Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: DennisM (cc, via Flickr)
actueel

Acta-decaan Albert Feilzer vreest gevolgen UvA-referendum

Dirk Wolthekker,
8 november 2016 - 16:22

Wat gaat er gebeuren met faculteiten en opleidingen die samenwerken met de VU als de UvA straks in meerderheid kiest voor een nieuw bestuursmodel? Tandheelkundefaculteit Acta, een samenwerkingsverband tussen UvA en VU, maakt zich grote zorgen. ‘Ik vrees een schisma binnen Acta.’

‘De samenwerking tussen UvA en VU werkt alleen als de bestuursmodellen van beide universiteiten op elkaar aansluiten,’ zegt Acta-decaan Albert Feilzer. ‘Als de UvA nu dadelijk opeens voor een heel ander bestuursmodel kiest, krijgen wij als Acta te maken met twee verschillende bestuursmodellen. Dat gaat voor ons een ontzettend onhandige bestuurlijke situatie opleveren. Daarnaast hebben wij de afgelopen dertig jaar geïnvesteerd in het creëren van een gezamenlijke Acta-organisatiecultuur. Niemand voelt zich hier “UvA” of “VU”. Iedereen voelt zich hier “Acta”. Ik wil geen verschil maken tussen VU- of UvA-studenten en -medewerkers. Overigens is het bij studentenraadsverkiezingen en ondernemingsraadverkiezingen wel zo dat UvA'ers op Acta voor de UvA stemmen en VU'ers voor de VU. Wanneer alleen UvA-studenten en -medewerkers mogen stemmen gebeurt dit wel. En wanneer Acta met twee heel verschillende bestuursmodellen moet gaan werken, dan kan ik de gevolgen voor Acta als samenwerkingsverband niet overzien.’

 

Het op handen zijnde referendum brengt de gemoederen van bestuurders in beweging, zo veel is zeker. Het referendum, dat door collegevoorzitter Geert ten Dam liever ‘een raadpleging’ wordt genoemd start op 23 november. Hoe het precies zal worden georganiseerd is vooralsnog onduidelijk. Wel heeft Ten Dam deze week in een interview in Folia aangegeven dat ze straks precies wil weten hoe de verdeling van de stemmen uitvalt over medewerkers, studenten en faculteiten. Daarnaast wil ze weten waarom mensen eventueel niet stemmen, de zogenoemde non-respons.

‘Alle instellingen die samenwerken binnen Amsterdam moeten ongeveer op dezelfde manier worden bestuurd’

Wat er ook uit het referendum zal komen, het is de vraag of faculteiten en afdelingen die ook met de VU samenwerken met veranderingen uit de voeten kunnen. Het gaat daarbij niet alleen om Acta, maar ook om het Amsterdam University College of delen van de bètafaculteit of gedeelde diensten met de HvA, al neemt de UvA binnenkort bestuurlijk afscheid van de hogeschool. Als je binnen Amsterdam met alle onderwijsinstellingen wilt samenwerken, dan moet je in elk geval aansluiting tussen de bestuursmodellen hebben, meent Feilzer. ‘Dat betekent dat alle instellingen die samenwerken binnen Amsterdam ongeveer op dezelfde manier moeten worden bestuurd.’

 

Privacy

Intussen is een speciale referendumcommissiecommissie ingesteld, waarin onder meer zitting hoogleraar politicologie Sarah de Lange en David Jan Donner, werkzaam bij de afdeling ICT Services, zitting in hebben. Die commissie, die rapporteert aan de commissie democratisering & decentralisering, stelt een reglement op, waarin komt te staan wie er straks stemgerechtigd is. Zo is vooralsnog onduidelijk of Acta-studenten en -medewerkers van de VU ook mogen stemmen. Feilzer: ‘Hoe gaat de VU bijvoorbeeld om met privacygegevens als men straks misschien de mailadressen van studenten en medewerkers moet prijsgeven ten behoeve van de elektronische stemming?’

 

Twaalf minuten invultijd

Zodra duidelijk is wie stemgerechtigd is, gaat marktonderzoeksbureau Ruigrok Netpanel aan de slag met het opstellen van de vragen. Het bureau van Marja Ruigrok, VVD-fractievoorzitter in de gemeenteraad, doet daarover vooralsnog geen mededelingen, maar Rob Hagendijk van de commissie D&D wel. ‘Ik verwacht dat er rond de dertig vragen zullen worden opgesteld. Je moet dan denken aan vragen of stellingen op een vijfpuntschaal, van “helemaal eens” tot “helemaal oneens”. Ik verwacht dat de invultijd van de stellingen tien tot twaalf minuten zal zijn.’