Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
wetenschap

Nederland telt weinig vrouwelijke hoogleraren

Eva Rooijers,
11 oktober 2012 - 09:32
Het percentage vrouwelijke hoogleraren in Nederland is sinds 2009 licht gestegen van 11,7 procent naar 14,8 procent in 2011. Daarmee is Nederland nog steeds een van de hekkensluiters binnen de Europese Unie. Alleen in België, Cyprus en Luxemburg is het percentage vrouwelijke hoogleraren lager. Terwijl het percentage vrouwen dat aan Nederlandse universiteiten afstudeert inmiddels 53,6 is. In 2009 was dit 52,9 procent.

Hoe hoger de trede op de wetenschappelijke carrièreladder, hoe lager het aandeel vrouwen. Van de promovendi  is 44,7 procent vrouw, van de universitair docenten 33,2 procent en van de universitair hoofddocenten 21,5 procent. Aan de UvA  is 17,4 procent van de hoogleraren vrouw. Dit blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2012 die de Stichting de Beauvoir opstelde in samenwerking met het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, de Vereniging van Universiteiten en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.

Volgens de Stichting de Beauvoir, die de participatie van vrouwen in de wetenschap bevordert, is er nog steeds sprake van een glazen plafond.  Volgens de stichting gloort er wel hoop aan de horizon: een groot deel van de hoogleraren die de komende vijf jaar met emeritaat gaat kan door vrouwelijke universitair hoofddocenten worden opgevolgd, zo meldt de Monitor Vrouwelijk Hoogleraren 2012.

Een andere opvallende bevinding: vrouwen in dezelfde functie verdienen gemiddeld minder dan mannen. Ook hier geldt: hoe hoger de functie, hoe groter het verschil. Het percentage vrouwen in de laagste salarisschaal voor hoogleraren is 24 procent hoger dan het percentage mannelijke hoogleraren in de laagste salarisschaal. Bijna 80 procent van de vrouwelijke hoogleraren zit namelijk in de lagere schaal.

De monitor wordt vandaag gepresenteerd tijdens het Pump Your Career Event in de Beurs van Berlage. Daar kunnen vrouwelijke wetenschappers onder andere workshops leidinggeven en stress en mindfulness volgen.