Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Daniël Rommens
actueel

UvA en VU hebben akkoord over verhuizingen bèta's

Dirk Wolthekker,
15 februari 2017 - 13:28

UvA en VU hebben overeenstemming bereikt over de verhuizing van UvA- en VU-bèta’s. Ook is er intussen ook een deal met het NWO-instituut voor ruimteonderzoeksinstituut SRON: dat verhuist van Utrecht naar het Science Park. De verhuisplannen moeten nog worden voorgelegd aan de verschillende medezeggenschapsorganen voor advies of instemming.

Voor deze zogenoemde ‘bèta-verhuisbewegingen’ heeft de UvA iets meer dan twintig miljoen euro uitgetrokken. De helft daarvan is bedoeld voor investeringen in bestaande gebouwen van de UvA-bètafaculteit op het Science Park en de andere helft voor andere huisvestingsvoorzieningen. De bedoeling is dat de VU-afdelingen aardwetenschap, natuurkunde en theoretische scheikunde naar de UvA zullen verhuizen. De VU investeert op haar locatie aan de Zuidas een bedrag van 9,8 miljoen om de verhuizing van de UvA-afdeling informatica goed te laten verlopen.

 

SRON

Naast deze verhuizing gaan het SRON, de UvA en de VU gezamenlijk een nieuw gebouw, de High Tech Instrumentation Facility (HighTIF) op Science Park bouwen. Daar zal onderzoek worden verricht en kan ook samenwerking met bedrijven plaatsvinden. De totale kosten voor dit nieuwe HighTIF-gebouw bedragen 35,2 miljoen euro; daarvan betaalt de UvA ‘slechts’ 2,75 miljoen in de vorm van financiële deelname in de BV HighTIF, die het pand gaat exploiteren. VU en NWO nemen voor hetzelfde bedrag deel in de BV. Het bedrag van 35,2 miljoen zal verder worden opgehoest door externe partijen, onder wie de gemeente Amsterdam en het departement van OCW.

 

Over de realisatie van deze BV en de participatie van de UvA daarin zal advies worden gevraagd aan de gezamenlijke vergadering (gv) van de centrale ondernemingsraad en centrale studentenraad van de UvA. Buiten het HighTIF-gebouw zal SRON ook een deel van het bestaande pand van de bètafaculteit gebruiken om faciliteiten in onder te brengen. Daar vangt de UvA een jaarlijkse huur voor van bijna zeven ton, jaarlijks te verhogen met twee procent. De VU betaalt jaarlijks een bedrag van een ton aan de UvA voor de huisvesting van SRON.

‘Het plan is dat het onderwijs van informatica en informatie- wetenschappen vanaf 2019 naar de VU komt’

Medezeggenschap

Over de financiële gevolgen van de samenwerking met SRON en over de financiële gevolgen van het huisvestingsprogramma heeft de gv ‘eenmalig’ instemmingsrecht ‘om uit de huidige impasse te komen’, heeft het College van Bestuur laten weten. De gv liet onlangs weten instemming te eisen op dit dossier en koppelde dit aan het onthouden van instemming op de centrale begroting voor 2017, die er nog steeds niet is. Op de standplaatswijziging van de staf van de afdeling informatica (van Science Park naar de Zuidas) heeft de facultaire ondernemingsraad adviesrecht. Over de locaties van de opleidingen informatiewetenschappen heeft de facultaire studentenraad adviesrecht. Studenten van deze opleidingen bleken de afgelopen maanden steeds mordicus tegen verhuizing naar de Zuidas.

 

Op de vraag van Advalvas of UvA-studenten straks tegen hun zin hun studie moeten afmaken op de VU antwoordde decaan Guus Schreiber van de Faculteit Exacte Wetenschappen van de VU gisteren: ‘Het plan is dat het onderwijs van informatica en informatiewetenschappen vanaf 2019 naar de VU komt.’ Het is nog niet duidelijk of informatica en informatiewetenschappen van de UvA en de VU in de bachelor gezamenlijk een zogenoemde joint degree gaan aanbieden of dat ze hun onderwijsprogramma’s zo onderscheidend maken dat ze geen concurrent zullen zijn van elkaar, schrijft Ad Valvas. Aan de VU-kant heeft de medezeggenschap op alle niveaus overigens alleen adviesrecht op de verhuisbewegingen.