Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Dirk Gilissen
actueel

‘Voelt u zich onafhankelijk genoeg van de RvT?’

Dirk Wolthekker,
22 maart 2016 - 12:40

Aan het einde van de middag hebben de medezeggenschapsorganen van UvA en HvA draagvlakgesprekken met de beoogde CvB-leden Karen Maex en Geert ten Dam. Gisteravond peilde de Centrale Studentenraad (CSR) welke vragen en opmerkingen studenten nog hebben voor beide bestuursleden in spe. Heel wat, zo bleek.

‘Beseft u dat u voor uw beurt wordt aangesteld nu de commissies nog niet met hun aanbevelingen zijn gekomen?’ ‘Voelt u zich onafhankelijk genoeg van de Raden van Toezicht (RvT) om beleid te maken, want de RvT bemoeit zich steeds met dat beleid?’ ‘Ligt uw loyaliteit niet te veel bij het ministerie van OCW in plaats van bij de academische gemeenschap?’ ‘Wat is uw mening over blended learning?’ ‘Wat is uw visie op de Stategische Agenda 2015-2020?’ ‘Bent u bereid Jet Bussemaker in het openbaar af- of aan te vallen?’ ‘Wat vindt u van de jaarindeling 8-8-4?’ ‘Bent u bereid om de psychologische schade te compenseren die de bezetters vorig jaar is aangedaan?’ ‘Bent u lid van een politieke partij en zo ja, welke?’ ‘Bent u bereid te breken met het neoliberale discours waarin competitie en excellentie centraal staan?’ ‘Bent u alleen een nieuw gezicht, mevrouw Ten Dam, of gaat u echt wat veranderen? U zit per slot van rekening naast Louise Gunning in de Sociaal-Economische Raad’ ‘Hoe gaat u de vermindering van de werkdruk concreet maken?’ ‘Wat is uw visie op de wet die het studievoorschot regelt?’ ‘Bent u bereid de bezuinigingen op drie faculteitenZowel de Faculteit der Geesteswetenschappen, als de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen moeten flink bezuinigen. terug te draaien?’ ‘Mevrouw Maex, u hebt onlangs laten weten tegen een gekozen rector te zijn. Wat gaat u doen om het vertrouwen te winnen van de mensen die juist een gekozen rector willen?’’

 

Beantwoording per mail

Het was een stortvloed aan vragen die rond de 25 studenten en enkele docenten – onder wie de ontslagen docent Rudolf Valkhoff – gisteravond aanleverden bij de CSR tijdens een bijeenkomst in de Doelenzaal van de UB. Vandaag aan het einde van de middag hebben de medezeggenschapsorganen van UvA en HvA draagvlakgesprekken met Geert ten Dam en Karen Maex. Er werden gisteravond zo veel vragen aangeleverd dat de belangrijkste vraag leek: hoe krijgen we al deze vragen gesteld in de korte tijd die beschikbaar is. Met ieder van de beoogde bestuursleden staat een gesprek gepland van een uur, maar dat lijkt lang niet genoeg. Bovendien zijn de gesprekken vertrouwelijk en mogen de antwoorden die Maex en Ten Dam geven niet worden gedeeld.

‘We zullen om toestemming vragen om de antwoorden te mogen delen met de academische gemeenschap’

De zes aanwezige CSR-leden zegden toe te proberen Maex en Ten Dam te bewegen op de onbeantwoorde vragen per mail te reageren. Ook wil de CSR proberen of de gegeven antwoorden toch niet op een of andere manier kunnen worden gedeeld. Doeleman: ‘We zullen om toestemming vragen om de antwoorden te mogen terugkoppelen naar de academische gemeenschap.’

 

Slappe hap

Belangrijk gespreksonderwerp was in hoeverre de CSR bereid is van bepaalde vragen en antwoorden reeds voor aanvang van de gesprekken ‘een breekpunt’ te maken. CSR-voorzitter Appelman: ‘We maken nergens op voorhand een breekpunt van. We wachten het gesprek af.’ Rudolf Valkhoff was het daar zeker niet mee eens en noemde de opstelling van de CSR ‘slappe hap’. Valkhoff: ‘Wat mij betreft moet er nu al een negatief advies worden afgegeven over deze twee bestuurders die zonder openbaar debat worden aangesteld en ook nog eens voordat de commissies met hun aanbevelingen zijn gekomen. Ik heb via een lid van een van de benoemingsadviescommissies gehoord dat deze bestuurders ons gewoon door de strot worden geduwd.’ Het is niet bekend wanneer de medezeggenschapsorganen hun advies moeten geven aan de RvT. ‘Er is geen termijn aan verbonden,’ zei Appelman. ‘Maar we gaan er stilzwijgend vanuit dat we binnen een week advies moeten geven.’

 

De belangrijkste vraag die boven de bijeenkomst bleef hangen is in hoeverre het nieuwe College van Bestuur zich gebonden voelde aan het tienpuntenplan en de uitkomsten van de ingestelde commissies. En, belangrijker nog: voelt de RvT zich ook gebonden aan de voorstellen die de commissies zullen doen?

Foto: LinkedIn
André Linnenbank is ontevreden over de sollicitatieprocedure

Academisch statuur

Intussen heeft André Linnenbank, een van de sollicitanten naar het collegevoorzitterschap, vragen gesteld aan de medezeggenschapsorganen naar aanleiding van het uitlekken van de kandidatenlijst in NRC Handelsblad. Die kandidaten zijn wel op gesprek geweest, maar zouden volgens Linnenbank helemaal niet voldoen aan het opgestelde profiel. In een mail aan de raden schrijft hij: ‘In de profielschets wordt gevraagd om iemand met een academisch statuur. In NRC wordt gesuggereerd dat bij de kandidaten die in de eerste ronde besproken zijn een topambtenaar zat en een senator die niet eens gepromoveerd is. Waarmee twee van de drie kandidaten in elk geval niet aan dit cruciale deel van het profiel voldeden. Samen met de andere schendingen van de sollicitatiecode (ernstig overschrijden van de reactietermijn en aanhouden zonder termijn te noemen) duidt dit op een buitengewoon onzorgvuldige procedure waarin de belangen van sollicitanten ernstig geschaad zijn.’ Linnenbank eist waarborgen dat een dergelijke ‘onzorgvuldige procedure’ bij volgende benoemingen wordt voorkomen en wil bovendien 'een formele klacht' indienen over het verloop van de procedure rond de selectie van de nieuwe voorzitter.