Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Daniël Rommens
actueel

Studenten willen vetorecht op verhuizing bèta's naar Zuidas

Laura Cardona,
25 januari 2017 - 11:10

Asva heeft samen met de Centrale Studentenraad en de facultaire studentenraad en alle studieverenigingen van de bètafaculteit een manifest opgesteld waarin ze haar zorgen uit over de samenwerking tussen de UvA en de VU. Dat werd gisteren voor een debat over die samenwerking aangeboden aan rector magnificus Karen Maex en decaan Peter van Tienderen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica (FNWI).

De ondertekenaars van het manifest eisen dat er allereerst geen besluiten worden genomen omtrent de verhuizing naar de Zuidas zonder dat er eerst een goed doordacht plan op tafel komt die de huidige kwaliteit van het onderwijs waarborgt. Deze plannen beginnen vorm te krijgen, maar zijn volgens de studenten onvoldoende uitgewerkt. ‘Een algehele onderwijsvisie op de plannen ontbreekt nog,’ is te lezen in het manifest.

 

Het ontbreken van een helder plan voor de onderwijskwaliteit was ook een groot struikelblok in plannen om de bètafaculteiten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU) te laten fuseren. Die fusie werd in 2013 weggestemd door de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad.

‘Als jullie studenten niet kunnen overtuigen, dan moeten jullie misschien naar hen luisteren’

Instemmingsrecht

Vier jaar geleden ging het om een fusie van faculteiten en had de medezeggenschap instemmingsrecht, maar omdat het nu gaat om een verhuizing van de afdeling informatiewetenschappen naar de VU is dat nu niet het geval. Asva-voorzitter Henriëtte Hoogervorst noemt dat ‘bizar’. Hoogervorst: ‘De medezeggenschap is juist aangesteld om een stem te hebben in dit soort ingrijpende beslissingen.’ Dat is dan ook de tweede eis in het manifest: instemmingsrecht voor de medezeggenschap, omdat de plannen ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de onderwijskwaliteit.

 

Uitsluitsel

Tijdens het debat werd er vooral op het laatste punt aangedrongen. Meerdere malen werd Maex en Van Tienderen tijdens het debat gevraagd het instemmingsrecht aan de vertegenwoordigers van de studenten toe te kennen. Zowel Maex, die voordat zij rector werd ook decaan was van de bètafaculteit, als Van Tienderen werden op dat punt niet al te concreet.

 

Van Tienderen benadrukte dat de samenwerking met de VU een lang proces is waar veel beslismomenten elkaar opvolgen. Hij wil eerst met de medezeggenschap duidelijk krijgen waar zij precies iets over te zeggen wil hebben voordat hij een eventueel instemmingsrecht toezegt. Hij probeerde de gemoederen te sussen door te zeggen dat hij ‘nooit een besluit zal nemen dat het onderwijs niet ten goede komt en waar niet iedereen op de faculteit achter staat.’

 

Luisteren

Kjed Oostra, voorzitter van studievereniging informatiewetenschappen Via, begreep dat Van Tienderen niet ter plekke over het instemmingsrecht kon beslissen, maar vroeg hem wel een moment te noemen waarop de medezeggenschap hier wél uitsluitsel over krijgt. ‘Als jullie bang zijn dat studenten tegen gaan stemmen dan moeten jullie hen overtuigen. Als jullie ze niet kunnen overtuigen, dan moeten jullie misschien naar hen luisteren,’ was zijn boodschap.

 

De plannen moeten eerst definitief rond zijn voordat studenten een inhoudelijk standpunt zullen innemen. Volgens Maex zal dat waarschijnlijk volgende week het geval zijn.