Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Svien Halvor Halvorsen (cc, Flickr)
actueel

Een op drie studenten heeft hogere kans op burn-out, zegt de LSVb

Sterre van der Hee,
25 oktober 2017 - 11:54

Ruim een op de drie studenten heeft een verhoogde kans op een burn-out, concludeert de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) na een enquête onder 342 studenten. ‘Er wordt steeds meer van studenten verwacht,’ aldus voorzitter Tariq Sewbaransingh.

Het resultaat van de enquête, die gehouden is onder 342 hbo- en wo-studenten uit het studentenpanel van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), stelt dat studenten meer last hebben van emotionele vermoeidheid dan werkenden. Zo heeft 14,6 procent van de Nederlandse werkenden een verhoogde kans op een burn-out – dit tegenover 34,6 procent van de studenten. Die studenten hebben ‘zeer waarschijnlijk’ burn-outklachten die op lange termijn kunnen leiden tot een klinische burn-out, stelt de vakbond. Het gaat daarbij om emotionele uitputting en een cynische houding ten opzichte van de studie.

 

Financiële onzekerheid en hoge werkdruk

Studenten noemen financiële onzekerheid en hoge werkdruk als oorzaak van de klachten, meldt het onderzoek. ‘Er wordt steeds meer van studenten verwacht,’ reageert LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh. ‘Studenten moeten een bindend studieadvies halen, zo snel mogelijk door de studie, en veel aan hun cv werken om een baan te krijgen. Daarnaast moeten ze vaak werken om de stijgende kosten voor hun studie en huur te betalen. Dat eist zijn tol.’

 

Het onderzoek (hier in pdf) geeft een algemeen beeld van burn-outproblematiek bij studenten, maar de steekproef is niet geheel representatief, stelt de vakbond. Enerzijds komt dit door de beperkte onderzoeksgroep (342 studenten), anderzijds doordat alleen studenten uit het LSVb-studentenpanel aan het onderzoek konden deelnemen. ‘Het is onmogelijk om er precies achter te komen hoe de steekproef verschilt van de populatie.’

‘Studenten moeten hun bindend studieadvies halen, snel door de studie, aan hun cv werken. Dat eist zijn tol’

LSVb: meer onderzoek nodig

De LSVb wil dat opleidingen zich actief inzetten om mentale problemen bespreekbaar te maken: de burn-out zou nog steeds taboe zijn. Ook zou de werkdruk in het hoger onderwijs moeten worden teruggedrongen en zouden de financiële zorgen van studenten moeten worden verminderd. De LSVb pleit daarbij voor meer onderzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap naar de mentale gezondheid van studenten in Nederland.

 

In 2013 publiceerde de LSVb, na een enquête onder 1113 studenten van het LSVb-studentenpanel, het rapport Psychische klachten onder studenten. Daaruit bleek dat 49 procent van de studenten psychologische klachten heeft of heeft gehad. Veelgenoemde klachten waren depressie, vermoeidheid en stress. De rijksoverheid stelde vorig jaar in een mediacampagne dat 6,7 procent van de jongeren tussen 18 en 23 jaar last heeft van depressies – een hoger percentage dan andere leeftijdscategorieën.

 

Algoritme voorspelt depressie

Onderzoekers aan de Katholieke Universiteit Leuven hebben een algoritme ontwikkeld dat, op basis van een vragenlijst, voorspelt hoe groot de kans is dat een student een psychische aandoening als depressie, suïcidaliteit of alcoholverslaving krijgt. Dat schrijft de Vlaamse krant De Standaard vandaag. Wie meer dan 90 procent kans heeft op een psychische aandoening, krijgt een mail waarin hulp wordt geboden. ‘Veel personen met psychische aandoeningen raken niet in de hulpverlening, of pas heel laat, gemiddeld twaalf jaar na het ontstaan van de aandoening’, aldus de onderzoekers.

 

Het onderzoek loopt inmiddels aan twintig universiteiten. Hier meer over de studie.