Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

UvA komt met 10-puntenplan voor democratisering

Dirk Wolthekker,
10 maart 2015 - 11:24
Het College van Bestuur heeft net een brief naar alle medewerkers en studenten gestuurd waarin een 10-puntenplan wordt aangekondigd ter versterking van de democratie. Er wordt meer transparantie toegezegd en er komt instemmingsrecht op het gewraakte allocatiemodel. De realisatie van een nieuwe UB op het Binnengasthuis wordt heroverwogen en de begane grond van het Maagdenhuis is voortaan beschikbaar voor discussie en debat.

‘Wij zijn tot de conclusie gekomen dat ten aanzien van de organisatie en besluitvorming een moderne koers noodzakelijk is,’ staat in de brief die is ondertekend door Louise Gunning. ‘Passend bij de tijd van breed gedeelde informatie, passend bij een universiteit waar het debat altijd open en actief gevoerd wordt en passend bij een organisatie van betrokken medewerkers en studenten. Daarbij hoort het bij de UvA om voorop te lopen en een koers te bepalen die wellicht het gehele universitaire landschap treft.’

Het 10-puntenplan van Gunning gaat om de volgende tien zaken:

'1. Versterken medezeggenschap, instemmingsrecht op verdeelmodel.
2. Democratisering, door cruciale besluiten voor te leggen en nieuwe vormen te onderzoeken.
3. Decentralisering, door bevoegdheden zo laag mogelijk te leggen.
4. Volledige financiële openheid.
5. Besluit bouw Universiteitsbibliotheek voorleggen aan academische gemeenschap.
6. Creativiteit en vernieuwing in onderwijs en onderzoek voorop.
7. Onderwijs verbonden met en even hoog gewaardeerd als onderzoek.
8. Paal en perk aan tijdelijke arbeidscontracten.
9. Hal Maagdenhuis voor debatten.
10. Oproep naar Den Haag: neem verantwoordelijkheid.'

Het CvB laat verder weten: ‘Deze punten vormen het startpunt, het is onze collectieve verantwoordelijkheid hier verder vorm aan te geven. Sommige punten zijn omvangrijk, niet alles is direct geregeld. Op andere punten bestaan verschillen van inzicht over de uitvoering. Wij beseffen ons een en ander nader uitgewerkt moet worden, in samenwerking met de academische gemeenschap. Kort gezegd: op sommige punten staat het plan van aanpak nog niet vast, maar op alle punten ons commitment wel.’

Lees hier reacties van betrokkenen op de plannen.

HvA
Het college stuurde vandaag een aparte brief (pdf) naar studenten, docenten en medewerkers van de HvA, met de mededeling dat zij ook binnen de hogeschool zaken opnieuw gaat ‘doordenken en vormgeven’. ‘Wel worden sommige zaken bij de HvA op een andere manier of op een ander moment aangepakt dan bij de UvA, omdat er verschillen zijn tussen beide instellingen’, schrijft het CvB. Als thema’s worden ‘modernisering van beleidsvoorbereiding’ en ‘medezeggenschap’ naar voren gebracht.