Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Folia
actueel

Berenschot en Deloitte onderzoeken samenwerking UvA-HvA

8 juli 2016 - 16:59

Berenschot en Deloitte gaan het onderzoek uitvoeren voor de evaluatie van de samenwerking van UvA en HvA. De bureaus komen rond 1 september met hun rapporten. Bij besluiten over hoe universiteit en hogeschool verder gaan zullen altijd studenten en medewerkers worden betrokken, verzekert bestuursvoorzitter Geert ten Dam. De onderzoeken kosten UvA-HvA rond de tweehonderdduizend euro.

Berenschot en Deloitte zullen ieder een deel van het onderzoek voor hun rekening nemen, zegt bestuursvoorzitter Geert ten Dam in een gesprek met Folia. De bureaus zijn twee weken geleden begonnen met hun werk. Ze krijgen steun van een begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van het bestuur, een directeur van de diensten, decanen van UvA en HvA en de medezeggenschap. Die hebben de bureaus opdracht gegeven om te kijken hoe de samenwerking tussen beide instellingen het best kan worden vorm gegeven. UvA-HvA heeft de onderzoeksvragen en aanpak van beide bureaus inmiddels online openbaar gemaakt.


Volgens Ten Dam is de vraag of de samenwerking wordt stopgezet niet aan de orde. ‘Ik merk vooral in gesprekken met ondersteunende diensten dat hierover onrust heerst. Daar vraagt men zich af of er de afgelopen jaren voor niets aan het samenbrengen van activiteiten is gewerkt. Daarnaast zijn er bij verschillende opleidingen mooie en goed lopende samenwerkingsverbanden tussen de UvA en de HvA. Daar zetten we géén streep doorheen.’

Foto: Daniël Rommens
Geert ten Dam wil het proces ‘zo transparant mogelijk laten verlopen’

Twee bureaus
Berenschot zal zich onder meer richten op de vraag welke redenen er waren voor de samenwerking, en of de doelstellingen vervolgens zijn gehaald. Volgens Ten Dam gingen UvA en HvA onder meer samenwerken om het onderwijs te verbeteren en was één van de doelen om het onderzoek van de HvA wetenschappelijker te maken. ‘Maar dat is zo’n 2003 formulering: we zien nu dat de HvA al een tijdje mooi toegepast onderzoek heeft,’ aldus de collegevoorzitter. ‘We willen nu weten of het bestuurlijke jasje dat jaren geleden is gemaakt ons in 2016 nog steeds past. Helpt de samenwerking ons, hindert het ons of maakt het niets uit?’


Deloitte richt zich meer op de technische kant van de samenwerking. ‘Daarbij moet je denken aan de vraag: als je bepaalde diensten gezamenlijk blijft aanbieden, welke eisen stelt de belastingdienst daar weer aan? En is het dan bijvoorbeeld beter om twee Colleges van Bestuur te hebben?’ zegt Ten Dam.

Foto: Daniël Rommens
Hans Amman nam na het aftreden van de Raad van Toezicht weer plaats in het CvB

Conflict 

De samenwerking tussen UvA en HvA is al maanden onderwerp van discussie. Conflicten hierover leidden tot het aangekondigde terugtreden van collegelid Hans Amman en de volledige Raad van Toezicht van de UvA. UvA-decanen riepen op UvA en HvA te ontvlechten. In april werd besloten om de samenwerking tussen UvA en HvA snel te evalueren.

 

Collegevoorzitter Geert ten Dam zegt haar best te doen om het proces ‘zo transparant mogelijk te laten verlopen’. Ten Dam: ‘Ik wil voorkomen dat het stil blijft tot 1 september en dat wij vervolgens UvA en HvA overvallen met de resultaten.’ Om die reden worden ook alle documenten en archieven waarop de bureaus hun onderzoek baseren online openbaar gemaakt. Het onderzoek moet op de feiten staan als een huis, zodat daar niet achteraf discussie over ontstaat.’

‘Geen verandermanagers’

Ten Dam benadrukt tegelijkertijd dat alle scenario’s mogelijk zijn. ‘Het is van belang dat we niet achteraf het verwijt krijgen dat we het onderzoek op een bepaalde uitkomst hebben gestuurd.’  

 

Volgens Ten Dam zullen Berenschot en Deloitte na hun onderzoek niet de eventuele veranderingen in het bestuur of de organisatie van UvA-HvA gaan begeleiden. ‘De opdracht was onderzoek, we hebben geen verandermanagers nodig om dat uit te voeren. We gaan tussen september en december met iedereen in gesprek over welke besluiten we gaan nemen.’ Er zal waarschijnlijk in december een besluit worden genomen, zodat op 1 januari 2017 eventuele veranderingen kunnen ingaan. Hoe de medewerkers en studenten na september mee gaan praten, is nog niet duidelijk.