mondkapjes op het AMC, maar we doen wel zuinig aan,’ zegt een woordvoerder. Het Amsterdam UMC (locatie AMC) heeft het personeel gevraagd mondkapjes alleen te gebruiken als het medisch noodzakelijk is. ‘Als er opeens honderd patiënten komen, zijn we er zo doorheen, en het aanleveren van nieuwe mondkapjes gaat heel moeilijk,’ aldus een woordvoerder van het AMC.

 

Coschappen en stages

Onderdelen van de coschappen waarbij potentieel schaarse middelen betrokken zijn, zoals mondkapjes, worden met deze reden geschrapt. ‘Er worden bijvoorbeeld geen coassistenten meer ingezet op de operatiekamers.’ Vooralsnog hebben de maatregelen geen gevolgen voor coassistenten die stage lopen in perifere ziekenhuizen, zij vallen onder het beleid van de instelling van hun stageplek.

 

Gesloten ruimtes

Ook liggen de mondkapjes nu in afgesloten ruimtes en niet meer overal op de afdelingen. ‘Op Acta is de situatie anders, omdat het hier om tandheelkunde gaat vereisen alle behandelingen een mondkapje. In het ziekenhuis is dat niet zo. Voor bloeddruk of hartslagmetingen zijn geen mondkapjes nodig.’ Er is meer behoefte aan sturing van bovenaf, zegt directeur zorg Dyonne Broers van het Acta in NRC. ‘Iedereen verzint nu z’n eigen oplossing.’

 

Ook het onderwijs in andere academische medische ziekenhuizen wordt stopgezet. In het LUMC, academisch ziekenhuis Leiden is al het onderwijs met direct patiëntcontact binnen de bachelors geneeskunde, biomedische wetenschappen en klinische technologie met ingang van 12 maart stopgezet. Om mondkapjesgebruik te beperken en tekorten te voorkomen, zijn coassistenten en studenten niet meer aanwezig bij directe patiëntenzorg.

 

Groningen en Rotterdam

In het UMCG, academisch ziekenhuis Groningen, zijn lessen van de bachelors geneeskunde, tandheelkunde en bewegingswetenschappen vooralsnog stopgezet tot 4 april. Docenten binnen de bachelor geneeskunde werken aan een alternatief onlineonderwijsprogramma.

 

In Rotterdam zijn voorlopig alle colleges met meer dan dertig studenten bij het Erasmus Medisch Centrum afgelast.

 

Medische Bibliotheek beperkt open

De Medische Bibliotheek op het AMC blijft beperkt open. ‘Er is nog steeds de mogelijkheid om boeken te lenen, maar het liefste alleen in situaties waarin het niet anders kan,’ zegt een woordvoerder. ‘Het wordt afgeraden om lang in de bibliotheek te zitten of te studeren, aangezien het een grote ruimte betreft waar veel mensen tegelijk samenkomen.’

 

Dit bericht wordt aangevuld.