Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

UvA-decanen en -medezeggenschap eisen eigen bestuur UvA en HvA

Dirk Wolthekker,
12 april 2016 - 09:05

Een unieke UvA-coalitie van de gezamenlijke decanenKaren Maex, de beoogde rector magnificus die nu nog bètadecaan is, ondertekende de brief niet., de centrale studentenraad en de centrale ondernemingsraad heeft een brandbrief gestuurd aan RvT-voorzitter Atzo Nicolaï, waarin wordt geëist nog voor de benoeming van de nieuwe bestuurders de UvA en HvA elk weer een eigen college van bestuur (CvB) te geven.

In een vertrouwelijke brief van 8 april, die Folia heeft ingezien, staat dat decanen, studenten en medewerkers ‘vooralsnog – en dan met name in de bestaande bestuurlijke setting – geen vertrouwen hebben dat de voorgestelde benoemingen toereikend zijn om de huidige problemen het hoofd te bieden’. Het gaat de briefschrijvers nadrukkelijk niet om de personen van Karen Maex en Geert ten Dam, respectievelijk kandidaat rector magnificus en kandidaat-voorzitter, menen de criticasters. Letterlijk schrijven ze dat hun opvatting ‘los staat van ons oordeel over de personen in kwestie’.

In hun brief schrijven ze te vrezen dat de twee nieuw aan te stellen bestuurders ‘door hun hoeven zullen zakken’ als niet eerst een nieuwe bestuursstructuur voor UvA en HvA wordt neergezet

Sinds het aangekondigde vertrek van Hans Amman als vicevoorzitter van het CvB staat de personele unie van UvA en HvA – het gezamenlijke CvB – meer dan ooit in het brandpunt van de aandacht van de academische gemeenschapLees hier een analyse van het ontstaan en de resultaten van de samenwerking tussen UvA en HvA.. Amman gaf bij zijn aangekondigde vertrek namelijk te kennen dat hij zijn ontslag had aangeboden juist vanwege die personele unie, die in zijn ogen heeft geleid tot een onwerkbare bestuurlijke situatie. Slechts vier CvB-leden moeten in de huidige situatie een organisatie aansturen van tachtigduizend studenten en bijna tienduizend medewerkers, met een budget van meer dan een miljard euro en een lange lijst van beleidsbeslissingen en problemen die daaruit voortvloeien. Die lijst loopt van de bèta-samenwerking met de VU tot de fusie VUmc en AMC, van de invoering van het tienpuntenplan tot de invoering van een nieuw allocatiemodel en van de financiële problemen op diverse faculteiten tot aan de huisvestingsproblematiek.

 

Door hun hoeven zakken

De veel te grote ‘rijkdom’ aan beleid en de veel te grote aansturing die dit vergt door een relatief klein vierhoofdig CvB, heeft in een complexe instelling die UvA-HvA is, geleid tot een onbestuurbare organisatie, liet Amman bij zijn vertrek weten.

 

Decanen, studenten en medewerkers van de UvA zijn het daarmee eens. In hun brief schrijven ze te vrezen dat de twee nieuw aan te stellen bestuurders ‘door hun hoeven zullen zakken’ als niet eerst een nieuwe bestuursstructuur voor UvA en HvA wordt neergezet, want zoals het nu gaat, kan het volgens hen niet meer. Ze spreken van ‘een bestuurlijk tekort’ dat eerst opgelost moet worden, voordat er überhaupt bestuurders benoemd kunnen worden voor UvA-HvA als geheel of voor UvA en HvA apart. Dat laatste is nadrukkelijk de wens van de briefschrijvers.

 

HvA in survival mode

Op CvB-niveau is rond 1 september alleen HvA-rector Huib de Jong zeer ervaren in de aansturing van een grote organisatieNaast Hans Amman vertrekt op korte termijn ook UvA-rector magnificus Dymph van den Boom. en die heeft wel iets anders aan zijn hoofd, menen de briefschrijvers. ‘Voor ieder die dit maar enigszins kan beoordelen, is het duidelijk dat hij als rector de handen meer dan vol heeft aan de HvA, ook al omdat de hogeschool vanwege financiële problemen, de grote uitval en de zeer slechte studierendementen momenteel in zekere zin in een survival mode verkeert.’

 

Het probleem zit niet alleen bij het CvB, maar ook bij de faculteiten van de UvA: de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, de geesteswetenschappenfaculteit en de rechtenfaculteit verkeren in financiële problemen en er vindt een bestuurlijke wisseling van de wacht plaats. Dan hebben we het nog niet eens over de bètafaculteit, die op zoek moet naar een nieuwe decaan ingeval Maex wordt benoemd in het CvB.

‘Het behoeft geen verwondering te wekken dat er op verschillende plaatsen in de academische gemeenschap getwijfeld wordt aan de toegevoegde waarde en kwaliteit van de RvT’

Twijfel aan kwaliteit Raad van Toezicht

En zo lijken UvA en HvA weer af te drijven van de voorgenomen benoemingen van twee CvB-leden als niet eerst wordt gekeken naar de bestuurlijke setting. Het is een kwestie waar de Raad van Toezicht volgens de briefschrijvers veel eerder mee had moeten komen, omdat de bestuursstructuur zowel aan de UvA als aan de HvA al heel lang een punt van grote zorg is, een zorg die al jaren wordt geuit, maar waarmee weinig wordt gedaan. De briefschrijvers: ‘Met deze signalen is tot op heden niets gedaan. Het behoeft geen verwondering te wekken dat er op verschillende plaatsen in de academische gemeenschap getwijfeld wordt aan de toegevoegde waarde en kwaliteit van de RvTGisteren organiseerden actiegroepen nog een protest tegen de Raad van Toezicht..’

 

Misschien kan die twijfel de komende dagen worden weggenomen: naar verwachting zal de RvT in de loop van deze week een nader gesprek voeren met (een deel van de) decanen, studenten en medewerkers om te kijken welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te komen. Wat de briefschrijvers betreft betekent dit minimaal dat aan UvA en HvA elk ‘een eigen voorzitter, een eigen rector en een eigen CFOEen vicevoorzitter belast met de financiën. zal worden aangesteld.’

 

Op de brief van 8 april heeft de Raad van Toezicht direct dezelfde dag geantwoord. In de antwoordbrief, door Folia ingezien, stelt de raad voor om komende vrijdag 15 april de gesprekken voort te zetten ‘en nader van gedachten te wisselen over de door u aangedragen mogelijkheden en maatregelen’. De briefschrijvers hebben daarop voorgesteld dat ook woensdag 13 april tot de mogelijkheden behoort.

 

Update 12 april 2016 9.57 uur: Menno Oldenhof, voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA laat weten dat de ‘CMR zich niet herkent in de “survival mode” waarin de HvA zou zitten’. Het dagelijks bestuur van de medezeggenschap vergadert om 10.00 uur over de nieuwe situatie en zal daarna met een reactie komen.

 

Update 12 april 2016 13:50 uur: De CMR heeft veel vragen over de ‘survival mode’ waar de HvA in zou verkeren. ‘We willen zo snel mogelijk helderheid hierover en zijn erg benieuwd wat er precies aan de hand is,’ zegt voorzitter Menno Oldenhof. Hij wil niet inhoudelijk ingaan op de brandbrief, maar laat weten dat de CMR waarschijnlijk volgende week dinsdag een extra vergadering belegt. ‘Meer kan ik er op  dit moment niet over zeggen,’ aldus Oldenhof.