Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Sandra Hazenberg
actueel

COR en CSR verwerpen UvA-begroting om verhuizing bèta's

Henk Strikkers,
27 januari 2017 - 14:38

De UvA-medezeggenschap zal niet instemmen met de begroting voor 2017, voordat het bestuur toezegt dat zij instemmingsrecht krijgt op de bètasamenwerking met de VU. Dat schrijven studentenraad en ondernemingsraad in een brief aan het bestuur.

In december verwierpen de Centrale Studentenraad (CSR) en Centrale Ondernemingsraad (COR) in een gezamenlijke vergadering (gv) de conceptbegroting voor 2017. In een brief aan het College van Bestuur lichten de CSR en de COR nu toe waarom ze dat deden: ‘Zonder instemmingsrecht van de medezeggenschap op de plannen voor de bèta-samenwerking en de verhuizingen als geheel kan de GV niet instemmen met de definitieve conceptbegroting 2017,’ zo is te lezen.

 

Er zijn plannen om een aantal afdelingen van de UvA te huisvesten in een nieuw VU-gebouw op de Zuidas. Dat zou nodig zijn om op het Science Park van de UvA ruimte vrij te maken voor de huisvesting van ruimtevaartinstituut SRON.

 

Bezwaren

De brief, die vijf pagina’s telt, is een opsomming van problemen die de UvA-medezeggenschap ziet wanneer de plannen voor de hechtere bètasamenwerking worden doorgezet. ‘Er zijn geen concrete plannen voor onderwijsinhoudelijke samenwerking’, ‘de verhuizing zal veel tijd en energie kosten‘ en ‘het compenseren voor verschillen in faciliteiten en ondersteuning zullen zowel voor de UvA als de VU veel tijd en geld kosten’. En dat is slechts een kleine greep uit de opsomming van beren die de medezeggenschap op de weg ziet.

‘In het geheel lijkt een uitgebreide onderwijsvisie te ontbreken in de verhuisplannen’

Zo ontstaat volgens de medezeggenschap de vreemde situatie dat de UvA’ers in het VU-gebouw onder de UvA-medezeggenschap vallen, maar die heeft niets te vertellen over de VU. Het is dus onduidelijk hoe zaken als faciliteiten en roostering geagendeerd moeten worden, schrijven COR en CSR. ‘In het geheel lijkt een uitgebreide onderwijsvisie te ontbreken in de verhuizingsplannen,’ zo oordeelt de medezeggenschap.

 

‘Begroting volgt de inhoud’

Studentenraadsvoorzitter Alex Tess Rutten vindt dat de medezeggenschap ‘in de geest van de wet handelt’ door instemmingsrecht op de onderwijsinhoudelijke kant van de samenwerking te vragen. In de UvA-begroting is immers 20 miljoen euro ingeruimd voor de samenwerking. ‘Die 20 miljoen is niet los te zien van de onderwijsinhoud,’ vertelt Rutten. ‘En daarom vinden we dat we ook op die onderwijsinhoudelijke kant instemmingsrecht zouden moeten hebben. De begroting volgt de inhoud.’

 

Zonder instemmingsrecht op de inhoud van de bètasamenwerking, zal de medezeggenschap niet instemmen met de UvA-begroting van dit jaar, kondigt ze aan. ‘Hoe die instemming precies geregeld moet worden, over welk deel wij en welk deel de facultaire studentenraad zou moeten stemmen, is wat ons betreft wel open.’

 

Eind april

Overigens betekent het ontbreken van een begroting geen lockdown. Medewerkers krijgen gewoon hun salaris en ook het onderwijs gaat gewoon door. Al is er wel enige haast met het instemmen van de begroting. ‘De deadline is naar ik begrijp eind april, omdat je als universiteit een derde van de overeenkomstige begrotingsonderdelen van het voorgaande jaar mag uitgeven,’ laat woordvoerder Yasha Lange van het UvA-bestuur weten. Volgende week bespreekt het College van Bestuur hoe hij nu verder zal handelen.