Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Woensdag hebben HvA en UvA weer een eigen bestuur

Dirk Wolthekker,
27 februari 2017 - 17:48

Het gezamenlijke college bestuur van UvA-HvA heeft vandaag een van haar laatste gezamenlijke beslissingen genomen, namelijk om zichzelf op te splitsen. Nadat de medezeggenschapsorganen van beide instellingen akkoord waren, kon het bestuur dit besluit nemen, dat is goedgekeurd door beide raden van toezicht. Na vijftien jaar samen zijn UvA en HvA over twee dagen weer instellingen met een eigen bestuur.

In een officiële verklaring laten UvA en HvA weten dat de personele unie, zoals het officieel heet, per 1 maart is beëindigd. Onderdeel van dit besluit is dat ook de verschillende stafafdelingen worden ‘ontvlochten’, maar de gemeenschappelijke diensten zullen wel samen blijven. Daarbij gaat het om de diensten Administratief Centrum, Facility Services, ICT Services en de Bibliotheken. De medezeggenschap van de UvA ging afgelopen vrijdag akkoord met het plan, maar benoemde wel aandachtspunten bij de uitvoering van de plannen om de gemeenschappelijke dienstverlening verder te verbeteren.

 

Het gaat dan vooral om het goed monitoren van de samenwerking en een evaluatie ervan. ‘Daarbij zullen vertegenwoordigers uit de faculteiten intensief worden betrokken. Tegelijkertijd willen we de voordelen benutten die de samenwerking heeft voor kwaliteit, tevredenheid en efficiency van de dienstverlening. De komende periode werken we dit uit in een plan van aanpak,’ zo staat in de verklaring. De diensten Studentservices (UvA) en Studentenzaken (HvA) blijven vooralsnog apart en zullen dat in de nu ontstane situatie ook wel blijven.

 

Twee colleges van bestuur

De UvA start op 1 maart met een College van Bestuur dat bestaat uit Geert ten Dam (voorzitter), Karen Maex (rector magnificus) en Kees van Ast (lid ad interim en belast met bedrijfsvoering en financiën). Hier loopt een wervingsprocedure voor zijn vervanging. Met ingang van diezelfde datum is Huib de Jong herbenoemd als rector van de HvA en tevens waarnemend collegevoorzitter van de hogeschool. Nico Moolenaar is collegelid ad interim van de hogeschool. Op dit moment loopt er een procedure voor zijn opvolging.