Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: sylviallyan (cc, via Wikimedia Commons)
actueel

UvA gaat nieuwe collegezaal bouwen tussen Crea en REC-J/K

Dirk Wolthekker,
10 april 2018 - 17:02

Met ingang van het collegejaar 2019/2020 moet er een nieuw onderwijsgebouw staan op de Roeterseilandcampus. Tussen Crea en het huidige gebouw J/K zal een nieuw multifunctioneel pand worden gebouwd. Het College van Bestuur heeft hiertoe besloten op advies van de drie faculteiten die al op de campus zitten.

Het nieuwe pand zal primair worden gebruikt voor onderwijsdoeleinden, maar zal ook kunnen worden gebruikt voor andere zaken, zoals diplomauitreikingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Op de plek waar het nieuwe gebouw komt, tussen Crea en Roeterseiland-J/K, is nu een bamboebosje, een fietsenstalling, een grasveld en een ruimte voor rokers. De komende weken worden benut om het plan nader uit te werken.

 

Hoewel nog betrekkelijk nieuw, is de Roeterseilandcampus nu al uit zijn jasje aan het groeien. Aanvankelijk was alleen de economiefaculteit (FEB) er gevestigd, en delen van de bètafaculteit. Toen de bèta’s naar Science Park vertrokken, kwam er een masterplan om het Roeterseiland om te vormen tot volwaardige campus.

 

Die is er inmiddels: eerst kwamen de sociale en gedragswetenschappers (FMG) naar de campus - in de bouwdelen B, C en D, grenzend aan ‘De Brug’. Vorig jaar kwamen de juristen (FdR) ook naar de campus. Zij streken neer in gebouw-A. Ondertussen is de toeloop van studenten zo groot geworden dat de campus al weer te klein is, te meer daar ook het College van Bestuur naar de campus is getrokken.

 

Tent

Over de Nieuwe Achtergracht werd vorig jaar augustus een tijdelijke ‘tent’ gebouwd die ruimte gaf aan vierhonderd studenten. Ook werd Theater Carré al eens afgehuurd om colleges te geven. Dat moet nu allemaal verleden tijd zijn als het nieuwe onderwijsgebouw er straks straat. Daartoe komen er eerst voorlichtings- en informatiebijeenkomsten voor studenten, medewerkers en omwonenden, waarbij ook een vertegenwoordiger van de gemeente zal zijn.

 

De UvA is van plan daarna bij de gemeente een zogenoemde omgevingsvergunning aan te vragen om het gebied te bebouwen. Hoe duur het nieuwe gebouw wordt, is nog niet bekend. Daarover zal meer duidelijkheid komen als het plan nader is uitgewerkt.