Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

‘Laten we ons niet achter een kleur verschuilen’

8 november 2016 - 12:49

In de aanloop naar het referendum dat op 23 november begint geven collegevoorzitter Geert ten Dam en rector magnificus Karen Maex deze week een interview in Folia 9, die morgen verschijnt. Zij committeren zich nog niet aan de uitkomst van het referendum. ‘Je kunt geen black box van het raadgevend referendum maken. Dan kom je in een moeras terecht.’

In een bijeenkomst op Science Park lieten jullie eerder weten dat het woord ‘referendum’ bij jullie negatieve associaties oproept. Waarom?

Ten Dam: ‘Het roept beelden op van de Brexit en de problemen rond het verdrag met Oekraïne: één vraag waarop maar één antwoord mogelijk is. Vragen over professionele ruimte, toenemende regeldruk, goed personeelsbeleid, toegankelijkheid, diversiteit, kwaliteit van onderwijs en onderzoek of huisvestingsbeleid aan de UvA vragen om meer diepgang. Iedereen moet ervan doordrongen zijn dat het een gelaagde discussie is, zonder makkelijke antwoorden.’
Maex: ‘Voor ons is het referendum vooral belangrijk om nog beter te weten waar het knelt, tegen welke problemen mensen aanlopen als het om werkdruk en regeldruk gaat en wat we daaraan kunnen doen. Goed onderwijs en onderzoek moet immers uitgaan van een gelijkwaardigheid van beide. Dat zal veel bestuurlijke aandacht vragen, want dat vindt zijn weerslag niet alleen in onderwijs- en onderzoeksbeleid maar ook in het personeelsbeleid en internationaliseringsbeleid.’
Ten Dam: ‘Laten we ons vooral niet achter de kleuren verschuilen. Elk bestuursmodel waarmee we geen verbinding organiseren schiet zijn doel voorbij.’

Maex: ‘En elk model waarin de bevoegdheden en verantwoordelijkheden op de UvA niet goed zijn geregeld ook. Het is aan ons om dat goed in de gaten te houden.’

‘Voor ons is het referendum vooral belangrijk om nog beter te weten waar het knelt, tegen welke problemen mensen aanlopen’

Ten Dam: ‘Het gaat om de vraag hoe je zoveel mogelijk studenten en medewerkers mee kunt laten denken en praten over de kwaliteit van onderzoek en onderwijs, en hoe je de verschillende lagen in de organisatie goed met elkaar verbindt. Daar moet wat ons betreft het gesprek, het academische debat, over gaan.’

De actiegroepen die tijden de Maagdenhuisbezetting actief waren en studentenvakbond Asva voeren momenteel campagne voor het groene model, het model voor een ‘zelfsturende universiteit’.

Maex: ‘Het rapport is, nogmaals, veel rijker dan alleen een paar kleuren. Dat gaat over personeelsbeleid, scholingsmogelijkheden, opleidingscommissies, de verhouding tussen vaste en tijdelijke contracten; noem maar op. Dus wat de uitslag ook is: het gaat ongelooflijk veel inzet van iedereen vragen om ermee aan de slag te gaan de komende jaren, om meer ruimte te geven en om tot gedragen waarden en doelen te komen.’

Ten Dam: ‘Aan de orde is hoe we het besturen van de universiteit in de toekomst vormgeven. Veranderingen kunnen we als college alleen maar samen met decanen voor elkaar krijgen, en decanen in collegialiteit met de directeuren en afdelingsvoorzitters in de faculteiten. Het is een UvA-brede opdracht. Gelukkig hebben de ondernemingsraad en de studentenraad bij de presentatie van het rapport ook gezegd dat het organiseren van meer betrokkenheid dwars door de vier bestuursmodellen heengaat. Het is niet het exclusieve eigendom van het groene model.’

‘Ik zou willen weten waarom mensen níet zijn komen stemmen’

Moet er een bepaald opkomstpercentage zijn bij het referendum, bijvoorbeeld 20 procent?

Ten Dam: ‘Dat is de foute discussie, want het leidt af van waar het om gaat: hoe realiseren we een bestuurscultuur gericht op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, met betrokkenheid en verbinding binnen de hele academische gemeenschap. Daarom ook hopen we goed zicht te krijgen op de spreiding van de antwoorden. We willen weten wat studenten én de medewerkers vinden, maar ook of er verschillen zijn tussen de faculteiten. Het kan niet één grote vergaarbak van niet-interpreteerbare informatie worden. Ik vind als sociale wetenschapper dat er ook een non-response-onderzoek aan moet worden gekoppeld. Ik zou willen weten waarom mensen níet zijn komen stemmen.’

Maex: ‘Als we concreet met de uitslag aan de slag willen, hebben we heldere en gerichte informatie nodig. Het is nodig om te weten welke oplossingen tegemoet kunnen komen aan de zorgen van de verschillende geledingen van de UvA.’

 

Weten wat Maex en Ten Dam met de uitslag doen als de UvA in meerderheid voor het groene model stemt? Lees Folia 9, die vanaf morgen in de bakken ligt op UvA en HvA.