Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Daniël Rommens
actueel

CSR ziet af van juridische procedure om benoeming Nicolaï

Henk Strikkers,
27 mei 2016 - 19:32

De Centrale Studentenraad van de UvA ziet geen mogelijkheden om een juridische procedure te starten tegen Jet Bussemaker, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Die is verantwoordelijk voor de benoeming van Atzo Nicolaï als voorzitter van de Raad van Toezicht, waar al een maand heisa over is.

De Raden van Toezicht van UvA en HvA worden door de minister van OCW benoemd om de bestuurders van UvA en HvA en de financiële huishouding van universiteit en hogeschool te controleren. De leden van de Raad van Toezicht doen dit als nevenfunctie en zijn normaliter slechts zijdelings betrokken bij het universitaire beleid.

 

Omstreden herbenoeming

De huidige voorzitter van beide Raden van Toezicht, Atzo Nicolaï, is echter omstreden. Hij zou, vanwege een conflict over de samenwerking tussen UvA en HvA, hebben laten weten dat het contract van de huidige vicevoorzitter van het bestuur van UvA en HvA, Hans Amman, niet zou worden verlengd. Amman wilde het liefst zo snel mogelijk een grondige evaluatie van de samenwerking tussen UvA en HvA die volgens hem niet genoeg oplevert, Nicolaï is groot voorstander van de samenwerking.

 

Minister Bussemaker benoemde Atzo Nicolaï april jongstleden voor nog eens vier jaar, zeer tegen de wil van veel studenten, medewerkers en bestuurders van UvA en HvA in. Volgens Bussemaker zou de herbenoeming van Nicolaï zorgen voor rust in de tent. Alle medezeggenschapsraden van UvA en HvA stelden zich echter op het standpunt dat de herbenoeming van Atzo Nicolaï geen goede zaak was.

 

Adviesrecht

Zowel de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA als de Centrale Studentenraad van de UvA deden vervolgens juridisch onderzoek naar de herbenoeming van Nicolaï. Zij hebben officieel adviesrecht op het profiel van de leden van de Raad van Toezicht. De wet is echter onduidelijk over herbenoemingen. CMR, COR en CSR stellen zich op het standpunt dat ze ook dan adviesrecht hebben, het ministerie zegt van niet. De CMR concludeerde na dat onderzoek dat niet aan de procedure was voldaan en adviseerde achteraf zeer negatief over de herbenoeming van Nicolaï, de CSR concludeert nu dat zij in een juridische procedure geen brood ziet.

‘Wij zullen onze ontevredenheid en boosheid nu op een andere manier uiten’

Dat betekent niet dat de studentenraad de strijdbijl begraaft, laat CSR-voorzitter Naomi Appelman weten. ‘Wij zullen onze ontevredenheid en boosheid nu op een andere manier uiten,’ zo zegt ze. ‘Bijvoorbeeld in gesprekken met de Raad van Toezicht.’ Juridisch gezien maakt de studentenraad geen kans, denkt ze. ‘Tegen het besluit om ons niet om advies te vragen staat geen bezwaar of beroep open bij welke rechter dan ook.’

 

De studentenraad laat in een persbericht weten teleurgesteld te zijn dat er geen juridische stappen mogelijk zijn tegen het besluit. ‘Het is volstrekt absurd dat het ministerie zijn eigen wet niet naleeft en dat wij als studentenraad daar helemaal niets tegen kunnen doen,’ zo schrijft men. Appelman laat desgevraagd weten dat de procedure in haar ogen zowel in strijd is met de wet, als in strijd met beginselen van goed bestuur.