Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Wikimedia commons
actueel

Weerman: ‘8-8-4 afschaffen zou geen verstandige zet zijn’

Dirk Wolthekker,
12 juli 2016 - 12:34

Rond de vijftig mensen woonden gistermiddag in de VOC-zaal van het Bushuis de presentatie bij van neerlandicus Fred Weerman, de beoogde nieuwe decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). Achter het katheder stond een man met een paar stevige opvattingen die na afloop applaus kreeg.

Dat applaus kreeg de nieuwe decaan overigens niet van de ontslagen docent Rudolf Valkhoff, die ook in de zaal zat. Geëmotioneerd liet hij weten Weerman een schoolvoorbeeld ‘van hypocrisie en opportunisme’ te vinden. Weerman hield een presentatie over de noodzaak van verandering aan de faculteit. ‘En dat terwijl hij tegen mij in een disciplinair gesprek heeft gezegd: “Jij zult de faculteit nooit kunnen veranderen.” Zelf wil hij dat wel. Het is allemaal marketing bullshit’, zei Valkhoff, waarna hij boos de zaal uit liep.

Foto: Daniël Rommens
Rudolf Valkhoff dit najaar

Veranderen
Het was de enige wanklank in een verder vlekkeloos verlopen presentatie die een uur duurde en ook geen minuut langer, want na een uur waren er geen vragen meer vanuit de zaal. Toen was helder geworden dat de nieuwe decaan inderdaad enkele zaken wil veranderen, maar ook veel bij het oude zal laten. De heftig bekritiseerde jaarindeling 8-8-4 bijvoorbeeld.

Foto: UvA
De beoogde decaan Fred Weerman

8-8-4
‘Het zou geen verstandige zet zijn dat systeem nu alweer af te schaffen. In Utrecht bijvoorbeeld hanteert men het 10-10 systeem. Als we daarvoor zouden kiezen, moeten we het hele onderwijs opnieuw reorganiseren. Bovendien: elke jaarindeling heeft wel iets akeligs. Het beste zou trouwens zijn als er landelijk overal dezelfde jaarindeling zou komen. Dan bereik je echt iets.’

 

Ook de werkdruk zal voorlopig nog blijven, want geld voor meer docenten is er niet; ook al zijn er verschillende (Engelstalige) opleidingen die groeien als kool, zoals bijvoorbeeld de bachelor Europese studies en de Engelstalige bachelor Media & Informatie. Weerman: ‘We zijn (nog) niet duurzaam en gezond, maar het gaat wel de goede kant op.’ Onbelemmerde groei van het aantal studenten wil Weerman trouwens ook niet, want dan is er weer minder ruimte voor onderzoek. ‘Te veel onderwijs verdunt het onderzoek.’

 

Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid moet trouwens wel stevig veranderen. Weerman wil meer doen aan teamvorming en aan het leggen van verantwoordelijkheden bij teams in plaats van bij individuen die elkaar bovendien te weinig aanspreken op verantwoordelijkheden. ‘Ons systeem is te veel gericht geweest op individuen. Het lijkt wel alsof iedereen hier zzp’er is.’

 

Diversiteit 

Ook moet de faculteit diverser worden, zei Weerman, al zal het niet gemakkelijk zijn daar op eigen houtje iets aan te veranderen. ‘Om het gechargeerd te zeggen: de UvA is nu nog te veel van “ons soort mensen” en dat is niet goed. We lopen achter bij onze buren op de De Boelelaan (de Vrije Universiteit, DW). Dat is onaangenaam. De regio Amsterdam krijgt steeds meer een andere kleur en daar moeten we in samenwerking met iedereen op inspelen.’ Overigens verwacht Weerman dat door de internationalisering en het aanbieden van Engelstalige opleidingen de studentenpopulatie ook diverser en kleurrijker zal worden.

 

Ius promovendi 

Een verandering van het zogenoemde ‘ius promovendi’ (het recht van hoogleraren iemand te doen promoveren) zal ook niet zomaar veranderen, iets waar de academische gemeenschap wel om vraagt: ook aan hoofddocenten zou het ius promovendi moeten worden toegekend. Weerman: ‘Maar dat kun je niet als faculteit alleen doen. Bovendien moet de wet ervoor worden veranderd.’

 

Marketing

De faculteit moet volgens Weerman ook meer doen aan verkenning en onderzoek van de markt. ‘Wat is onze markt, wie zijn onze studenten, hoe kunnen we samenwerken met andere opleidingen en faculteiten, waar komen onze alumni terecht, waarom eindigen we steevast onderdaan in de Nationale Studentenenquête?’

‘Ik ben geen Messias, maar een dirigent’

Het zijn vragen waar de komende jaren antwoord op moet komen. Weerman wil dat niet allemaal zelf doen, maar samen met de facultaire gemeenschap. ‘Ik ben geen Messias, maar een dirigent.’

 

De facultaire medezeggenschap voert deze week nog draagvlakgesprekken met Weerman. Als die goed verlopen, zal het college van bestuur de nieuwe decaan benoemen per 1 september.