Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Werken Bij Folia

Folia zoekt een student-lid voor de Redactie-adviesraad

 

Naast de Folia-redactie en het stichtingsbestuur kent de stichting Folia Civitatis ook een Redactie-adviesraad, die de redactie gevraagd en ongevraagd van advies dient over redactioneel-inhoudelijke kwesties. De raad telt drie leden en komt gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar en kent naast twee reguliere leden ook één student-lid. Wegens vertrek van één van de leden is de raad op zoek naar een

 

Student-lid

 

In beginsel komt de raad elk kwartaal, online of fysiek, bijeen in bijzijn van de hoofdredacteur-directeur van Folia. De voorzitter van de raad is aanspreekpunt en eerst verantwoordelijk. De vergaderingen worden gewoonlijk voorgezeten door de voorzitter. De notulen worden door de raad zelf verzorgd en jaarlijks wordt door de raad een jaarverslag opgesteld, waarin de raad aan het bestuur van Folia verantwoording aflegt over de verrichte activiteiten. Tijdens de vergaderingen wordt aandacht besteed aan mededelingen van de Folia-hoofdredacteur en komen praktische kwesties en inhoudelijke aspecten aan de orde die verband houden met de redactionele inhoud van het medium.

 

De raad werkt met een lijst van thema’s waarvan er in elke vergadering één of meer aan bod komen. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende thema’s: - gebruik nieuwe (social) media - community building - lezers-/doelgroepenonderzoek - samenwerking met andere media - derde geldstromen - onderzoeksjournalistieke thema’s - vernieuwende thema’s en andere geluiden & perspectieven (voorbij de agendajournalistiek) - journalistiek inhoudelijk: vorm en toon.

 

De adviesfunctie van de raad betekent onder meer dat er tijdens de vergadering suggesties voor verschillende (onderzoeks)journalistieke thema’s worden aangeleverd. Mochten redacteuren van Folia behoefte hebben aan advies over één van bovenstaande thema’s, dan is er de mogelijkheid om dat advies in te winnen bij de raad. De vergaderingen van de raad vinden in beginsel plaats aan de randen van de dag. Indien fysiek wordt vergaderd is dit op de locatie waar de redactie van Folia is gevestigd. Dat is momenteel de Roeterseilandcampus.

 

Het student-lid van de raad is student aan de UvA en heeft zicht op ontwikkelingen in de media, zowel de geschreven als de audiovisuele pers. Een journalistieke achtergrond is mooi meegenomen, maar niet strikt noodzakelijk. Het gaat om een onbezoldigde functie.

 

Sollicitaties

Geïnteresseerde UvA-studenten kunnen voor informatie terecht bij Shirley Haasnoot, aankomend voorzitter van de raad, via het mailadres shirleyhaasnoot@hotmail.com. Naar dit adres kunnen sollicitanten ook hun motivatiebrief en cv sturen. De sollicitatietermijn sluit op 29 september.