Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Huib de Jong waarschijnlijk herbenoemd als HvA-rector

Dirk Wolthekker,
20 februari 2017 - 13:43

De kans is groot dat HvA-rector Huib de Jong 1 maart aanstaande aan een tweede termijn als rector van de hogeschool begint. De Jong wil graag opnieuw worden benoemd en de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA heeft positief geadviseerd.

Uiterlijk volgende week dinsdag moet er duidelijkheid zijn over een eventuele herbenoeming van De Jong (62), anders heeft de HvA een dag later op 1 maart geen rector meer. De centrale medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA is op 6 februari uitzonderlijk laat door de Raad van Toezicht (RvT) om advies gevraagd over een herbenoeming. De Raad van Toezicht liet in een mail weten de intentie te hebben De Jong te herbenoemen ‘voor een periode van vier jaar’.

‘We hebben vooral nog procedurele en juridische vragen’

CMR-voorzitter Pieter Claeys heeft vanochtend per telefoon aan Folia laten weten dat er nog wat vragen zijn ten aanzien van de herbenoeming, ‘maar dan gaat het vooral om procedurele en juridische vragen’. Claeys: ‘We gaan het er deze week nog met de RvT over hebben.’ Niettemin is Folia in het bezit van een brief waarin Claeys namens de CMR aangeeft dat ‘wij positief adviseren over de herbenoeming van de heer De Jong’. Die brief is gedateerd op vrijdag 17 februari 2017.

 

Collegevoorzitter

De Jong zelf wil graag herbenoemd worden als rector, maar wil bij een eventuele bestuurlijke splitsing van UvA en HvALees hier alles over de geplande splitsing. – als rector heeft hij ook zitting in het gezamenlijke college van bestuur van UvA-HvA – graag collegevoorzitter worden van de HvA. De herbenoeming als rector betekent overigens niet dat er alvast wordt vooruitgelopen op een eventueel voorzitterschap van De Jong van de HvA. In een mail aan de CMR heeft HvA-griffier Pascal Brugmans vorige week laten weten dat herbenoeming van Huib de Jong als rector ‘nog geen instemming’ betekent ‘met de functie van collegevoorzitter HvA, na ontvlechting van UvA en HvA’. Overigens hebben ook de centrale ondernemingsraad en de centrale studentenraad van de UvA adviesrecht bij de herbenoeming van Huib de Jong.

 

Willem Baumfalk

Ondertussen loopt aan de HvA ook nog een procedure voor de vervanger van interim-bestuurder Nico Moolenaar, belast met de financiën van de HvA. Voor die functie had de decaan van de Faculteit Business en Economie, Willem Baumfalk, goede papieren, maar hij is door de CMR afgeserveerd. In een reactie zegt hij: ‘Het is ondertussen een publiek geheim dat ik mijn belangstelling had uitgesproken voor deze functie en dat ik bij het draagvlakgesprek met een vertegenwoordiging van de CMR geconfronteerd werd met een negatief advies. Verschillen bleken onoverbrugbaar en ik heb mij teruggetrokken. Daarmee heb ik het boek dicht gedaan.’ De HvA is nu op zoek naar een andere kandidaat.

 

Update I: Dit bericht is op 20 februari om 14.10 uur aangevuld met de alinea over de vervanging van interim-bestuurder Nico Moolenaar.

 

Update II: Op dinsdagochtend 21 februari om 10.20 uur is dit bericht aangepast. In een eerdere versie stond dat er op vrijdag 17 februari een brief was verzonden waarin de CMR positief adviseert over de herbenoeming van Huib de Jong als rector. Thans kunnen wij slechts stellen dat wij een brief bezitten die gedateerd is op vrijdag 17 februari waarin de CMR positief adviseert over de herbenoeming.