Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Bram de Haan (cc, via Wikimedia Commons)
actueel

‘Verschrijving’ zorgt voor onduidelijkheid over houdbaarheid studiepunten

Henk Strikkers,
5 januari 2017 - 13:42

Door een ‘verschrijving’ bij het invoeren van de Wet versterking bestuurskracht is onduidelijkheid ontstaan over de mogelijkheid om studiepunten na een bepaalde tijd te laten vervallen. Het ministerie zegt dat dit nog steeds kan, toonaangevend onderwijsjurist Peter Kwikkers van niet. De UvA en HvA zijn niet van plan hun beleid aan te passen.

Per 1 januari 2017 is een groot deel van de Wet versterking bestuurskracht ingegaan. Daarin wordt onder meer geregeld dat de medezeggenschapsorganen van studenten en medewerkers meer invloed krijgen en dat opleidingscommissies instemmingsrecht krijgen op bepaalde punten. Daarnaast worden er nog enkele zaken gewijzigdLees hier alles over de wet. die niets te maken hebben met bestuur: zo mogen universiteiten besluiten dat studenten geen collegegeld hoeven te betalen als ze fulltime een vereniging besturen.

 

Studiepunten redden

In de wet is ook een nieuwe regeling opgenomen over de mogelijkheid om studiepunten na een bepaalde tijd te laten vervallen. Althans, dat was de bedoeling. Door een fout in een aangenomen amendement is de oude bepaling op basis waarvan studiepunten konden vervallen uit de wet verdwenen. Volgens onderwijsjurist Peter Kwikkers is daarmee de mogelijkheid vervallen om de geldigheidsduur van tentamens te beperken. Op zijn website heeft hij een artikel gepubliceerd waarin hij stelt dat ‘zo‘n wettelijke grondslag is vereist; zonder die kunnen en mogen geen studiepunten vervallen’.

‘Er moet nu gewoon worden uitgegaan van de oude bepaling’

Hij roept studenten ‘wier studiepunten volgens de instelling zijn vervallen of van wie gehaalde studiepunten later nog kunnen vervallen’ op zich bij hem te melden. Kwikkers wil studenten dan helpen om hun studiepunten te ‘redden’.

 

Niet de bedoeling

Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap is er sprake van een ‘verschrijving’ waardoor het oorspronkelijke artikel ‘onbedoeld’ is vervangen. ‘Maar de bedoeling van de regelgever is helder, zo blijkt ook uit meerdere stukken,’ vertelt woordvoerder Michiel Hendrikx. Hij verwijst onder meer naar een toezegging die minister Bussemaker in de Eerste Kamer deed, een toelichting op het inwerkingtredingsbesluit op de wet en het feit dat de minister de bepaling met een nieuw wetsvoorstel wil aanpassenDat moet echter, voordat het een wet wordt, eerst door de Tweede en de Eerste Kamer worden bediscussieerd en aangenomen.. ‘Er moet nu dan ook gewoon worden uitgegaan van de oude bepaling,’ zegt Hendrikx.

 

De Universiteit van Amsterdam laat weten vooralsnog uit te gaan van de lezing van het ministerie en de geldigheidsduur van tentamens in sommige gevallen te beperken. De Hogeschool van Amsterdam laat eveneens weten ‘in de lijn van het ministerie te handelen’ en tentamenresultaten te laten vervallen wanneer de stof niet langer actueel is.

 

Of studiepunten nog mogen vervallen na een bepaalde tijd en wie er dus gelijk heeft, het ministerie of jurist Kwikkers, zal waarschijnlijk niet duidelijk worden voordat er een rechter over heeft geoordeeld.