Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Daniël Rommens
actueel

Update: COR en CSR willen instemmingsrecht op verhuizing bèta's naar Zuidas

Willem van Ewijk,
13 januari 2017 - 19:20

De medezeggenschapsorganen van de UvA gaan het College van Bestuur vragen om instemmingsrecht op de samenwerkingsplannen tussen de bètafaculteiten van de UvA en de Vrije Universiteit (VU). Tijdens een gezamenlijke vergadering van ondernemingsraad en studentenraad zeiden ze daarmee te willen zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft.

UvA en VU werken op dit moment aan een plan om de afdelingen informatiewetenschappen verder te laten samenwerken. Die afdelingen van de UvA en de VU zullen geclusterd worden in het nieuwe NU-gebouw op de VU-campus. De samenwerking is onderdeel van een bredere samenwerking tussen de bètafaculteiten. Andere VU-onderzoekers zouden gaan samenwerken met hun UvA-collega's in UvA-gebouwen op het Science Park. Op dat Science Park zullen ze een consortium vormen met het Netherlands Institute for Space Research SRON.

‘Als de trein al rijdt dan is het lastig die nog te stoppen.’

20 miljoen
Volgens de medezeggenschapsraden van de UvA zou er 20 miljoen gemoeid zijn met de plannen voor de verhuizingen en voor ‘verdere bètasamenwerking’. Daar staan volgens de UvA extra huurinkomsten tegenover die door het SRON en de VU worden betaald voor huisvesting op het Science Park. Omdat de samenwerking hiermee over de begroting gaat wil de medezeggenschap hier instemmingsrecht over hebben. Maar het is onduidelijk of het College van Bestuur voor alle plannen goedkeuring zal vragen.

 

David Jan Donner, lid van de ondernemingsraad, merkte tijdens de vergadering op dat de investering van twintig miljoen waarschijnlijk pas in de Kaderbrief van 2018 zal worden vastgesteld. Die zal pas tegen de zomer ter goedkeuring worden voorgelegd. Meerdere medezeggenschapsleden merkten vervolgens op dat de besluiten over samenwerking dan al zouden zijn genomen en dat het moeilijk is om de investering terug te draaien. Donner: ‘Er zal veel moeten worden afgestemd [tussen UvA en VU, red.]. Dat kost geld.’

 

Hij wil de plannen van tevoren al inzien zodat hij ermee kan instemmen als een ‘package deal’. ‘Als de trein al rijdt dan is het lastig die nog te stoppen,’ zei ook Breanndán Ó Nualláin, voorzitter van de ondernemingsraad.

 

Diploma's

Enkele medezeggenschapsleden vrezen dat de samenwerking de kwaliteit van onderwijs zal aantasten. Noa Visser, die in de Centrale Studentenraad de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) vertegenwoordigt, hoort van studenten informatiewetenschappen dat ze bang zijn dat hun diploma straks minder waard zijn omdat het gezamenlijke onderwijs in de informatiewetenschappen nog moet worden ontwikkeld en bij aanvang misschien nog niet goed georganiseerd zal zijn. ‘Er is bizar weinig bekend welke invloed deze samenwerking heeft op de kwaliteit van het onderwijs,’ zei Visser.

 

De bètafaculteiten van de UvA en de VU bieden nu gecombineerde diploma's aan (joint degrees). Het gaat om de bachelors Natuur- en Sterrenkunde; Scheikunde; en de masters Theoretical Physics; Chemistry; en Computational Sciene.

Foto: CSR
Studentenraadslid Noa Visser

Volgens Noa Visser zou het makkelijker zijn als ook de bachelor- en masteropleidingen informatiewetenschappen zouden opgaan in joint degrees—een onderwijshervorming waar de medezeggenschap mee moet instemmen. ‘Nu zullen er UvA-opleidingen worden gegeven in VU-gebouwen.’ Daar is geen instemming van de medezeggenschap voor nodig.

 

Vierkante meters

Alex Tess Rutten, voorzitter van de gezamenlijke vergadering en van de Centrale Studentenraad, had eind december een informeel overleg met Hans Amman, die toen nog in het College van Bestuur zat en de huisvestingsportefeuille beheerde. Amman zou in dat gesprek gezegd hebben dat er geen instemming nodig zou zijn omdat er geen panden gekocht of gehuurd zouden worden. ‘In plaats daarvan zou er een uitwisseling zijn van vierkante meters,’ zegt Rutten. Ze vraagt zich af waar die twintig miljoen euro dan voor nodig is. ‘Er is een hoop onduidelijkheid.’

 

Over deze vergaande samenwerking moet de medezeggenschap zich kunnen uitspreken vindt Alex Tess Rutten. ‘Maar de besluiten worden steeds opgeknipt waardoor we er formeel niets over kunnen zeggen. Het CvB past een salamitactiek toe.’

 

Reactie CvB

Het College van Bestuur laat via een woordvoerder weten dat ze draagvlak voor de samenwerkingsbesluiten belangrijk vindt. ‘In het algemeen geldt dat er instemmingsrecht is op de begroting.’ 

 

De woordvoerder verwijst naar een Q&A op de website van de FNWI waar het samenwerkingstraject staat beschreven. Daarin staat dat over de voorbereiding van samenwerking advies is gevraagd aan de facultaire studentenraad. ‘In reactie op deze adviezen is bijvoorbeeld met de medezeggenschapsorganen afgesproken dat bij verhuizing van opleidingen aan de facultaire studentenraad gevraagd zal worden de verhuizing […] te toetsen, en hier advies over uit te brengen.’

 

In de Q&A wordt bevestigd dat de centrale medezeggenschap zal worden betrokken waar het over de investeringen en huurovereenkomsten gaat. Maar eerst moet het CvB samen met het VU-bestuur een besluit nemen over de ‘haalbaarheid en betaalbaarheid van de huisvestingsplannen’.

 

De woordvoerder laat weten dat er geen plannen zijn voor nieuwe joint degrees.  

 

Update 16 januari 17u15: De Centrale Studentenraad (CSR) van de UvA heeft samen met de studentenraad van de VU een brief gestuurd aan de Colleges van Bestuur van beide universiteiten. Daarin schrijft ze zich zorgen te maken over de invloed van de verhuisplannen en bètasamenwerking op de kwaliteit van het onderwijs. Zo zijn er verschillen in de onderwijsondersteuning bij de UvA en de VU, de medezeggenschap, en backofficesystemen. ‘Het zou makkelijker en logischer zijn als de opleiding zouden opgaan in joint degrees,’ licht CSR-voorzitter Alex Tess Rutten toe. 

 

In een eerdere versie van dit artikel stond dat Noa Visser in de vergadering zei dat de opleidingen informatiewetenschappen aanvankelijk zouden opgaan in joint degrees. Dat was onjuist. Visser zei dat het makkelijker zou zijn voor de medezeggenschap om zich met de hervormingen te bemoeien als de opleidingen zouden opgaan in joint degrees.