Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Niet alleen het totale aantal promovendi is de afgelopen twintig jaar gestegen, ook het percentage vrouwen neemt toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de afgelopen twintig jaar is de jaarlijkse hoeveelheid nieuwe gepromoveerden verdubbeld. Waar het aantal jaarlijkse promoties begin jaren '90 nog onder de 2.000 lag, ontvingen in 2003 al meer dan 2.500 onderzoekers de doctorstitel. In 2013 was dat aantal opgelopen tot boven de 4.000.

Het aantal vrouwen dat promoveert stijgt eveneens. Nog steeds is van alle gepromoveerden slechts één derde vrouw, maar bij de jongste generatie maken de vrouwen een inhaalslag. Van de 30- tot 35-jarigen is 51 procent vrouw, onder de 25- tot 30-jarigen maar liefst 58 procent.

Wel zijn er duidelijke verschillen tussen de vakgebieden. In de wiskunde, natuurwetenschappen of techniek zijn de mannen nog steeds sterk in de meerderheid, waar vrouwen bij de gezondheidswetenschappen en in het domein gedrag en maatschappij de overhand hebben.

Uit het onderzoek van het CBS blijkt verder dat veel promovendi goed terechtkomen. Eind 2013 had 96 procent een baan voor minimaal één uur per week. De meesten zetten hun loopbaan voort in het (universitair) onderwijs en de gezondheidszorg.