Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Stephan Vegelien
actueel

Senaat UvA kritisch over commissie D&D

Steffi Weber,
19 oktober 2016 - 14:27

De Senaat van de UvA, twaalf hoogleraren die het bestuur adviseren, plaatst grote vraagtekens bij de samenstelling, de werkwijze en de adviezen van de commissie democratisering en decentralisatie. Dat staat in een advies dat de Senaat begin augustus naar de commissie heeft gestuurd, meldt ScienceGuide vandaag. De Senaat stelt onder meer voor om het referendum dat de commissie wil uitschrijven, alleen geldig te verklaren als meer dan de helft van zowel medewerkers als studenten bij dit referendum komt opdagen.

De commissie D&D, die vorig jaar is ingesteld naar aanleiding van de bezetting van het Bunge- en het Maagdenhuis, brengt komende maandag haar rapport uit. Daarin worden vier nieuwe bestuursmodellen voorgesteld om de UvA democratischer in te richten en wordt geschreven over een nieuwe rol van de Senaat. In november kunnen studenten en medewerkers in een referendum hun stem uitbrengen voor één van de bestuursmodellen. De commissie, onder leiding van Lisa Westerveld, stelt onder andere ook voor om de opzet van de SenaatDe Senaat is een groep hoogleraren van verschillende faculteiten die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het bestuur. drastisch te wijzigen.

 

Volgens de Senaatsleden zijn de vier alternatieve besturingsmodellen niet voldoende uitgewerkt. ‘Het is naar oordeel van de Senaat dan ook onmogelijk voor leden van de universitaire gemeenschap om op basis van de door de commissie verstrekte informatie tot een weloverwogen oordeel te komen,’ schrijft UvA-hoogleraar en hoofd psychiatrie van het AMC Damiaan Denys, de voorzitter van de Senaat in zijn advies aan de commissie.

 

Cultuur en structuur

De Senaat adviseert om het referendum zo in te richten ‘dat voor een besluit tot een andere bestuursstructuur zowel de meerderheid van de stemgerechtigde universitaire medewerkers als de meerderheid van de stemgerechtigde studenten vereist is, dus niet alleen de meerderheden van degenen die bij een eventueel referendum hun stem uitbrengen,’ staat in het advies.

‘De senaat is van mening dat het bestuursmodel niet primair het probleem is maar de cultuur waarin deze tot uitvoering is gebracht. De cultuur moet veranderen en niet het bestuur’
Foto: Danny Schwarz
Damiaan Denys is voorzitter van de Senaat

Het is de Senaat bovendien niet duidelijk hoe representatief de opvattingen van de commissie zijn voor de opvattingen die leven in de universitaire gemeenschap. De hoogleraren vragen zich af of de door de commissie benoemde problemen aan de UvA ook door de studenten en de medewerkers als de belangrijkste problemen worden ervaren en of een wijziging van de bestuursstructuur een oplossing is voor deze problemen. ‘De senaat is van mening dat het bestuursmodel niet primair het probleem is maar de cultuur waarin deze tot uitvoering is gebracht. De cultuur moet veranderen en niet het bestuur,’ aldus Denys.

 

‘Behoorlijk pittig’

‘We hebben niet de indruk dat de Senaat een juist beeld heeft van onze commissie, wat we aan het doen zijn en waar we naar streven,’ antwoordt commissievoorzitter Lisa Westerveld in een brief aan de Senaat. Volgens Westerveld was het gesprek, waar de Senaat zijn oordeel op baseert ‘behoorlijk pittig’. ‘Wij meenden dat het een kennismakingsgesprek was, maar meteen werd ons het vuur aan de schenen gelegd,’ schrijft ze in de brief aan Senaat-voorzitter Damiaan Denys.

 

Westerveld benadrukt dat het gesprek met de Senaat heeft plaatsgevonden voordat de bestuursmodellen goed waren uitgewerkt, en dat mede door het gesprek een vierde model werd toegevoegd, waarin de huidige situatie blijft bestaan. Bovendien is ze het niet volledig oneens met de opvattingen van de Senaat dat er ook een cultuurprobleem is. In haar antwoord aan de Senaat schrijft Westerveld verder dat de commissie de bestuursmodellen heeft opgesteld in samenwerking met de academische gemeenschap en dat het gaat om een adviescommissie, niet om een wetenschappelijke onderzoekscommissie.

‘In ieder geval zal de commissie komen met voorstellen om de opzet van de senaat drastisch te wijzingen, maar dat is niet vanwege uw brief, zeg ik er maar gelijk bij’

Ook maakt Westerveld duidelijk dat de commissie het totaal niet eens is met het advies, om voorstellen slechts verbindend te verklaren als de meerderheid van studenten en medewerkers er voor zijn. ‘Maar u mag gerust zijn: een dergelijke voorwaarde is ons inziens ook helemaal niet nodig. Het referendum dat wij organiseren heeft nadrukkelijk een adviserend karakter.’ Ze besluit de brief met de woorden: ‘In ieder geval zal de commissie komen met voorstellen om de opzet van de senaat drastisch te wijzingen, maar dat is niet vanwege uw brief, zeg ik er maar gelijk bij.’

 

Niet voor geld, tijd of prestige

Denys zegt in een reactie dat de Senaat slechts zo’n zes jaar bijeen komt en die tijd graag goed benut om inhoudelijk in te gaan op zaken. ‘Wij doen niet aan kennismakingsgesprekken en stellen ons altijd kritisch op,’ aldus Denys. Wie denkt dat de Senaat de commissie D&D bekritiseert omdat die vreest om zijn voorbestaan, heeft het volgens Denys bij het verkeerde einde. ‘Onzin,’ zegt hij, ‘wij zijn een volstrekt belangeloos orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het CvB. De leden van de Senaat krijgen hier geld, noch tijd voor,’ zegt Denys. Prestige kan volgens de hoogleraar psychiatrie ook geen rol spelen, ‘vrijwel niemand weet van ons bestaan. Wij doen dit omdat wij het belangrijk en interessant vinden, maar hechten verder geen enkel persoonlijk belang aan het voortbestaan van de Senaat.’

 

Het betreffende advies aan de commissie staat op de website van de Senaat, maar is alleen toegankelijk met een medewerkers-inlog. Het antwoord van de commissie is nergens gepubliceerd. Volgens commissievoorzitter Westerveld zet de commissie niet alle correspondentie online. ‘Bovendien wilden we ook niet aan de klok hangen dat het gesprek met de Senaat zo moeizaam was verlopen.’

 

De Senaat en de commissie komen eind deze week op nieuw bijeen om het te hebben over de gang van zaken en een mogelijke hervorming van de Senaat.