Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
wetenschap

UvA-hoogleraren schonden wetenschappelijke integriteit

Dirk Wolthekker,
29 april 2014 - 14:07
Een wetenschappelijk artikel van hoogleraar sociale psychologie Jens Förster en zijn collega Markus Denzler moet worden teruggetrokken vanwege manipulatie met onderzoeksgegevens. Dat zou het College van Bestuur hebben besloten op basis van een advies van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Dit nieuws brengt NRC Handelsblad vandaag.

Het besluit van het CvB is volgens de krant geanonimiseerd. De krant schrijft de namen te kennen omdat men de klacht in bezit heeft.

De UvA stelde in september 2012 een integriteitscommissie in na een klacht over drie artikelen van Förster (twee van hem alleen uit 2009 en 2011, het derde uit 2012 met Denzler). Volgens de klacht zou de kans op zulke fraaie uitkomsten 1 op 508 triljoen zijn. Opvallend was ook dat geen van de 2.284 deelnemers aan het onderzoek afhaakte, uitzonderlijk bij psychologische experimenten. De klager had bij Förster de ruwe data opgevraagd van de studie uit 2012, maar deze kon de data niet overleggen.

De integriteitscommissie onder voorzitterschap van de Utrechtse hoogleraar Ton Hol adviseerde een letter of concern te publiceren in de tijdschriften waarin de drie artikelen staan met twijfels over de data. De klager vond dat niet ver genoeg gaan en ging in beroep bij het LOWI. Dat velde een veel harder oordeel over het in 2012 in Social Psychological and Personality Science gepubliceerde artikel. In het vandaag op de website van universiteitenvereniging VSNU gepubliceerde UvA-besluit staat:

‘De conclusie dat er gemanipuleerd moet zijn met onderzoekgegevens wordt onontkoombaar geacht […] Op grond hiervan én daarbij mede op grond van de inadequate verantwoording van de dataverzameling en van de oorspronkelijke data, is sprake van schending van wetenschappelijke integriteit.’


Het CvB heeft nog geen sanctie aan Förster opgelegd. Die wordt volgens de krant per 1 juni 2014 voor vijf jaar aangesteld aan de Ruhr-universiteit van Bochum als Humboldt-professor met een beurs van 5 miljoen euro.

Waarnemend woordvoerder Paul Helbing van de UvA laat in een reactie aan Folia weten dat het LOWI-advies ‘nog niet openbaar’ is en dat het daarom lastig is definitieve conclusies te trekken. ‘Het advies zal waarschijnlijk over enige weken openbaar worden gemaakt.’ Helbing laat wel alvast weten dat de beschuldigde wetenschappers eindverantwoordelijk waren voor de artikelen, maar dat er meer onderzoekers met de data hebben gewerkt. ‘Daardoor is de manipulatie van data niet zo makkelijk terug te leiden naar één bepaalde persoon.’ Helbing laat verder weten dat het CvB het advies van het LOWI zal overnemen.

Zie hier voor het hele artikel in NRC Handelsblad.