Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

HvA-decanen willen geen snelle splitsing bestuur

Steffi Weber,
13 april 2016 - 11:46

De decanen van de HvA vinden het belangrijk dat de benoemingsprocedure voor de nieuwe leden van het College van Bestuur doorgaat zoals gepland en zijn het dus niet eens met hun collega's van de UvA. In een brief aan de Raad van Toezicht spreken de zeven HvA-decanen dinsdag unaniem de wens uit ‘om vast te houden aan de eerder overeengekomen procedure.’ Daardoor ontstaat een patstelling: de UvA wil geen nieuwe bestuurders benoemen, terwijl de HvA pas verder wil denken als er nieuwe bestuurders zijn benoemd.

De HvA’ers reageren daarmee op een brandbrief van de decanen en de medezeggenschap van de UvA aan de voorzitter van de Raad van Toezicht Atzo Nicolaï. In de brief van 8 april eisen ze dat de universiteit en de hogeschool ieder weer een eigen College van Bestuur (CvB) krijgen, nog voor de benoeming van de nieuwe gemeenschappelijke CvB-voorzitter en de rector van de UvA. 

 

In de brief staat dat decanen, studenten en medewerkers van de UvA ‘vooralsnog – en dan met name in de bestaande bestuurlijke setting – geen vertrouwen hebben dat de voorgestelde benoemingen toereikend zijn om de huidige problemen het hoofd te bieden’. De personele unie tussen de HvA en de UvA heeft volgens hen geleid tot een onwerkbare bestuurlijke situatie.

 

De HvA-decanen zijn het daarmee niet eens. Ze vrezen dat ‘halsoverkop de samenwerking evalueren alvorens een nieuw bestuur komt’ de benoemingsprocedure zou kunnen schaden. Uit hun brief, die vandaag wordt rondgestuurd, valt verder op te maken dat ze zich niet herkennen in de bewering van de UvA-decanen, dat de HvA ‘vanwege financiële problemen, de grote uitval en de zeer slechte studierendementen momenteel in zekere zin in een survival mode’ zou verkeren.

 

Kamervragen

SP-onderwijswoordvoerder Jasper van Dijk diende gisterenavond Kamervragen in naar aanleiding van de berichtgeving in Folia en De Telegraaf. Daarin dringt hij aan op de ontvlechting van de UvA en de HvA en vraagt hij de minister expliciet wat zij vindt van de houdbaarheid van Atzo Nicolaï als voorzitter van de Raad van Toezicht. De minister is immers degene die de leden van die Raad van Toezicht benoemt.

 

Lees alle Kamervragen van Jasper van Dijk hieronder.