Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Het percentage vrouwelijke hoogleraren aan de UvA zal volgend jaar op 25 procent liggen. Dat zei rector magnificus Dymph van den Boom gisteren tijdens het radioprogramma 'Folia maakt kennis'. Hoewel op dit moment nog minder dan 20 procent van de hoogleraren een vrouw is, verwacht de rector dat percentage in de laatste anderhalf jaar van haar termijn nog flink op te kunnen krikken.

Het doel dat aan het eind van haar rectoraat een kwart van de hoogleraren vrouw is formuleerde Van den Boom in 2007. Gisteren zei ze daarover: ‘Als we alle zeilen bij gaan zetten, gaan we het halen.’

Een maatregel zoals in Leuven, waar de universiteit onlangs besloot voor elke mannelijke hoogleraar ook een vrouw aan te stellen, ziet de Amsterdamse rector niet zitten. ‘Dat vind ik een beetje overdreven. Ik ga voor kwaliteit, en die kun je niet afdwingen.’

Wel zei Van den Boom ontdekt te hebben dat het niet genoeg is alleen speciale leerstoelen voor vrouwen in te stellen. ‘Dat ene stapje maken de echt goede vanzelf wel. Je moet vrouwen eerder in hun loopbaan oppikken en begeleiden, zodat de laatste stap naar een hoogleraarschap eenvoudiger wordt.’

Over haar eigen carrière zei Van den Boom niet te verwachten na deze termijn in 2015 door te gaan als rector.

Bètafusie
In het gesprek ging Van den Boom ook in op het wegstemmen van de nieuwe bètafaculteit door de studentenraad. Ze gaf toe even gebaald te hebben. ‘Natuurlijk sta ik niet te juichen als ik tegengehouden wordt. Maar het hoort erbij. You win some, lose some.’

Studenten wilden volgens Van den Boom wellicht iets te veel controle houden. ‘Studenten zijn beginnende bestuurders, die willen vaak heel precies weten hoe het allemaal gaat lopen. En dat is in dit soort complexe trajecten soms moeilijk. Je weet het niet helemaal zeker, dus je moet niet de hele tijd vragen: hoe gaat het precies lopen? Maar zorg dat op elk moment dat er een besluit genomen wordt, je aan tafel zit om mee te praten. Dan kun je het traject ook medevormgeven.’


De kritische houding beschouwde Van den Boom als kenmerkend voor de UvA. Op de De Boelelaan is die er volgens haar minder sterk. En ook tussen de UvA en de HvA zei de rector een cultuurverschil te hebben gemerkt, met name toen ze nog direct verantwoordelijk was voor de HvA. ‘Toen heb ik meteen iets gezegd over een dossier dat we moesten oppakken. En tot mijn verbazing ging iedereen dat doen! Mijn ervaring bij de UvA was, dat ik dan ettelijke maanden moet discussiëren. Moet dat wel zo? Wat is het nut? Dat is een groot cultuurverschil. Ik hoop dat de HvA soms wat meer daarvan krijgt, en de UvA soms wat minder.’

Integriteit
In aansluiting op haar recente diesrede vertelde Van den Boom ook over haar voorzitterschap van de VSNU-commissie die een nieuw protocol om onderzoek te evalueren opstelt. In plaats van de beoordelingscriteria productiviteit en kwaliteit zal er vanaf 2015 één criterium zijn dat ‘wetenschappelijke kwaliteit’ gaat heten. Ook zal vanaf dan van tevoren moeten worden vastgesteld hoe de wetenschappelijke integriteit in een onderzoek wordt gewaarborgd.

Op de vraag of het klimaat aan de UvA dusdanig is dat wetenschappelijke integriteit eenvoudig kan worden aangekaart, gaf Van den Boom aan dat er ‘stappen zijn gezet, maar we er nog niet zijn.’ De aanstelling van een vertrouwenspersoon noemde ze belangrijk. Deze wordt jaarlijks zo’n vijf keer benaderd met een vermoeden van schending van de regels. Zo’n drie keer per jaar dient er daadwerkelijk een zaak bij het Centrum voor Wetenschappelijke Integriteit.Folia TV woonde in 2012 een 'talentendag' voor vrouwen in de wetenschap bij.