Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
wetenschap

UvA en VU bundelen oudheidsstudies en archeologie

Dirk Wolthekker,
17 januari 2012 - 08:39
De Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA en de Faculteit der Letteren van de VU gaan ‘een verregaande samenwerking’ aan op het gebied van onderwijs en onderzoek in oudheidsstudies en in archeologie.

Zij richten daarvoor het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archeology (Acasa) op. De faculteitsbesturen hebben aangegeven dat de samenwerking, die vooralsnog beperkt is tot de masteropleidingen,  veel verder gaat dan het uitreiken van joint degrees. Het gaat om een ‘volledige samenwerking in een Acta-achtige constructie’. De gemeenschappelijke opleidingen zullen in september 2012 van start gaan.

De samenwerking heeft volgens de besturen van beide faculteiten tot doel ‘een sterke nationale en internationale positie en zichtbaarheid’ te genereren voor de Amsterdamse oudheidsstudies en archeologie. De Acasa zal zich ‘in de volle breedte en interdisciplinair ’ presenteren. Volgens beide faculteitsbesturen ligt het dan ook voor de hand dat ook andere vakgebieden zoals godgeleerdheid, religiestudies en wijsbegeerte in Acasa zullen participeren.

Afgebouwd
De samenwerking zal ertoe leiden dat in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (Croho) drie nieuwe masteropleidingen worden opgenomen, elk van 60 en 120 EC. Het gaat om de opleidingen archeology, classics and ancient civilizations en history. De opleidingen zullen nog wel door de minister van OCW moeten worden erkend, voordat ze in het Croho kunnen worden opgenomen. Bestaande deeltijdopleidingen zullen worden afgebouwd.

Het Acasa wordt ingericht naar voorbeeld van vergelijkbare oudheidsstudies in Europa, namelijk het Berliner Antike-Kolleg en the Durham Centre for the Study of the Ancient Mediterranean and the Near East. Na de invoering van de, uitsluitend Engelstalige, masterprogramma’s, zal er een onderzoek starten naar een samenwerking op bachelorniveau in zogenoemde undergraduate schools.

De facultaire studenten- en ondernemingsraden hebben kennis genomen van het besluit. Volgens Jaap Oosterwijk, voorzitter van de facultaire studentenraad van de UvA, moet het plan echter nog worden voorgelegd aan de medezeggenschap. ‘Want wij hebben er nog wel wat vragen over, onder meer ten aanzien van het Onderwijs en Examenregeling (OER). Er moet een gezamenlijke regeling komen voor de opleidingen. Daar willen wij het nog wel over hebben met het faculteitsbestuur.’