Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Christian van Elven (cc, via Wikimedia Commons
actueel

Tweede Kamer stemt in met hogere rente op studieleningen

Henk Strikkers,
11 december 2018 - 15:20

De Tweede Kamer heeft zojuist ingestemd met het voorstel van minister Ingrid van Engelshoven om voortaan de rente op studieleningen op een andere manier te berekenen. Daardoor wordt die rente bijna zeker hoger. Enkel de coalitiepartijen D66, CDA, VVD en de Christenunie stemden voor, de rest tegen.

In het wetsvoorstel van Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap; D66) staat dat de rente op studieleningen voortaan wordt gekoppeld aan de rente op staatsobligaties van tien jaar. Dat is het rentepercentage waartegen de Nederlandse staat een tienjarige lening kan afsluiten op de internationale valutamarkt. Op dit moment geldt de rente op leningen van vijf jaar. Die is vaak lager dan de rente op leningen van tien jaar.

 

Het kabinet wil deze maatregel doorvoeren om ‘de financiële houdbaarheid van het studiefinancieringsstelsel en de overheidsfinanciën in den brede op de lange termijn’ te verbeteren. Kort gezegd moet er meer geld in het laatje komen. Op de lange termijn kan dit bedrag volgens de minister oplopen tot 226 miljoen euro per jaar. Bij een gemiddelde studieschuld van 21.000 euro loopt het verschil met de huidige rentetarieven op tot een terugbetaling van iets meer dan 5.000 euro over 35 jaar. Dat is zo’n 12 euro meer per maand.

 

Moties verworpen

Moties die GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld indiende over het instellen van een maximumrenteplafond, of over het laten terugvloeien van de extra rente-inkomsten naar het onderwijs haalden het niet. Datzelfde gold voor een wijzigingsvoorstel van Henk Nijboer (PvdA) en Christ Stoffer (SGP), die met een uiterste poging probeerden de verandering van de rentemaatstaf tegen te houden.

De enige motie die het haalde was een motie waarin de regering wordt opgeroepen onderzoek te doen naar hoeveel studieschulden niet inbaar zullen zijn in de toekomst.

 

Eerste Kamer

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel is de Eerste Kamer aan zet. Zij zal zich eveneens buigen over het wetsvoorstel. Wanneer dit zal gebeuren is op dit moment niet duidelijk. De partijen die in de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel stemden, hebben in de Eerste Kamer een kleine meerderheid van 38 van de 75 zetels. Het is de bedoeling dat de hogere rente geldt voor studenten die op 1 januari 2020 of later in het hoger onderwijs beginnen.