Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Reken mee: hoe verdeelt de UvA ruim 400 miljoen?

13 mei 2016 - 15:18

Alle studenten en medewerkers van de UvA kunnen tot 23 mei tips geven, meerekenen en aanbevelingen doen voor de zogeheten Kaderbrief 2017. Deze ‘brief’ geldt als voorbereiding op de begroting voor het komende jaar, en er staat een prognose in voor de jaren daarna. Het gaat kortgezegd over hoe de UvA het geld dat het van het rijk krijgt, gaat verdelen over de faculteiten.

Over hoeveel geld gaat het precies?

De UvA kan volgend jaar 402 miljoen euro die het van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt, verdelen over de zeven faculteiten. Dat was dit jaar meer: 410 miljoen euro. De komende jaren daalt het bedrag (ook wel de ‘eerste geldstroom’ genoemd) naar 400 miljoen in 2020. Belangrijkste reden: het aantal bachelorstudenten bij AMC én de Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenschappen (FMG) loopt naar verwachting terug.

 

Waarom zouden studenten en medewerkers meepraten, het bedrag staat toch al vast?

Het gaat juist om de verdeling van dat bedrag, en daar verandert iets belangrijks. Het komende jaar zal het College van Bestuur (CvB) namelijk naar verwachting voor het laatst gebruik maken van het allocatiemodel, dat al jaren ter discussie staat.

 

 

Waarom is er kritiek op dit model?

Vooral omdat het grote faculteiten zou bevoordelen boven kleine faculteiten. Als bij een faculteit het aantal studenten terugloopt, heeft dat meteen grote gevolgen. Dat is afgelopen jaren onder meer gebeurd bij geesteswetenschappen (FGw), maatschappij- & gedragswetenschappen (FMG) en rechten (FdR), waar flink moest worden gereorganiseerd en bezuinigd.

 

Dat was toch één van redenen voor de bezettingen en acties vorig jaar?

Inderdaad. In het tienpuntenplan dat het CvB vorig jaar opstelde tijdens de acties, werd een onderzoek aangekondigd naar hoe de verdeling van het geld eerlijker kan. Er zijn inmiddels een werkgroep en een klankbordgroep gevormd die op 23 mei met hun werk beginnen. Het doel is om in 2018 te gaan werken met een nieuw systeem voor het verdelen van geld. En daarover mag iedereen op de instelling dus meedenken.

 

Wat is nu de eerste stap?

Wie alvast zijn mening of een idee wil leveren voor het komende jaar, moet er snel bij zijn: tot 23 mei kun je commentaar, tips en vragen over de concept-Kaderbrief 2017 mailen.

 

Op 23 mei vindt de startbijeenkomst plaats voor de werkgroep en de klankbordgroep die werken aan het nieuwe allocatiemodel. Daarbij zijn alle medewerkers en studenten welkom. Daarna worden nog enkele bijeenkomsten georganiseerd om verder te praten. De exacte data daarvoor zijn nog niet bekend, maar daar kan iedereen voorstellen en ideeën presenteren voor de jaren na 2017. De werkgroep, onder leiding van FMG-decaan Eric Fischer, gaat hiermee aan de slag, geholpen door de klankbordgroep. In die laatste groep zitten vertegenwoordigers van de faculteiten, van de medezeggenschap, van de universitaire commissie onderwijs, van de universitaire onderzoekscommissie en van de SenaatDe Senaat is een groep hoogleraren onder leiding van AMC-professor Damiaan Denys die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het bestuur..

 

En dan?
Uiteindelijk zal de werkgroep één voorstel maken voor een nieuw verdeelsysteem met mogelijk één alternatief, waarschijnlijk dus voor invoering in 2018. Ook krijgt de medezeggenschap van studenten en medewerkers nog instemmingsrecht op het nieuwe systeem.