Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
SRON Netherlands Institute for Space Research, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), gaat haar hoofdvestiging in Utrecht definitief overhevelen naar Amsterdam. SRON gaat samen met UvA en VU een onderzoekscentrum bouwen op Science Park.  Het zal gaan om een hitech faciliteitengebouw waarin  alle deelnemende partijen onderzoek zullen doen en werkplaatsen hebben,  zodat de 'kruisbestuiving' SRON-UvA-VU maximaal zal kunnen zijn.  De totale kosten voor verhuizing en nieuwbouw bedragen volgens SRON naar schatting zestig miljoen.

Verschillende organisaties zullen aan de verhuizing en nieuwbouw van het Nederlands ruimtevaart onderzoekscentrum een financiële bijdrage leveren: afgelopen week maakte de gemeente Amsterdam bekend 4,5 miljoen bij te dragen, de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken dragen naar verwachting 5,5 miljoen bij, rond de 20 miljoen zou gezamenlijk worden bijgedragen door de drie bètafaculteiten van UvA en VU en daarnaast zal NWO zelf een forse bijdrage moeten leveren.

Hoe de exacte breakdown van de financiering uitvalt zal volgende maand duidelijk worden als de overkomst van SRON Utrecht naar Amsterdam officieel bekend zal worden gemaakt. SRON Groningen blijft gewoon zitten waar het zit: in Groningen.

Mondiale hotspot
SRON Utrecht had al eerder aangegeven te overwegen naar Amsterdam te komen omdat de locatie in Utrecht niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. De verhuizing naar Science Park is volgens SRON ‘een nieuwe stap in de ontwikkeling van de Amsterdam Metropolitan Area tot een van de mondiale hotspots op het gebied van bètakennis en –kunde’. De komst van SRON past dan ook naadloos in de ambitie van de gemeente Amsterdam en UvA en VU om van Amsterdam een volwaardig en hoogwaardig centrum van bètaonderzoek te maken.

Ook al is de ontwikkeling van één gezamenlijk bètafaculteit van UvA en VU on hold gezet – in december 2013 kwam er geen instemming van de medezeggenschap van de UvA voor die ene bètafaculteit – de komst van SRON zal een grote boost geven aan de ontwikkeling van Amsterdam als bètacentrum. Volgens een publicatie van SRON zelf zullen er als gevolg van de verhuizing 150 mensen in Amsterdam gaan werken.  Ook bèta-instituten als Nikhef, Amolf en CWI zijn op Science Park gevestigd.  Bedoeling is dat SRON rond 2018|2019 in Amsterdam zit.

Zie hier voor meer details van een eerder door SRON opgesteld verhuisplan naar Science Park.