Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Evaluatie UvA-HvA moet 1 september al klaar zijn

Dirk Wolthekker,
28 april 2016 - 16:23

De Raden van Toezicht van UvA en HvA hebben aan waarnemend collegevoorzitter Dymph van den Boom gevraagd de evaluatie te starten naar de samenwerking UvA-HvA. Daarmee wordt snel begonnen, want de bedoeling is dat de evaluatie rond 1 september is afgerond.

Dat zei Hans Amman, de vicevoorzitter van het College van Bestuur, vanmiddag tijdens het wekelijkse Academisch Uurtje in het Maagdenhuis. ‘Op verzoek van de Raden van Toezicht starten we de evaluatie met het instellen van een stuurgroep en het formuleren van de evaluatieopdracht. Ik denk dat de stuurgroep naast voorzitter Dymph van den Boom zal bestaan uit leden van de medezeggenschap van UvA en HvA en daarnaast van elke instelling een decaan. Van den Boom zal het onderzoek tot 1 juni leiden en dan het stokje overdragen aan de nieuwe CvB-voorzitter, Geert ten Dam.’


Amman verwacht dat de evaluatie voor een deel intern zal worden uitgevoerd en voor een deel door een externe organisatie. ‘In het bijzonder waar het gaat om de gemeenschappelijke diensten, bijvoorbeeld Facility Services, moet er goed gekeken en geanalyseerd worden hoe we die in de toekomst vorm geven, want bij deze shared service centra is de verwevenheid tussen UvA en HvA het grootst. Ik verwacht overigens dat we de samenwerking bij de gemeenschappelijke diensten in de toekomst gewoon kunnen handhaven, ook bij een eventuele splitsing van het CvB.’

‘Wij vinden het een reële optie het bètadecanaat weer op te splitsen’

Een opvolger voor Karen Maex

Ondertussen hangt ook nog een andere vraag in de lucht: gaan UvA en VU door met het gezamenlijke bètadecanaat van UvA en VU. Nu Karen Maex, decaan van de bètafaculteiten van UvA en VU rector magnificus wordt van de UvA, ligt die vraag op tafel.

 

De medezeggenschapsorganen van de bètafaculteit van de UvA lieten vorige week weten weer een eigen decaan te willen hebben. Amman zei vandaag daar ook wel voor te voelen. ‘Wij vinden het een reële optie het decanaat weer op te splitsen, uiteraard in nauwe samenwerking met de medezeggenschap en de collega’s van de VU. Daaraan wil ik overigens nadrukkelijk toevoegen dat dit niet betekent dat de samenwerking met de VU voorbij is. Integendeel, we gaan zeker met die samenwerking door.’

 

De medezeggenschapsorganen van de VU zijn er nog niet uit wat zij willen ten aanzien van de voortzetting van het eenhoofdige bètadecanaat, hebben zij inmiddels aan Folia laten weten.

 

Ook de afronding van de vragen rond de samenwerking met de VU zullen trouwens moeten worden beantwoord door het nieuwe CvB, want Van den Boom heeft aangegeven dat zij op 1 juni, als de nieuwe bestuurders aantreden, ook daadwerkelijk vertrekt.