Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Een groepje jonge vrouwelijke promovendi en onderzoekers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid stoort zich aan het feit dat de faculteitskamer A101 ‘stampvol’ schilderijen hangt van manlijke hoogleraren, maar dat vrouwelijke portretten in geen velden of wegen zijn te bekennen. Dat moet veranderen, vindt promovenda Evelien van Roemburg.

Evelien van Roemburg

Daarom zullen Van Roemburg c.s. volgende week dinsdag 17 december tijdens de jaarlijkse facultaire kerstborrel aan decaan Edgar du Perron een portret aanbieden van de eerste vrouwelijke hoogleraar aan een Nederlandse rechtenfaculteit Derkje Hazewinkel-Suringa (1889-1970), die in 1932 hoogleraar strafrecht werd aan de UvA. Ze combineerde haar werk met de zorg voor kinderen en schreef verschillende ‘belangrijke artikelen en boeken’ op het terrein van het Nederlandse strafrecht. Daarnaast was ze een uitgesproken tegenstander van een eventuele herinvoering van de doodstraf.

‘Al sinds ik als negentienjarige student en voorzitter van de studentenraad in de faculteitskamer kom stoor ik me aan het feit dat daar geen portretten of schilderijen van vrouwen hangen,’ zegt Van Roemburg. ‘Het portret van Derkje Hazewinkel-Suringa moet daar verandering in brengen. Het is de bedoeling dat het portret van haar het eerste van vele is.’

Volgens Van Roemburg is het gemis van vrouwelijke portretten ‘exemplarisch’ voor het aantal vrouwelijke hoogleraren aan de FdR. ‘Dat is maar maar zeventien procent. Zeventien procent! In 2013! Daar kan ik me echt druk over maken en met mij veel vrouwelijke promovendi. Ik ervaar in de faculteit veel steun voor dit initiatief, ook van bijvoorbeeld de decaan. Maar er is ook wel weerstand, mensen die het onzin vinden om hieraan aandacht te schenken.'

Beluister hieronder de radio-uitzending van Folia maakt kennis met Evelien van Roemburg, eerder dit jaar.