Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Guilhem Vellut (cc, via Wikimedia Commons)
actueel

Kwartiermaker moet pad effenen voor UvA-ombudsman

Dirk Wolthekker,
3 september 2019 - 07:13

Nadat een rechtenhoogleraar wegens jarenlang grensoverschrijdend gedrag gedwongen vertrok, besloot de UvA een onafhankelijk ombudspersoon aan te stellen. De eerste stappen daarvoor worden momenteel gezet: er komt eerst een kwartiermaker die tevens zal fungeren als interim-ombudsman. Medio volgend jaar zal er dan een definitieve invulling worden gegeven aan de nieuwe functie.

Het voorstel voor een kwartiermaker is onlangs neergelegd bij de Centrale Ondernemingsraad (COR), die er zijn licht over heeft laten schijnen. COR-lid Iris Breetvelt, belast met HR-zaken, heeft er begrip voor dat er eerst een kwartiermaker komt voordat de nieuwe functie een definitieve invulling krijgt. ‘De invulling van de positie van ombudsfunctionaris vergt wel enige voorbereiding. Zo moet de vraag worden beantwoord hoe de nieuwe functionaris wordt ingebed in de bestaande klachtenvoorziening van de UvA. Daarnaast moet worden bepaald of studenten en medewerkers een aparte ombudsfunctionaris krijgen of een gezamenlijke. Ook moet er een functieomschrijving worden opgesteld die ter instemming wordt voorgelegd aan de COR.’

 

Drempel

De UvA heeft sinds 2012 geen ombudsman meer. In dat jaar werd de functie opgeheven en vertrokken de twee laatste ombudspersonen: Christel Holtrop en Anneke Vijgeboom. De opheffing hield verband met een andere manier van klachtenafhandeling, waardoor aparte ombudsfunctionarissen niet meer nodig waren, meende het toenmalige UvA-bestuur. Anneke Vijgeboom liet toen al weten dat de UvA waarschijnlijk spijt zou krijgen van de opheffing van de functie. ‘Ik vrees dat de drempel om een klacht te uiten in de nieuwe regeling te hoog wordt.’

Vertrouwenspersonen

Na de kwestie rond het gedwongen vertrek van de rechtenhoogleraar werd de urgentie om weer een ombudsman aan te trekken opnieuw gevoeld. Zo zei hoogleraar Guy Geltner afgelopen voorjaar dat het bestaande systeem van vertrouwenspersonen volgens hem en vele anderen ‘niet werkt’. De aanstelling van een ombudsman was toen al in gang gezet. Overigens liet de UvA weten dat de vertrouwenspersonen zouden blijven.

 

Halverwege 2020 zal dus duidelijk worden wie de nieuwe ombudsman (m/v) zal zijn. Tot die tijd zal de kwartiermaker ook de functie van interim-ombudsman vervullen. ‘Deze ombudspersoon kan dan direct inhoudelijk aan de slag en behandelt als onafhankelijke en onpartijdige partij meldingen van medewerkers en studenten en kan eigen onderzoek initiëren,’ zegt een woordvoerder van de UvA. ‘In deze periode moet onder andere duidelijk worden hoe de ombudsfunctie zich moet verhouden tot de andere loketten voor het bespreken en behandelen van klachten. Ook wordt in deze periode onderzocht of het gunstig is om met twee functionarissen te werken, één voor studenten en één voor medewerkers, die elkaar dan kunnen vervangen bij afwezigheid.’