Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Senaat: ‘Verander bestuursmodel voorlopig niet’

Henk Strikkers,
26 januari 2017 - 15:32

De Senaat van de UvA adviseert het bestuur van de UvA eerst een ‘grondige evaluatie’ uit te voeren alvorens besluiten te nemen op basis van het rapport van de commissie Democratisering & Decentralisering (D&D). Dat schrijft ze aan het College van het Bestuur. Het is opvallend dat voor het eerst in jaren de Senaat niet unaniem adviseert.

De Senaat is een groep van twaalf hoogleraren, op dit moment onder leiding van hoogleraar psychiatrie Damiaan Denys, die het bestuur van de UvA gevraagd en ongevraagd adviseert. De commissie D&D heeft in haar rapport voorgesteld om die Senaat te vervangen door een Senaat ‘nieuwe stijl’, waarin niet enkel hoogleraren, maar alle soorten werknemers en ook studenten een plaats kunnen krijgen. Een grote meerderheid van de stemmers (81 procent van de studenten en 55 procent van de medewerkers) bleek daar ‘positief’ of ‘zeer positief’ tegenover te staan. Het College van Bestuur heeft dat voorstel inmiddels omarmd en wil zich inzetten voor een Senaat ‘nieuwe stijl’.

 

‘Waardevolle adviserende rol‘

Dat is echter tegen het zere been van de huidige Senaat, zo blijkt uit de briefDe brief is hier te lezen voor mensen met een UvA-account. die de Senaat deze week aan het College van Bestuur stuurde. ‘Wij menen dat de Senaat in de huidige vorm een waardevolle adviserende rol zou kunnen blijven spelen in het bestuur van de UvA,’ zo stelt hij.

 

De werkwijze van de commissie D&D kan evenmin de goedkeuring van de Senaat wegdragen, zo blijkt uit de brief. Hij vindt het slecht dat het rapport niet in het Engels is gepubliceerd en dat de voorstellen onvoldoende zijn uitgewerkt. Bovendien is door de lage opkomst onduidelijk in hoeverre de voorstellen van de commissie gedragen worden door de academische gemeenschap.

Een niet-unaniem advies van de Senaat is in de afgelopen jaren niet vaker voorgekomen

Twee ‘dissidenten’

In tegenstelling tot alle eerdere adviezen die terug te vinden zijn van de Senaat is dit advies niet unaniem. Twee van de twaalf hoogleraren ‘kunnen de inhoud van dit advies niet geheel onderschrijven,’ zo staat onder de brief. De secretaris van de Senaat bevestigt dat dit ‘in de afgelopen jaren inderdaad niet vaker is voorgekomen’.

 

Commissievoorzitter Lisa Westerveld vindt het verrassend dat er weer een brief van de Senaat komt. ‘De punten hebben ze in een eerdere brief al gemaakt en worden nu grotendeels herhaald.’ Aan de andere kant ziet ze het ook als onderdeel van een brede discussie aan de UvA. ‘Daartoe hebben we gisteren ook opgeroepen bij onze presentatie: het is nu aan de academische gemeenschap.’

 

Rol van de Senaat uitbreiden

‘Eigenlijk zegt de Senaat dat ze door wil op de manier zoals ze het nu doet,’ zegt Westerveld. ‘Dat kan ik wel begrijpen, maar wij hebben juist het belang van de Senaat gezien en willen de rol en de representativiteit uitbreiden. Uit de resultaten blijkt dat veel UvA’ers dat steunen.’

 

Westerveld benadrukt dat in het eindrapport en de presentatie daarvan steeds is gesteld dat er door de opkomst niet kan worden gezegd dat de meerderheid van de UvA iets vindt of iets wil. ‘Het is vooral aan de academische gemeenschap om de resultaten te interpreteren en daarover te discussiëren. Aan deze brief te zien, zal dat ook wel gaan gebeuren.’