Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Sam Hames (cc, via Flickr)
actueel

Onderzoek commissie financiën enkele weken vertraagd

Dirk Wolthekker,
26 april 2016 - 17:01

De commissie financiën, een van de twee hervormingscommissies aan de UvA, zal in de laatste week van juni rapporteren aan de academische gemeenschap. Dat is enkele weken later dan gepland. Voor de commissie democratisering & decentralisering (D&D) is dit te laat om nog voor de zomer een referendum te kunnen organiseren. ‘Wij zullen onze planning moeten aanpassen.’

De commissie financiën, die onderzoek doet naar de financiën de huisvesting van de UvA over de afgelopen twintig jaar, is hard aan het werk en zal naar verwachting in de laatste week van juni haar rapport presenteren. De commissie zou oorspronkelijk rond 1 juni haar eindrapport naar buiten brengen, maar daar komen dus een paar weken bij.

 

‘De begroting van de commissie werd later vastgesteld dan gepland. Hangende die begroting zijn we geen nieuwe verplichtingen aangegaan,’ zegt Hendrik van Moorsel, voorzitter van de commissie. Hij verwacht ‘een heel dik rapport’ te presenteren aan de academische gemeenschap.

 

Onderwijsinspectie

‘We moeten natuurlijk nogal wat onderzoeken,’ zegt Van Moorsel ter verklaring van het dikke rapport. ‘Het gaat om de financiën en huisvesting van de afgelopen twintig jaar.’ De commissie doet onderzoek naar de financiële aspecten van het Huisvestingsplan 2005-2020, het reserve- en vermogensbeleid van de UvA en financiële stand van zaken van de UvA tussen 1995-2015.

 

Inmiddels is er een vergelijkend onderzoek verricht door de Onderwijsinspectie. ‘Wij hebben met belangstelling kennis genomen van het rapport van de inspectie, maar die heeft vooral gekeken naar de huidige situatie. Onze commissie dient een ander doel: wij kijken ook naar het verleden,’ zegt Van Moorsel. Bij verschijning van het rapport zal de commissie een openbare bijeenkomst organiseren.

 

Commissie D&D

De commissie democratisering en decentralisering, die onder meer onderzoek doet naar de aansturing van de UvA en de medezeggenschapsstructuur kan door de vertraging voor de zomer geen referendum meer houden over haar voorstellen. Dat referendum was oorspronkelijk gepland voor eind juni. ‘De uitkomsten van het onderzoek van de commissie financiën hebben wij nodig om het referendum uit te schrijven,’ zegt Rob Hagendijk, lid van de commissie. ‘Nu de commissie later rapporteert zullen wij ook onze planning aan moeten passen. Wij organiseren eind juni waarschijnlijk wel debatten en activiteiten, maar het referendum zal vermoedelijk begin september worden gehouden.’

 

Inmiddels heeft de commissie financiën wel een tussenrapportage gepresenteerd over haar uitgaven tot nu toe. Daaruit blijkt de commissie ongeveer de helft van haar budget heeft uitgegeven.